Strona główna » Liceum » Język polski » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Na przykładzie twórczości Krasickiego uzasadnij słuszność jego słów, że "śmiech niekiedy może być nauką".

Przezwyciężenie kryzysu politycznego i moralnego było głównnym celem poetów oświecenia, którzy bardzo odważnie ukazywali i piętnowali sarmackie wady Polaków. Do tych poe [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:48 , Wyświetleń: 110790 , Ocena: 11316.4, Głosów: 15, Autor: tom

Poezja i sztuka sentymentalna (tematy, gatunki, cechy) - konspekt

I WSTĘP1. Oświecenie- nazwa związana jest z przeświadczeniem o szczególnej misji, jaką epoka miła odegrać w dziejach kultury europejskiej-Oświecenie to inaczej [...]

Dodano: 2009-01-08 21:47:24 , Wyświetleń: 110780 , Ocena: 5726.97, Głosów: 28, Autor: elkakida

Na podstawie wybranych utworów literackich uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w którym powstały.

Utwory literackie powstałe w oświeceniu wiernie odzwierciedlają czas, w którym powstały. Jest to czas, kiedy uwidaczniane były wady i przywary szlachty oraz ówczesnego syste [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:46 , Wyświetleń: 72676 , Ocena: 4317.42, Głosów: 11, Autor: Mafej

"Chudy Literat" Adama Naruszewicza.

Utwór Adama Naruszewicza zatytułowany "Chudy Literat" jest przykładem satyry. Autor w swoim tekście porusza problemy, jakimi są ubóstwo, a także niska pozycja społeczna lit [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:23 , Wyświetleń: 53905 , Ocena: 5820.31, Głosów: 15, Autor: majka100100

"Chudy literat"- satyra Adama Naruszewicza na ciemnotę szlachty.

Utwór wydany został prawdopodobnie ok. 1773r. A. Naruszewicz był duchownym, tłumaczem, historykiem i pisarzem. Jego hobby była historia Polski, którą opisał w jednym ze swo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:21 , Wyświetleń: 47959 , Ocena: 1955.18, Głosów: 38, Autor: agacjo

Komisja Edukacj Narodowej.

Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku i była jednym z pierwszych ministerstw oświatowych w Europie. Powstała po rozwiązaniu zakonu jezuitów, miała przeją [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:54 , Wyświetleń: 41643 , Ocena: 2549.77, Głosów: 25, Autor: tom

Poezja Jakuba Jasińskiego.

Był on czołowym przedstawicielem nurtu Jakobińskiego w polskim oświeceniu. Jakobinizm skupiał radykalnych zwolenników przemian społecznych i ustrojowych. W większości byli [...]

Dodano: 2008-03-23 00:11:38 , Wyświetleń: 39037 , Ocena: 2540, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Na czym polega nośność i ponadczasowość bajek? Omów zagadnienia na podstawie znanych utworów St. I. Krasickiego.

W epoce oświeceniowej bajka była gatunkiem szczególnie uprzywilejowanym. Wiązało się to z zadaniami, jakie realizowała ówczesna literatura, a których celem było wychowani [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:16 , Wyświetleń: 36867 , Ocena: 3434.65, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Narodziny powieści.

XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytnym gatunkiem epickim. Powie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:31 , Wyświetleń: 36821 , Ocena: 913.06, Głosów: 62, Autor: agacjo

Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia.

Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstanie zjawisk propagandy - [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:34 , Wyświetleń: 35434 , Ocena: 1865.26, Głosów: 30, Autor: agacjo

Naprawa Rzeczypospolitej w dobie staropolskiej.

Od czasów renesansu w Polsce zaczęły zachodzić polityczne, gospodarcze i kulturalne zmiany. Czas ten to okres panowania ostatnich Jagiellonów – Zygmunta Starego [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:29 , Wyświetleń: 33588 , Ocena: 3044.21, Głosów: 18, Autor: pawlukewa

Praca oddala od nas 3 wielkie nieszcześcia: nudę, ubustwo i występek. Napisz przemówienie odwołując sie do słów Woltera

Dzień dobry Państwu zapraszam na dzisiejszy program poświęcony pracy- tak ważnej w czasach, w których żyjemy.Praca - jedno krótkie słowo a znaczy tak wiele. Czym tak n [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:24 , Wyświetleń: 32774 , Ocena: 3298.5, Głosów: 15, Autor: elkakida

Oświecenie w Europie.

Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczonych był Kartezjusz. W "Rozważaniach o metodzie" stwierdził, że n [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:56 , Wyświetleń: 5256 , Ocena: 50.13, Głosów: 51, Autor: agacjo

Filozofia oświecenia.

Bunt przeciw autorytetom, Racjonalizm, Idea oświecenia, Optymizm, Powrót do natury, Zhumanizowane chrześcijaństwo, Prawa człowieka, Empiryzm, Krytycyzm, Sensualizm, Deizm, Nat [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:22 , Wyświetleń: 4179 , Ocena: 2.94, Głosów: 17, Autor: elkakida

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

Sejm Wielki rozpoczął swe obrady 6 października 1788 roku. Zakończył się on w 1792 roku. Był to okres ogólnego przepływu nastrojów rewolucyjnych w Europie. Podczas kiedy [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:13 , Wyświetleń: 4125 , Ocena: 3.13, Głosów: 16, Autor: Mafej

Znaczenie i reformy Konstytucji 3 maja.

Naród wykorzystuje szczególną chwilę przemian, reform w Europie i uchwala konstytucję by zachować wolność. Podstawowe założenia : -Polska krajem katolickim, ale toler [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:29 , Wyświetleń: 4122 , Ocena: 33.84, Głosów: 66, Autor: agacjo

"Bajki" Krasickiego jako gorzka prawda o ludziach i świecie.

W bajkach wydanych za życia poety, w tomie zatytułowanym "Bajki i przypowieści" przeważają bajki krótkie, epigramatyczne, natomiast w "Bajkach nowych", opublikowanych po śmi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:35 , Wyświetleń: 3838 , Ocena: 13.49, Głosów: 199, Autor: agacjo

Ignacy Krasicki - obserwator i krytyk polskiego społeczeństwa. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał do najaktywniejszyc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:23 , Wyświetleń: 3708 , Ocena: 34.12, Głosów: 66, Autor: agacjo

Oświecenie.

Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rodzinie szlacheckiej. P [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:46 , Wyświetleń: 3637 , Ocena: 60.65, Głosów: 48, Autor: ew.la

Pojęcia oświeceniowe.

Klasycyzm - wyznaczał poezji cele utylitarne, stawiał przed nią zadania dydaktyczno-moralizatorskie, wyrastające z przekonania o ogromnej roli słowa jako narzędzia oddziaływ [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:05 , Wyświetleń: 3529 , Ocena: 17.05, Głosów: 195, Autor: agacjo

Unia Lubelska (2)

W 1569 została zawarta unia lubelska. Było to związane z dążeniami szlachty polskiej oraz litewskiej i Zygmunta Augusta, który nie posiadał dziedzica. Cele szlachty były zr [...]

Dodano: 2009-01-11 12:35:55 , Wyświetleń: 3423 , Ocena: 964, Głosów: 0, Autor: elkakida

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj główne kierunki literatury i kultury polskiego oświecenia. Określ ich europejskie źródła.

a) Klasycyzm – za budowę logiczną konwencji artystyczne klasycyzmu uważany jest Kartezjusz – Rene Descortes (Dekar) – „Rozprawa o metodzie”. Uznawa [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:53 , Wyświetleń: 3295 , Ocena: 80.36, Głosów: 13, Autor: Mafej

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca XVIII wiecznego społeczeństwa polskiego.

Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:05 , Wyświetleń: 3276 , Ocena: 17.14, Głosów: 76, Autor: agacjo

Oświecenie - ogólna charakterystyka.

Termin wywodzi się z kultury niemieckiej, jest nazwą epoki w dziejach historii kultury, której rozwój przypada na wiek XVIII (Europa Zachodnia). Jej koniec wiąże się z wybuc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:29 , Wyświetleń: 2957 , Ocena: 45.78, Głosów: 49, Autor: agacjo

Jakie rodzaje i gatunki literackie występują w literaturze II połowy XVII wieku: ich źródła, czemu zawdzięczają swą popularność?

W oświeceniu bardzo rozwinęły się gatunki literackie, które nadawały się do celów dydaktycznych, a to wymuszone zostało potrzebą tego okresu: ratowaniem Rzeczypospolitej [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:12 , Wyświetleń: 2899 , Ocena: 13.36, Głosów: 212, Autor: agacjo

Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy".

Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletność r [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:06 , Wyświetleń: 2889 , Ocena: 11.87, Głosów: 221, Autor: agacjo

Niepokój Piotra Skargi o los państwa w "Kazaniach sejmowych". (1)

Piotr Skarga (1536 - 1612) był duchownym, członkiem zakonu jezuitów, człowiekiem bardzo wykształconym, nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Dlatego też wygłaszał częs [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:13 , Wyświetleń: 2868 , Ocena: 30.58, Głosów: 73, Autor: agacjo

Człowiek sentymentalny ... Omów na znanych Ci przykładach polskich i obcych.

Czołowym twórcą sentymentalizmu był Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Głosił on powrót do natury oznaczający aprobatę podstawowych uczuć ludzkich nie skażonych cywilizac [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:10 , Wyświetleń: 2848 , Ocena: 14.11, Głosów: 198, Autor: agacjo

Charakterystyka Walerego.

Julian Ursyn Niemcewicz jest autorem dramatu pod tytułem Powrót posła. Pisarz ten żył w XVIII wieku. W latach 1788-92 był przedstawicielem Partii Patriotycznej na Sejmie Wiel [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:10 , Wyświetleń: 2812 , Ocena: 12.35, Głosów: 207, Autor: agacjo

Mein Tag - szczegółowy opis mojego dnia.

Ich stehe um 6 Uhr auf. Zuerst gehe ich ins Bad, wasche mich, putze mir meine Zähne, wasche und kämme mir meine Haare. Dann mache ich mein Bett und wiederhole ich meine Hausaufga [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:35 , Wyświetleń: 2781 , Ocena: 2.96, Głosów: 25, Autor: Mafej

Przedstaw na podstawie wybranych utworów cechy fircyka i damy modnej.

Krytykę postaw fircyka i damy modnej znajdujemy w wielu utworach oświeceniowych, ale najdobitniej ukazują te postawy Niemcewicz w "Powrocie posła" (fircyk głównie) i Krasicki [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:20 , Wyświetleń: 2780 , Ocena: 12.43, Głosów: 215, Autor: agacjo

Odrodzenie. (1)

Reformacja to drugi z głównych prądów renesansu . Reformacja stworzyła wizerunek człowieka jako istoty o całkowicie skażonej naturze, w której Bóg widzi tylko "smród i p [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:51 , Wyświetleń: 2751 , Ocena: 2.9, Głosów: 31, Autor: Mafej

Teatr Oświecenia i jego rola. Omów na znanych Ci przykładach.

Teatr powstał w Warszawie z inicjatywy króla w 1765 roku. Był to pierwszy publiczny teatr, który zapoczątkował działalność sceny narodowej. Pierwszym dyrektorem został Wo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:49 , Wyświetleń: 2746 , Ocena: 53.9, Głosów: 40, Autor: agacjo

Określ cechy gatunku poematu heroikomicznego na podstawie "Monachomachii".

Poemat heroikomiczny jest parodią poematu heroicznego; jest oparty na wzorcu we wszystkich swoich aspektach poza jednym - tematyką (tu: walka w ręcz między zakonami); śmieszno [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:20 , Wyświetleń: 2735 , Ocena: 13.3, Głosów: 199, Autor: agacjo

Publicystyka epoki Oświecenia.

W okresie oświecenia rozwija się publicystyka. Powstają pierwsze czasopisma: "Monitor" (1765r.), "Zabawy przyjemne i pożyteczne", "Gazeta Narodowa i Obca". Na łamach "Monitora [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:39 , Wyświetleń: 2726 , Ocena: 38.52, Głosów: 63, Autor: agacjo

"Bajki" Ignacy Krasicki.

Pojęcia i zagadnieniaBajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalnych prawd moralnych, stąd historyjka opowiedziana w utworze jest tylko i [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:24 , Wyświetleń: 2723 , Ocena: 47.21, Głosów: 41, Autor: GOSIA288

Satyryczne sylwetki w literaturze polskiego oświecenia.

Karykaturalne, satyryczne sylwetki prezentowane są w utworach oświeceniowych głównie w celach dydaktycznych, mają ośmieszyć i wytknąć wszelkie wady pewnych postaw, które [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:21 , Wyświetleń: 2626 , Ocena: 13.34, Głosów: 206, Autor: agacjo

Oświecenie w Polsce. (1)

Tło historyczne - czasy saskie, 1697-1733 August II Mocny, 1733-1763 August III. Był to okres szczególnego upadku ekonomicznego, kulturalnego i politycznego. W 1720 roku Rosja i [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:38 , Wyświetleń: 2547 , Ocena: 70.97, Głosów: 31, Autor: agacjo

Ignacy Krasicki - „Śmieszny i gorzki”.

Oświecenie to epoka, w której tworzyło wielu wybitnych pisarzy i w której powstały doskonałe utwory literatury francuskiej, angielskiej, a także polskiej. W Rzeczypospolitej [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:55 , Wyświetleń: 2508 , Ocena: 130.17, Głosów: 11, Autor: tom

Ignacy Krasicki - śmieszny czy gorzki ? Omów odwołując się do znanych ci utworów.

"Książę poetów" jego utwory, nie rezygnując z aktualności, wyrażały postawę nieco sceptycznego obserwatora, który nawet angażując się w określone sprawy, nie tracił [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:47 , Wyświetleń: 2459 , Ocena: 114.1, Głosów: 19, Autor: agacjo

Ignacy Krasicki. (2)

Najwybitniejszym pisarzem i poetą polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki (1735-1801). Urodził się w Dubiecku ,w ziemi sanockiej ,jako potomek szlacheckiego rodu. Przeznaczon [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:42 , Wyświetleń: 2437 , Ocena: 63.86, Głosów: 34, Autor: agacjo

Moralistyka, ironia i sceptycyzm w twórczości Ignacego Krasickiego.

Moralistyka, ironia i sceptycyzm to trzy czynniki bardzo często obecne w twórczości Ignacego Krasickiego. - Bajki, dzięki zawartemu morałowi lub puencie pozwalały na prze [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:40 , Wyświetleń: 2418 , Ocena: 98.75, Głosów: 19, Autor: agacjo

"I śmiech niekiedy może być nauką" - jak o tym przekonywali Ignacy Krasicki i Julian Ursyn Niemcewicz.

Ignacy Krasicki jest autorem 22 satyr i 3 poeamtów heroikomicznych, posługuje się w nich komizmem by uwydatnić przywary ludzkiego charakteru, podleganie obcym wpływom, ułomno [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:41 , Wyświetleń: 2417 , Ocena: 61.5, Głosów: 41, Autor: agacjo

Ożywienie społeczne i edukacyjne.

KEN - pierwsza w Polsce świecka władza oświatowa, powołana 14.X.1773r. z inicjatywy działaczy skupionych wokół Stanisława Augusta Poniatowskiego. KEN zorganizowała trój-s [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:45 , Wyświetleń: 2417 , Ocena: 91.52, Głosów: 28, Autor: agacjo

Kierunki literackie Oświecenia.

Klasycyzm. Znaczenie terminu - klasycyzm ujmuje charakterystyczne cechy antycznej sztuki literatury greckiej i rzymskiej, traktowanych jako doskonały wzór estetyczny, wzór pełn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:30 , Wyświetleń: 2399 , Ocena: 46.41, Głosów: 45, Autor: agacjo

Satyryczna prawda o szlachcie polskiej w twórczości I. Krasickiego.

Krasicki często zajmuje się krytyką zachowań szlachty; najwyraźniej widać to w jego satyrach krytykuje wiele aspektów sprawy: marnotrawstwo, lenistwo, hazard, lekkomyślnoś [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:33 , Wyświetleń: 2368 , Ocena: 63.28, Głosów: 35, Autor: agacjo

Myśliciele oświeceniowi.

Franciszek Maria Aronet (Wolter) - wypowiedział się w formie literackiej - "Kandyd". Głosił w swych utworach kult rozumu ukształtowanego empirycznie. Przyjmował postawę kryt [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:35 , Wyświetleń: 2354 , Ocena: 43.8, Głosów: 50, Autor: agacjo

"Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza jako komedia polityczna.

Julian Ursyn Niemcewicz pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, której znaczna część przypada jeszcze na okres przed rozbiorowy. Jego działalność z tych czasów [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:28 , Wyświetleń: 2267 , Ocena: 42.35, Głosów: 53, Autor: agacjo

Filozofia Kartezjusza.

Urodził się 31 marca 1596 r. w La Haye i zmarł 11 lutego 1650 r. w Sztokholmie - Rene Descartes [Kartezjusz]. Ten francuski filozof i matematyk uchodzi za ojca nowożytnej kultu [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:43 , Wyświetleń: 2256 , Ocena: 61.67, Głosów: 35, Autor: agacjo

Rozwój teatru w dobie oświecenia. Jego najwybitniejsi przedstawiciele i ich troska o losy kraju.

Do czasów panowania Stanisława Augusta istniały w Polscy teatry szkolne, magnackie oraz prywatne sceny królewskie. Sceny szkolne podporządkowane programowi dydaktycznemu utrzy [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:27 , Wyświetleń: 2243 , Ocena: 74.13, Głosów: 29, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?