Strona główna » Liceum » Język polski » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Elementy komizmu i satyry w sposobie ukazywania rzeczywistości przez pisarzy polskiego Oświecenia.

Sytuacja w państwie, w wieku XVII i XIX była przyczyną powstania literatury parenetycznej. Polska była krajem, w którym szlachta miała ogromny wpływ na losy państwa. Król [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:39 , Wyświetleń: 893 , Ocena: 27.08, Głosów: 24, Autor: agacjo

Czy stwierdzenie zawarte w "Kandydzie" Voltaire"a "Trzeba milczeć i uprawiać swój ogródek" może być aktualne we współczesnej rzeczywistości?

Prawdopodobnie każdy kto czytał "Kandyda" Voltaire'a zastanawiał się nad sentencją "Trzeba milczeć i uprawiać swój ogródek" . Co ona znaczy? Jaką myśl autor chciał nam [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:07 , Wyświetleń: 934 , Ocena: 58.33, Głosów: 11, Autor: agacjo

Argumenty chwalące Oświecenie na podstawnie znajomosci poglądów filiozficznych, obyczajowości i sztuki.

Oświecenie było bodaj pierwszą epoką, w której nastąpiły zmiany w postrzaganiu świata i człowieka na tak dużą skalę. Mimo, że w pewnym stopniu jest ono czasem kontrast [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:55 , Wyświetleń: 939 , Ocena: 53.88, Głosów: 15, Autor: Mafej

Dlaczego ludzie tworzą utopie? Twoje uwagi na ten temat po lekturze książki „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.

Utopia z greckiego miejsce, którego nie ma. Jest to wizja idealnego społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na zło i niesprawiedliwość społeczną; nie liczy się ona z obiek [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:36 , Wyświetleń: 957 , Ocena: 31.81, Głosów: 25, Autor: GOSIA288

Obyczaje szlacheckie w twórczości Krasickiego.

W okresie Oświecenia w Rzeczypospolitej działo się źle.Kraj upadał, a społeczeństwo, zwłaszcza szlachta rzadko kiedy zwracało na to uwagę. Szlachta zajmowała się zdobyw [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:58 , Wyświetleń: 961 , Ocena: 42.44, Głosów: 15, Autor: majka100100

Edukacja człowieka w centrum zainteresowan pisarzy Oświecenia.

Literatura oświecenia rozwijała się w dramatycznym okresie dziejowym Polski. Sejm, w którym ciągłe kłótnie, zachwiany system demokracji oraz zasada "liberum veto" skuteczni [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:47 , Wyświetleń: 977 , Ocena: 19.86, Głosów: 42, Autor: agacjo

"Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki" - pierwsza polska powieść nowożytna.

Mianem pierwszej polskiej powieści nowożytnej określa się "Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego", której autorem był Ignacy Krasicki. Można powiedzieć, iż od powyższeg [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:15 , Wyświetleń: 981 , Ocena: 31.5, Głosów: 25, Autor: agacjo

Podmiot liryczny wobec Boga, człowieka i ojczyzny w utworach Karpińskiego.

W europejskim oświeceniu pojawia się nowy prąd literacki – sentymentalizm. Za jego twórcę i wybitnego przedstawiciela uważa się J.J. Rousseau. W Polsce tak jak w Europ [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:02 , Wyświetleń: 983 , Ocena: 22.18, Głosów: 37, Autor: tom

Odwołując się do różnych przykładów przedstaw jak Krasicki realizował zasadę „Uczyć bawiąc”?

Oświecenia przypadło na bardzo trudny okres w dziejach Polski. Wiele trudności było związanych z rosnącą siła szlachty, która stawiała na pierwszym miejscu dobro własne [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:27 , Wyświetleń: 985 , Ocena: 29, Głosów: 28, Autor: Mafej

Dwa wizerunki szlachcica Sarmaty

Jan Chryzostom Pasek (1636 – 1700)Jest postacią realną, stąd na jego przykładzie możemy zbudować bardzo prawdopodobny obraz szlachcica Sarmaty XVII wieku. Pochodzi [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:28 , Wyświetleń: 986 , Ocena: 37.44, Głosów: 17, Autor: elkakida

Reportaż z uchwalenia konstytucji 3 maja.

MAMY KONSTYTUCJE!!!Obecność wojska przed salą obrad i tłumów mieszczan warszawskich spowodowała, że przeciwnicy uchwalenia konstytucji nie odważyli się protestować. T [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:56 , Wyświetleń: 989 , Ocena: 40.53, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Ustosunkuj się do stwierdzenia zamykającego „Kandyda” Woltera: „Pracujmy nierozumując (...) to jedyny sposób aby uczynić życie znośniejszym.

Sławne dzieło, „Kandyd” Woltera, uznawane jest za najlepszy przykład powiastki filozoficznej. Gatunek ten rozpowszechnił się w pełym Oświeceniu. O jego niezwykł [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:57 , Wyświetleń: 991 , Ocena: 78.09, Głosów: 10, Autor: agacjo

„Powrót posła” J.U. Niemcewicza przykładem realizacji idei programu reform oświeceniowych.

J. Ursyn Niemcewicz – poseł na Sejm Czteroletni, należał do stronnictwa politycznego. Popierał dążenie obozu reform, zwalczał z trybuny sejmowej poglądy konserwatyst [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:25 , Wyświetleń: 994 , Ocena: 44.38, Głosów: 20, Autor: majka100100

Czy pijaństwem można imponować innym? Twoje poglądy w świetle satyry "Pijaństwo" i na podstawie własnych obserwacji.

Jednym z nałogów, który od wieków towarzyszy ludzkości jest pijaństwo. Ludzie, w większości uważają alkohol za coś dobrego, coś co pozwala oderwać się od przygnębiaj [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:16 , Wyświetleń: 998 , Ocena: 47.87, Głosów: 14, Autor: Mafej

Marzenia i lęki związane z obrazem utopii w literaturze

Nie ma szans urzeczywistnienia, nie liczy się z realnym stanem rzeczy, nie podobna do obecnych stosunków międzyludzkich, wizja idealnego społeczeństwa, idealnego świata ̵ [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:20 , Wyświetleń: 1000 , Ocena: 54.44, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Aleksander Kamiński autor "opowieści o czasach bohaterstwa i grozy" czyli "Kamieni na szaniec" (2)

Aleksander Kamiński urodził się 28 stycznia 1903 roku w Warszawie. Matka Petronela Kaźmierczak,była chłopką spod Łęczycy.Ojciec Jan,był farmaceutą, Podlesiakiem rodem z [...]

Dodano: 2008-11-09 09:16:16 , Wyświetleń: 1001 , Ocena: 42.3, Głosów: 22, Autor: Mafej

Uczyć, bawić i wzruszać dewizą starożytnych pisarzy.

Co to jest dewiza- wytycza działania lub postępowania wyrażona w krótkiej i zwięzłej formie Uczyć, bawić i wzruszać to dewiza starożytnych, którą posługiwali się [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:38 , Wyświetleń: 1004 , Ocena: 35.7, Głosów: 22, Autor: GOSIA288

Jean Jeacques Rousseau - „Pochwała natury”.

Jean Jacques Rousseau, wybitny francuski filozof oświecenia w swym wywodzie pt. „Pochwała natury”, namawia nas do powrotu do korzeni. Sam autor mieszkał w mieście i [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:47 , Wyświetleń: 1004 , Ocena: 31.63, Głosów: 26, Autor: Mafej

Walka o nowego człowieka dla nowych oświeconych czasów jako przewodnia myśl twórczości Ignacego Krasickigo.

Zgodnie z założeniami epoki oświecenia, tj. empityzmem, racjonalizmem i sensualizmem zarówno w Europie zachodniej, jak i przede wszystkim u nas w kraju, człowiekiem doby "wiek [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:34 , Wyświetleń: 1010 , Ocena: 19.68, Głosów: 37, Autor: pawlukewa

Twórczość okresu Sejmu Wielkiego.

PUBLICYSTYKA PATRIOTYCZNADZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO-POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA.Stanisław Staszic swoje poglądy i program społeczno-polityczny zawarł międz [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:43 , Wyświetleń: 1015 , Ocena: 50.25, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

„Trzeba nowego kultu, trzeba nowych więzów, trzeba nowego boga oślepłemu światu” – oświeceniowy charakter „Prostaczka” Woltera.

Wolter porównywał uczucia, namiętności do wiatrów, które wydymają żagle okrętu: jedne nadają mu prędkości, inne z kolei spowalniają go lub nawet zatapiają. Czy warto [...]

Dodano: 2008-03-29 12:25:00 , Wyświetleń: 1016 , Ocena: 47.5, Głosów: 19, Autor: pawlukewa

Moje rozmyślania o życiu, po lekturze „Ojca” Antoniego Czechowa.

Każdy z nas niemal każdego dnia wykonuje te same czynności, załatwia te same sprawy, żyje co dzień tak samo, zapominając niejednokrotnie o możliwości istnienie czegoś inn [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:32 , Wyświetleń: 1017 , Ocena: 34.57, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Klasycyzm we Francji.

POJĘCIE KLASYCYZMUKlasycyzm - pewien model kultury powstały w starożytności (Grecja, Rzym); nawiązanie do antyku (np. w gatunkach literackich - tragedia antyczna, zasada d [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:40 , Wyświetleń: 1021 , Ocena: 67.82, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Obraz pijaka w oparciu o satyrę"Pjiaństwo".

Ignacy Krasicki żartuje,wyśmiewa słabość natury ludzkiej w "Pijaństwie",jako brak hamulców wewnętrznych i bezsilność racjonalnych argumentów.Bawi czytelnika,ukazując st [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:44 , Wyświetleń: 1022 , Ocena: 27.88, Głosów: 31, Autor: agacjo

Komizm i jego rola w twórczości Ignacego Krasickiego.

Ignacy Krasicki urodził się w 1735 roku w Dubiecku, zmarł w 1801 roku w Berlinie. Krasicki, to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Uczył się w kolegiu [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:39 , Wyświetleń: 1024 , Ocena: 60.07, Głosów: 14, Autor: Michalk88

Dalszy ciąg losów Pierścienia i Róży ….

Po ślubie Tulejko z Rózią szczęśliwie i mądrze rządzili swoim krajem. Po dwóch latach na świat przyszła ich córka, której nadano imię Julia. Julia była bardzo mądrą [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:18 , Wyświetleń: 1025 , Ocena: 61.86, Głosów: 13, Autor: Mafej

Motyw świtła w poezji polskiego oświecenia.

„ Oświecenie było nie tyle końcem, ile – przemianą paradygmatu kultury zachodu: mrocznym światłem druzgocącym obraz świata, lecz też oczyszczającym pojęcia i [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:06 , Wyświetleń: 1025 , Ocena: 88.2, Głosów: 9, Autor: majka100100

Rozważania o stanie państwa Franciszka Salezego Jezierskiego.

F. S. Jezierski był człowiekiem Kuźnicy Kołłątajowskiej i uważany był za najdzielniejszego spośród całej dwunastki. Żył 1740-91. Nazywano go "wulkanem gromów kuźnicy [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:59 , Wyświetleń: 1028 , Ocena: 40.61, Głosów: 22, Autor: agacjo

Oceń wpływ mody francuskiej na polską kulturę w XVIII w. i mody amerykańskiej obecnie, pisząc rozprawkę.

Moda francuska miała większy wpływ na kulturę polską w XVIII niż moda amerykańska współcześnie, choć wpływ obu z nich był równie istotny. Osiemnastowieczna Polska [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:54 , Wyświetleń: 1033 , Ocena: 52.44, Głosów: 17, Autor: Mafej

„Satyra (i nie tylko) prawdę mówi” - przedstaw , jaką prawdę o czasach i ludziach Oświecenia odnajdujesz w twórczości Ignacego Krasickiego

„Satyra prawdę mówi” - to stwierdzenie możemy odnaleźć już w pierwszych wersach utworu Ignacego Krasickiego pt.„Do króla”.Daje nam ona dużo do myśl [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:02 , Wyświetleń: 1033 , Ocena: 36.13, Głosów: 22, Autor: Mafej

Obraz stosunków międzyludzkich w poznanych bajkach Ignacego Krasickiego.

Ignacy Kraścicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego w Polsce. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał do najak [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:07 , Wyświetleń: 1034 , Ocena: 35.91, Głosów: 22, Autor: tom

Oświecenie - wszystko na temat tej epoki.

Oświecenie w Polsce i w Europie. Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczonych był Kartezjusz. W "Rozwa [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:10 , Wyświetleń: 1035 , Ocena: 49.07, Głosów: 14, Autor: tom

Biografia Ignacego Krasickiego i Stanisława Staszica.

Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rodzinie szlacheckiej. P [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:25 , Wyświetleń: 1037 , Ocena: 38.48, Głosów: 22, Autor: agacjo

Obce sobie światy pana Piotra i "żony modnej".

Jest to satyra krytykujaca bezmyślne naśladowanie cudzoziemszczeyzny.Prezentowanie w okresie oświecenia wzorców zachodnich szczególnie francuskich,wywołało modę na wszystko [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:44 , Wyświetleń: 1038 , Ocena: 35.78, Głosów: 22, Autor: agacjo

Hugo Kołłątaj - najwybitniejszy uczeń i nauczyciel

Hugo Kołłątaj urodził się 1 kwietnia 1750 roku w Niecisłowicach na Wołyniu. Pochodził z niezamożnej szlacheckiej rodziny. Około połowy XVIII wieku Kołłątajowie herbu [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:25 , Wyświetleń: 1039 , Ocena: 35.44, Głosów: 26, Autor: majka100100

Kandyd i Pangloss dotarli do kraju nad Wisłą...

Kandydowi wydawało się iż wszystko, co miał w swym życiu zobaczyć i zakonotować w swej świadomości zdążył już obejrzeć i spamiętać, jednak to co w tym momencie ukaz [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:10 , Wyświetleń: 1041 , Ocena: 73.67, Głosów: 11, Autor: agacjo

Bohater pozytywny drugiej połowy XVIII Wieku - Mikołaj Doświadczyński - wzorzec osobowy doby Oświecenia.

CECHY POWIEŚCIW 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki". Był to utwór, [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:42 , Wyświetleń: 1042 , Ocena: 147.14, Głosów: 6, Autor: pawlukewa

Satyra doby oświecenia w walce z ciemnotą i zacofaniem społecznym.

Satyra to utwór literacki, posługujący się dowcipem, ironią, kpiną lub szyderstwem, by wyrazić krytyczny stosunek do przedstawionych zjawisk, ośmieszyć ludzkie wady, obycz [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:33 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 20.44, Głosów: 38, Autor: agacjo

Zgodność wyboru gatunków z tendencjami epoki, na przykładzie literatury oświecenia.

W epoce oświecenia uprawiano wiele gatunków literackich, zarówno tych, które były znane również w poprzednich epokach (bajka, satyra, oda, poemat heroikomiczny, komedia, sie [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:30 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 183, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Wywiad z Ignacyk Krasickim.

·Reporter: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem w programie „WITAMY LITERATURO” jest pan Ignacy Krasicki. Serdecznie witam pana.·Ignacy Krasicki: D [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:51 , Wyświetleń: 1047 , Ocena: 708, Głosów: 0, Autor: Mafej

Stronnictwa społeczne w “Powrocie posła” Juliana Ursyna Niemcewicza.

Stronnictwo patriotyczne – zostało przedstawione pozytywnie. Podkomorzy i Podkomorzyna to wzorowi obywatele ,patrioci , którzy dobrze wychowali swoje dzieci , nauczyli że [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:46 , Wyświetleń: 1048 , Ocena: 33.63, Głosów: 31, Autor: agacjo

Młodość Mikołaja Doświadczyńskiego.

Mikołaj Doświadczyński urodził się w rodzinie szlacheckiej.Ojciec Mikołaja był stolnikiem zaś matka była prosta kobietą wychowaną na wsi.Pierwsze lata życia Mikołaj sp [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:20 , Wyświetleń: 1050 , Ocena: 62.18, Głosów: 16, Autor: Mafej

Wielkie idee europejskich myślicieli oświeceniowych i omów ich echa w wybranych dziełach literatury polskiej XVIII wieku. (Wolter, Rousseau, Diderot)

Wolter – właściwie Francois Maria Arouet – zajmuje w filozofii i literaturze francuskiej czołowe miejsce. Jest typowym reprezentantem epoki, wybitną, intelektualną [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:52 , Wyświetleń: 1051 , Ocena: 27.78, Głosów: 35, Autor: GOSIA288

Odwołując się do bajek udowodnij słuszność stwierdzenia: „Słowo mocniej bije niż najtęższe kije”.

Bajka jest gatunkiem literackim powstałym w drugiej połowie XVIII wieku, czyli w epoce polskiej literatury zwanej oświeceniem. Ów gatunek epicki ze względu na układ wierszowa [...]

Dodano: 2008-04-04 10:19:29 , Wyświetleń: 1056 , Ocena: 57.38, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Krasicki gorzki, czy śmieszny?

Gorzkość i śmieszność. Na początku, chciałbym rozważyć rzecz, która na pierwszy rzut oka wydaje się być oczywista - znaczenie tych dwóch, wyżej wymienionych wyrazów. [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:48 , Wyświetleń: 1056 , Ocena: 81.91, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Scharakteryzuj zjawisko sarmatyzmu na podstawie znanych Ci utworów literackich.

Termin sarmatyzm pojawił się w połowie lat 60-tych XVIII wieku (początek czasów stanisławowskich). Twórcy oświecenia nadali mu zabarwienie pejoratywne i określali nim pols [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:53 , Wyświetleń: 1056 , Ocena: 57.65, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Celem autora komedii „Powrót posła” było propagowanie reform, które chciał przeprowadzić Sejm Czteroletni – uzasadnij tą myśl.

W Polsce o charakterze kultury oświecenia decydowała sytuacja polityczna. Rzeczpospolita była zagrożona utratą niepodległości stąd oświecenie to czasy walki o przeprowadze [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:42 , Wyświetleń: 1057 , Ocena: 45.61, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia - szkolnictwo, teatr, mecenat króla, czasopiśmiennictwo.

MECENAT - Stanisław August jako polityk nie odniósł większych sukcesów, ale jako mecenas kultury przyczynił się do jej znakomitego rozwoju. Skupił wokół siebie grono ludz [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:35 , Wyświetleń: 1061 , Ocena: 42.26, Głosów: 18, Autor: agacjo

Walka z sarmatyzmem w literaturze XVIII w.

Temat: Walka z sarmatyzmem w literaturze XVIII w.Oświecenie przypada na wiek XVIII ; na zachodzie Europy było walką z absolutyzmem , w Polsce zaś odwrotnie - ludzie dążyl [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:06 , Wyświetleń: 1062 , Ocena: 38.88, Głosów: 23, Autor: ew.la

Rola teatru publicznego.

W roku 1765 z inicjatywy króla powstał w Warszawie pierwszy stały teatr publiczny. Wydzierżawiono dla niego gmach zwany Operalnią, w którym zaczęły występować trzy zespo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:17 , Wyświetleń: 1063 , Ocena: 14.63, Głosów: 48, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?