Strona główna » Liceum » Język polski » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Bajki" Ignacy Krasicki.

Pojęcia i zagadnieniaBajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalnych prawd moralnych, stąd historyjka opowiedziana w utworze jest tylko i [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:24 , Wyświetleń: 2723 , Ocena: 47.21, Głosów: 41, Autor: GOSIA288

"Bajki" Krasickiego jako gorzka prawda o ludziach i świecie.

W bajkach wydanych za życia poety, w tomie zatytułowanym "Bajki i przypowieści" przeważają bajki krótkie, epigramatyczne, natomiast w "Bajkach nowych", opublikowanych po śmi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:35 , Wyświetleń: 3838 , Ocena: 13.49, Głosów: 199, Autor: agacjo

"Bajki" Krasickiego.

Ignacy Krasicki z całą pewnością zasłużył na miano czołowego twórcy polskiego oświecenia. Był twórcą wszechstronnym, głoszącym ideały oświecenia, walczącym o refo [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:52 , Wyświetleń: 1701 , Ocena: 214.25, Głosów: 7, Autor: majka100100

"Chudy Literat" Adama Naruszewicza.

Utwór Adama Naruszewicza zatytułowany "Chudy Literat" jest przykładem satyry. Autor w swoim tekście porusza problemy, jakimi są ubóstwo, a także niska pozycja społeczna lit [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:23 , Wyświetleń: 53905 , Ocena: 5820.31, Głosów: 15, Autor: majka100100

"Chudy literat"- satyra Adama Naruszewicza na ciemnotę szlachty.

Utwór wydany został prawdopodobnie ok. 1773r. A. Naruszewicz był duchownym, tłumaczem, historykiem i pisarzem. Jego hobby była historia Polski, którą opisał w jednym ze swo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:21 , Wyświetleń: 47959 , Ocena: 1955.18, Głosów: 38, Autor: agacjo

"Dom zawsze ustępować powinien krajowi."

"Dom zawsze ustępować powinien krajowi." - w tym cytacie Julian Ursyn Niemcewicz zawarł przesłanie do narodu polskiego abyśmy zaczęli troszczyć się o dobro i potrzeby włas [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:11 , Wyświetleń: 1132 , Ocena: 69.71, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

"I śmiech niekiedy może być nauką kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa" jako zasada twórcza I. Krasickiego.

IGNACY KRASICKI ZARÓWNO W SWOICH BAJKACH, SATYRACH JAK I „MONACHOMACHII” ORAZ POWIEŚCI „MIKOŁAJA DOŚWIADCZYŃSKIEGO PRZYPADKI” PORUSZA TEMAT LICZNYCH WA [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:37 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 59.13, Głosów: 22, Autor: Michalk88

"I śmiech niekiedy może być nauką" - jak o tym przekonywali Ignacy Krasicki i Julian Ursyn Niemcewicz.

Ignacy Krasicki jest autorem 22 satyr i 3 poeamtów heroikomicznych, posługuje się w nich komizmem by uwydatnić przywary ludzkiego charakteru, podleganie obcym wpływom, ułomno [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:41 , Wyświetleń: 2417 , Ocena: 61.5, Głosów: 41, Autor: agacjo

"I śmiech niekiedy może być nauką". Udowodnij, że twórczość Krasickiego jest nadal aktualna.

Literatura oświecenia rozwijała się w bardzo dramatycznym okresie dziejów Polski. Narastające trudności były wynikiem wzmocnienia pozycji szlachty, która jak tylko nadarza [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:28 , Wyświetleń: 1149 , Ocena: 70.36, Głosów: 13, Autor: Michalk88

"Kandyd" - interpretacja.

Wolter pisząc Kandyda dokonuje wnikliwej charakterystyki i analizy życia obyczajowego , kulturalnego i społecznego współczesnego mu świata. Jego opowieść o nieślubnym synu [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:41 , Wyświetleń: 1368 , Ocena: 15.25, Głosów: 79, Autor: tom

"Kandyd" Woltera - krytyczny obraz "najlepszego ze światów".

"Kandyd" jest jedną z najgłośniejszych powiastek filozoficznych Woltera, wydaną w 1759 roku. Opowiastka filozoficzna to taka, w której autor ustosunkowuje się do pewnych filo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:20 , Wyświetleń: 1131 , Ocena: 35.24, Głosów: 28, Autor: agacjo

"Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki" - pierwsza polska powieść nowożytna.

Mianem pierwszej polskiej powieści nowożytnej określa się "Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego", której autorem był Ignacy Krasicki. Można powiedzieć, iż od powyższeg [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:15 , Wyświetleń: 981 , Ocena: 31.5, Głosów: 25, Autor: agacjo

"Monachomachia"

"Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest poematem heroikomicznym, czyli parodią eposu bohaterskiego. Jego dzieje sięgają V w. p.n.e., kiedy to powstała "Batrachomiomachia", p [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:59 , Wyświetleń: 1488 , Ocena: 44, Głosów: 30, Autor: tom

"Monachomachia" I. Krasickiego - poemat heroikomiczny.

Poemat heroikomiczny, jak już wskazuje sama nazwa tego gatunku literackiego, jest połączeniem poematu heroicznego (eposu) z komicznym (o tematyce błahej, zwykle o charakterze s [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:26 , Wyświetleń: 1528 , Ocena: 90.14, Głosów: 13, Autor: Michalk88

"Monachomachia" Ignacy Krasicki

Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 "Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. Ukazanie się bowiem utw [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:25 , Wyświetleń: 1779 , Ocena: 3, Głosów: 20, Autor: GOSIA288

"Monachomachia" Ignacy Krasicki.

"Monachomachia" Ignacy KrasickiWśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 "Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest zjawiskiem wyjątkowym i niespo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:02 , Wyświetleń: 1779 , Ocena: 70.63, Głosów: 23, Autor: agacjo

"Patriotyzm czasu oświecenia. Patriotyzm dziś".

Witaj drogi czytelniku, moją wypowiedz na interesujący nas temat rozpocznę od wyjaśnienia słowa "patriota" -jest to ktoś kto kocha swoją ojczyznę i naród, łącząc te ucz [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:29 , Wyświetleń: 1281 , Ocena: 43.77, Głosów: 29, Autor: tom

"Powrót Posła"- komedia polityczna.

„Powrót Posła” stał się pierwszą polską komedią polityczną, napisaną przez Niemcewicza na potrzebę chwili. Powstała na zamówienie obozu patriotycznego w cza [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:41 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 26.45, Głosów: 46, Autor: agacjo

"Powrót posła" - komedia polityczna i obyczajowa (1)

Komedia ta była z założenia komedią krytykującą postawy, tak polityczne jak i obyczajowe; powstała na zmówienie obozu patriotycznego w czasie Sejmu Czteroletniego (przerwa [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:38 , Wyświetleń: 2176 , Ocena: 58.61, Głosów: 35, Autor: agacjo

"Powrót posła" - komedia polityczna i obyczajowa (2)

Wystawiona na kilka miesięcy przed ogłoszeniem Konstytucji 3 maja. Zawarł w niej Niemcewicz ważką treść polityczną, ściśle związaną z nowatorskimi pracami stronnictwa p [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:31 , Wyświetleń: 1188 , Ocena: 57.31, Głosów: 15, Autor: agacjo

"Powrót posła" J. Ursyn Niemcewicz

Komedia powstała w okresie ożywionej działalności politycznej Niemcewicza. W 1788 r. wybrany został posłem inflandzkim na sejm zwany Wielkim. Szybko dał się poznać jako je [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:47 , Wyświetleń: 1351 , Ocena: 22.89, Głosów: 52, Autor: Michalk88

"Powrót posła" Julian Ursyn Niemcewicz.

Komedia powstała w okresie ożywionej działalności politycznej Niemcewicza. W 1788 r. wybrany został posłem inflandzkim na sejm zwany Wielkim. Szybko dał się poznać jako je [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:29 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 252.83, Głosów: 5, Autor: GOSIA288

"Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza - komedia polityczna powstała w atmosferze Sejmu.

Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841) ur. się w Skokach pod Brześciem Litewskim. Od roku 1770 uczył się w Szkole Rycerskiej. W 1777r Julian kończy szkołę i zostaje adiutantem [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:22 , Wyświetleń: 1325 , Ocena: 23.38, Głosów: 52, Autor: agacjo

"Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza jako komedia polityczna.

Julian Ursyn Niemcewicz pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, której znaczna część przypada jeszcze na okres przed rozbiorowy. Jego działalność z tych czasów [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:28 , Wyświetleń: 2267 , Ocena: 42.35, Głosów: 53, Autor: agacjo

"Powrót posła" jako komedia polityczna

Komedia Juliana Ursyna Niemcewicza „Powrót posła”, pisarza, działacza politycznego oraz publicysty, będacego również posłem inflanckim oraz zwolennikiem reform n [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:04 , Wyświetleń: 1822 , Ocena: 2.93, Głosów: 43, Autor: tom

"Powrót posła" jako komedia polityczna.

„Powrót posła” Niemcewicza powstał w czasie obrad sejmu czteroletniego, a wystawiony został w przerwie między obradami. Niemcewicz wiązał z tym utworem nadzieje, [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:28 , Wyświetleń: 1822 , Ocena: 111, Głosów: 13, Autor: pawlukewa

"Uczyć bawiąc" - Ignacy Krasicki.

Ignacy Krasicki posługuje się w swoich utworach komizmem, by ukazać przywary ludz-kiego charakteru, uleganie obcym wpływom, ułomność systemu państwowego. Posługuje się os [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:56 , Wyświetleń: 1850 , Ocena: 39, Głosów: 46, Autor: agacjo

"Świat zepsucia" w satyrach Ignacego Krasickiego.

„Ach ja pamiętam te czasy, kiedy do ojczyzny,Pierwszy raz zawitała moda francówszczyzny,Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajów,Wtargnęli do nas hordą [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:26 , Wyświetleń: 1132 , Ocena: 46.91, Głosów: 22, Autor: Mafej

„I śmiech niekiedy może być nauką" - Jak rozumiesz powyższe słowa w odniesieniu do twórczości Ignacego Krasickiego?

Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał do najaktywniejszyc [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:46 , Wyświetleń: 1484 , Ocena: 49.22, Głosów: 31, Autor: agacjo

„Ja jako świadek wydarzeń sprzed 210 lat”

Dzisiaj miałam mieć wyjątkowo pracowity dzień, więc z niechęcią podchodziłam do pomysłu rodziców, aby wyjechać w odwiedziny do babci i w dodatku na dwa dni. Na poniedzia [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:42 , Wyświetleń: 1106 , Ocena: 15.01, Głosów: 68, Autor: tom

„Laura i Filon” Franciszka Karpińskiego oraz „Żeńcy” Szymona Szymonowica jako sielanki

Sielanka (bukolika, ekloga, idylla, skotopaska, pastorela, pastuszka)Podstawowy gatunek tzw. literatury pastoralnej, rozwijającej się już w epoce starożytnej, kiedy to auto [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:10 , Wyświetleń: 1067 , Ocena: 68.88, Głosów: 16, Autor: elkakida

„Modny kawaler i modna dama, zacofany sarmata i światły obywatel- główne modele postaw Polaków w drugiej połowie XVIII wieku.

Epoka oświecenia w Polsce przypada na lata 1740-1822. Był to trudny czas dla kultury i oświaty. Przez złą politykę upada Uniwersytet Krakowski. Bogaci gromadzą książki dla [...]

Dodano: 2008-04-08 20:57:50 , Wyświetleń: 1173 , Ocena: 54.41, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

„Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze kiedy nam się dzieje źle”. Rozważ filozofię Kandyda

Prawdopodobnie każdy, kto czytał „Kandyda” Voltaire'a zastanawiał się nad sentencją „Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze kiedy nam się [...]

Dodano: 2008-02-23 10:02:14 , Wyświetleń: 1074 , Ocena: 103.36, Głosów: 10, Autor: ew.la

„Powrót posła” J.U. Niemcewicza przykładem realizacji idei programu reform oświeceniowych.

J. Ursyn Niemcewicz – poseł na Sejm Czteroletni, należał do stronnictwa politycznego. Popierał dążenie obozu reform, zwalczał z trybuny sejmowej poglądy konserwatyst [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:25 , Wyświetleń: 994 , Ocena: 44.38, Głosów: 20, Autor: majka100100

„Satyra (i nie tylko) prawdę mówi” - przedstaw , jaką prawdę o czasach i ludziach Oświecenia odnajdujesz w twórczości Ignacego Krasickiego

„Satyra prawdę mówi” - to stwierdzenie możemy odnaleźć już w pierwszych wersach utworu Ignacego Krasickiego pt.„Do króla”.Daje nam ona dużo do myśl [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:02 , Wyświetleń: 1033 , Ocena: 36.13, Głosów: 22, Autor: Mafej

„Trzeba nowego kultu, trzeba nowych więzów, trzeba nowego boga oślepłemu światu” – oświeceniowy charakter „Prostaczka” Woltera.

Wolter porównywał uczucia, namiętności do wiatrów, które wydymają żagle okrętu: jedne nadają mu prędkości, inne z kolei spowalniają go lub nawet zatapiają. Czy warto [...]

Dodano: 2008-03-29 12:25:00 , Wyświetleń: 1016 , Ocena: 47.5, Głosów: 19, Autor: pawlukewa

Aleksander Fredro - życie i twórczość.

Fredro Aleksander (1793-1876), polski komediopisarz, pamiętnikarz i poeta. Wykształcenie domowe w ziemiańskim dworze. 1809 wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego, brał udzi [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:43 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 16.99, Głosów: 66, Autor: tom

Aleksander Kamiński autor "opowieści o czasach bohaterstwa i grozy" czyli "Kamieni na szaniec" (2)

Aleksander Kamiński urodził się 28 stycznia 1903 roku w Warszawie. Matka Petronela Kaźmierczak,była chłopką spod Łęczycy.Ojciec Jan,był farmaceutą, Podlesiakiem rodem z [...]

Dodano: 2008-11-09 09:16:16 , Wyświetleń: 1001 , Ocena: 42.3, Głosów: 22, Autor: Mafej

Argumenty chwalące Oświecenie na podstawnie znajomosci poglądów filiozficznych, obyczajowości i sztuki.

Oświecenie było bodaj pierwszą epoką, w której nastąpiły zmiany w postrzaganiu świata i człowieka na tak dużą skalę. Mimo, że w pewnym stopniu jest ono czasem kontrast [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:55 , Wyświetleń: 939 , Ocena: 53.88, Głosów: 15, Autor: Mafej

Atak moskali na zamek Horeszków - Pan Tadeusz

Akcja rozgrywa się na Litwie w czasie zaboru rosyjskiego. Ludność pokłada nadzieje na odzyskanie niepodległości. Horeszko był zwolennikiem Konstytucji 3-go maja i planował [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:50 , Wyświetleń: 1172 , Ocena: 60.76, Głosów: 16, Autor: Mafej

Bajka. (1)

W Oświeceniu bajka cieszyła się ogromną popularnością ze względu na dydaktyczny charakter ujęty w zwięzłej i atrakcyjnej formie.Bajka należy do najstarszych utworów dyd [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:14 , Wyświetleń: 1273 , Ocena: 31.34, Głosów: 34, Autor: majka100100

Bajka. (2)

W Oświeceniu bajka cieszyła się ogromną popularnością ze względu na dydaktyczny charakter, ujęty w zwięzłej i atrakcyjnej formie. Bajka należy do najstarszych utworów d [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:46 , Wyświetleń: 1227 , Ocena: 23.23, Głosów: 46, Autor: Mafej

Bajki i satyry - dwa narzędzia poprawy świata

Bajki i satyry należą do gatunków literatury dydaktycznej. W okresie oświecenia ukształtowały się dwie formy bajek. Bajki epigramatyczne albo ezopowe i bajki narracyjne lub [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:43 , Wyświetleń: 1285 , Ocena: 51.05, Głosów: 19, Autor: ew.la

Bajki i satyry Krasiciego

Satyra, bajka, to gatunki literackie, których dydaktyzm polega na wskazywaniu przywar, piętnowaniu i wyszydzaniu złych nawyków. Charakter tych gatunków wyklucza ukazywanie dob [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:50 , Wyświetleń: 1260 , Ocena: 103.11, Głosów: 8, Autor: Mafej

Bawić ucząc - dydaktyczny charakter utworów Ignacego Krasickiego

Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał do najaktywniejszyc [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:59 , Wyświetleń: 1407 , Ocena: 23.78, Głosów: 39, Autor: agacjo

Bawić ucząc w Oświeceniu.

Czy rzeczywiście w dobie oświecenie uczono bawiąc? Uważam, że tak. Posługując się kilkoma przykładami postaram się to udowodnić. Ignacy Krasicki jest autorem 22 saty [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:57 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 24.82, Głosów: 43, Autor: ew.la

Biografia Ignacego Krasickiego i Stanisława Staszica.

Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rodzinie szlacheckiej. P [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:25 , Wyświetleń: 1037 , Ocena: 38.48, Głosów: 22, Autor: agacjo

Biografia Ignacego Kraśickiego.

Ignacy Krasicki urodził się w ziemi sanockiej w 1735 roku . Pochodził z podupadłej rodziny magnackiej . Rodzice wybrali więc dla niego drogę kariery duchownej , na której w [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:08 , Wyświetleń: 1125 , Ocena: 53.95, Głosów: 20, Autor: majka100100

Biografia Juliana Ursyna Niemcewicza

Julian Ursyn Niemcewicz urodził się 16 II 1758 r. w Skokach pod Brześciem Litewskim, zmarł 21 V 1841 r. w Paryżu. Wychowany w zamożnej rodzinie szlacheckiej, jako najstarszy [...]

Dodano: 2008-12-16 10:19:05 , Wyświetleń: 1098 , Ocena: 20.92, Głosów: 48, Autor: majka100100

Bogata biografia Ignacego Krasickiego.

Ignacy Krasicki - ( pseudonim X.B.W ) pierwsza gwiazda oświeceniowej literatury urodził się 3 lutego 1735 r. w Dubiecku. Wywodził się ze zubożałej rodziny magnackiej. Kaszte [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:38 , Wyświetleń: 1159 , Ocena: 51.32, Głosów: 21, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?