Strona główna » Liceum » Język polski » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia - szkolnictwo, teatr, mecenat króla, czasopiśmiennictwo.

MECENAT - Stanisław August jako polityk nie odniósł większych sukcesów, ale jako mecenas kultury przyczynił się do jej znakomitego rozwoju. Skupił wokół siebie grono ludz [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:35 , Wyświetleń: 1061 , Ocena: 42.26, Głosów: 18, Autor: agacjo

Św. Aleksy, Matka Teresa, ojciec Kolbe i Diana (...). Jakie są twoje przemyślenia związane ze wzorcami osobowymi dawnymi i współczesnymi.

Matka Teresa, ojciec Kolbe oraz Diana to z pewnością osoby znane nawet przeciętnemu człowiekowi. Są to ludzie,którzy pośiwęcili swoje życie,aby nieść pomoc innym. < [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:04 , Wyświetleń: 1182 , Ocena: 26.23, Głosów: 39, Autor: ew.la

Ściąga z oświecenia.

oświecenie 1740-1822fazy: wczesna (1740-1764), dojrzala (1764-1795),schylkowa (1795-1822)Filozofowie: Rene Descartes, Kartezjusz, F.Bacon, J.Locke, Wolter, Jan Jakub Rosse [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:07 , Wyświetleń: 1177 , Ocena: 21, Głosów: 39, Autor: tom

Związek literatury oświecenia z działalnością Sejmu Czteroletniego.

W okresie Sejmu Czteroletniego intensywnie rozwijała się literatura publicystyczna w związku z mającą być uchwaloną Konstytucją RP, która ma uratować Polskę przed kolejn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:54 , Wyświetleń: 1938 , Ocena: 154.25, Głosów: 11, Autor: agacjo

Znaczenie i reformy Konstytucji 3 maja.

Naród wykorzystuje szczególną chwilę przemian, reform w Europie i uchwala konstytucję by zachować wolność. Podstawowe założenia : -Polska krajem katolickim, ale toler [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:29 , Wyświetleń: 4122 , Ocena: 33.84, Głosów: 66, Autor: agacjo

Ziemiański model życia w twórczości poetów okresu odrodzenia.

Ziemianin-szlachcic najwyżej cenił życie osiadłe, najchętniej w wiejskim ustroniu. "Serce roście patrząc na te czasy" - to główna formuła poetycka rozpoczynająca pieśń [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:27 , Wyświetleń: 1083 , Ocena: 48.33, Głosów: 20, Autor: GOSIA288

Zgodność wyboru gatunków z tendencjami epoki, na przykładzie literatury oświecenia.

W epoce oświecenia uprawiano wiele gatunków literackich, zarówno tych, które były znane również w poprzednich epokach (bajka, satyra, oda, poemat heroikomiczny, komedia, sie [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:30 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 183, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Zemsta akt IV. Opowiadanie odtwórcze

Cześnik, siedział w jednej sali w swoim domu. Obok niego stał Dyndalski jego sługa. W głębi stali Śmigalski i Perełka. Pan domu próbował różne szable na pojedynek z Rej [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:44 , Wyświetleń: 1129 , Ocena: 56.82, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Wyznanie Leili...

Rozmowa dwóch kobiet, przyjaciółki Leili- Samanty- z nałożnicą Hassana Glorią:-G- Plotki głoszą, że ulubiona żona Hassana ma kochanka!-S- Kto ci takich bzdur nao [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:46 , Wyświetleń: 1351 , Ocena: 48.52, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Wywiad z Ignacyk Krasickim.

·Reporter: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem w programie „WITAMY LITERATURO” jest pan Ignacy Krasicki. Serdecznie witam pana.·Ignacy Krasicki: D [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:51 , Wyświetleń: 1047 , Ocena: 708, Głosów: 0, Autor: Mafej

Wymień główne problemy twórczości I. Krasickiego. Omów dokładnie jeden gatunek literacki uprawiany przez poetę.

Ignacy Krasicki, poza tym że przyjął święcenia kapłańskie, był również wielkim poetą, prozaikiem, publicystą i komediopisarzem; potem jako wybitny twórca związał si [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:24 , Wyświetleń: 2050 , Ocena: 68.77, Głosów: 30, Autor: agacjo

Wykorzystując literaturę i publicystykę oświecenia udowodnij że głównym jej celem było dobro państwa.

W dobie oświecenia literaci publicyści szczególny nacisk kładli na sprawy związane z aktualną sytuacją społeczno-publiczną Polski i gonili wszelkie wsteczne poglądy.J [...]

Dodano: 2008-02-17 16:30:28 , Wyświetleń: 1241 , Ocena: 38.87, Głosów: 29, Autor: ew.la

Wyjaśnij pojęcia racjonalizm, empiryzm, klasycyzm.

Racjonalizm – wywodzi się od Kartezjusza i eksponuje rolę rozumu w dochodzeniu do prawdy i wiedzy. Najistotniejszą siłą i cechą człowieka według tej koncepcji jest ro [...]

Dodano: 2008-04-08 21:03:02 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 25.86, Głosów: 34, Autor: pawlukewa

Wpływ idei oświeceniowych na władzę absolutną.

Absolutyzm oświecony wykształcił się w Europie w drugiej połowie XVIIw. była to z jednej strony dalej władza zcentralizowana-w ręku jednej osoby, ale monarcha próbował wy [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:54 , Wyświetleń: 1137 , Ocena: 60.94, Głosów: 16, Autor: Mafej

Wprowadzenie do oświecenia.

O ile poprzednia epoka wywodziła swą nazwę od klejnotu, o tyle kolejna zaczerpnęła ją od światła. Ówcześni ludzie mówili o swej epoce jako o "wieku rozumu" (w Anglii), " [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:12 , Wyświetleń: 1169 , Ocena: 24.46, Głosów: 40, Autor: agacjo

Wolter czy Krasicki - pisarze podobni czy różni.

Krasicki i Wolter, przedstawiciele oświecenia, pisarze, publicyści i filozofowie. W dużym stopniu przyczynili się do wzrostu znaczenia literatury w swojej epoce. Krasicki i Wol [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:47 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 54.57, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Wielkie idee europejskich myślicieli oświeceniowych i omów ich echa w wybranych dziełach literatury polskiej XVIII wieku. (Wolter, Rousseau, Diderot)

Wolter – właściwie Francois Maria Arouet – zajmuje w filozofii i literaturze francuskiej czołowe miejsce. Jest typowym reprezentantem epoki, wybitną, intelektualną [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:52 , Wyświetleń: 1051 , Ocena: 27.78, Głosów: 35, Autor: GOSIA288

Wiek XVIII w Polsce.

SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNAW Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły stan gospodarki. Następował [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:41 , Wyświetleń: 1128 , Ocena: 50.72, Głosów: 17, Autor: pawlukewa

Warszawa za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W poniedziałek pani od polskiego zadała nam bardzo ciekawą pracę domową. Mieliśmy napisać wypracowanie o Warszawie za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. U [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:42 , Wyświetleń: 1108 , Ocena: 43.59, Głosów: 21, Autor: majka100100

Walka z sarmatyzmem w literaturze XVIII w.

Temat: Walka z sarmatyzmem w literaturze XVIII w.Oświecenie przypada na wiek XVIII ; na zachodzie Europy było walką z absolutyzmem , w Polsce zaś odwrotnie - ludzie dążyl [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:06 , Wyświetleń: 1062 , Ocena: 38.88, Głosów: 23, Autor: ew.la

Walka o nowego człowieka dla nowych oświeconych czasów jako przewodnia myśl twórczości Ignacego Krasickigo.

Zgodnie z założeniami epoki oświecenia, tj. empityzmem, racjonalizmem i sensualizmem zarówno w Europie zachodniej, jak i przede wszystkim u nas w kraju, człowiekiem doby "wiek [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:34 , Wyświetleń: 1010 , Ocena: 19.68, Głosów: 37, Autor: pawlukewa

Walery-poseł, którego popieram.

"Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza to powstała w ciągu kilkunastu dni, w czasie przerwy w obradach Sejmu Wielkiego, komedia polityczna. Utwór ukazywał konflikt jaki za [...]

Dodano: 2009-03-21 22:46:38 , Wyświetleń: 1087 , Ocena: 44.29, Głosów: 20, Autor: elkakida

Utwory Ignacego Krasickiego - eleganckie igraszki i ostra satyra jednocześnie.

Najwybitniejszym pisarzem i poetš polskiego o?wiecenia był Ignacy Krasicki. Urodził się w Dubiecku, w 1735r., jako potomek szlacheckiego rodu. Przeznaczony przez rodziców do s [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:44 , Wyświetleń: 2099 , Ocena: 103.59, Głosów: 21, Autor: agacjo

Utwory Ignacego Krasickiego – eleganckie literackie igraszki i ostra satyra jednocześnie.

Ignacy Krasicki jako poeta oświecenia - epoki pełnej przemian, zarówno politycznych jak i społecznych, w swoich utworach dążył do „poprawy” postawy życiowej XV [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:52 , Wyświetleń: 1363 , Ocena: 66.45, Głosów: 21, Autor: Mafej

Ustosunkuj się do stwierdzenia zamykającego „Kandyda” Woltera: „Pracujmy nierozumując (...) to jedyny sposób aby uczynić życie znośniejszym.

Sławne dzieło, „Kandyd” Woltera, uznawane jest za najlepszy przykład powiastki filozoficznej. Gatunek ten rozpowszechnił się w pełym Oświeceniu. O jego niezwykł [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:57 , Wyświetleń: 991 , Ocena: 78.09, Głosów: 10, Autor: agacjo

Uniwersalny charakter poezji Ignacego Krasińskiego.

Sposobem przedstawienia wad społeczeństwa były dwa cykle "Satyr". Pierwszy został poprzedzony listem dedykacyjnym "Do Króla", w którym sądząc władcę, Krasicki z pozorną [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:23 , Wyświetleń: 2222 , Ocena: 70.7, Głosów: 29, Autor: agacjo

Unia Lubelska (2)

W 1569 została zawarta unia lubelska. Było to związane z dążeniami szlachty polskiej oraz litewskiej i Zygmunta Augusta, który nie posiadał dziedzica. Cele szlachty były zr [...]

Dodano: 2009-01-11 12:35:55 , Wyświetleń: 3423 , Ocena: 964, Głosów: 0, Autor: elkakida

Udowodnij na przykładach z twórczości I. Krasickiego, że „i śmiech niekiedy może być nauką”.

Ignacy Krasicki był największym poetą polskim okresu oświecenia. Urodził się trzeciego lutego 1735 roku w Dubiecku na Sanem. Pochodził z zubożałej rodziny szlacheckiej. Uc [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:18 , Wyświetleń: 1449 , Ocena: 52.35, Głosów: 25, Autor: ew.la

Uczyć, bawić i wzruszać dewizą starożytnych pisarzy.

Co to jest dewiza- wytycza działania lub postępowania wyrażona w krótkiej i zwięzłej formie Uczyć, bawić i wzruszać to dewiza starożytnych, którą posługiwali się [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:38 , Wyświetleń: 1004 , Ocena: 35.7, Głosów: 22, Autor: GOSIA288

Uczuciowość sentymentalna Karpińskiego.

Franciszek Karpiński to główny przedstawiciel sentymentalizmu polskiego, nazywany był poetą serca. W swoim dorobku poetyckim ma sielanki w stylu rokokowym, wiele wierszy miło [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:28 , Wyświetleń: 1219 , Ocena: 109.9, Głosów: 9, Autor: pawlukewa

U Potockich...

Jak co dzień rano obudziłem się o godzinie dziewiątej. Dzień zapowiadał się wspaniale. Byłem w świetnym humorze, a kiedy ulubiony zegar kurantowy - który odziedziczyłem [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:32 , Wyświetleń: 1308 , Ocena: 30.68, Głosów: 30, Autor: Mafej

Twórczość okresu Sejmu Wielkiego.

PUBLICYSTYKA PATRIOTYCZNADZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO-POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA.Stanisław Staszic swoje poglądy i program społeczno-polityczny zawarł międz [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:43 , Wyświetleń: 1015 , Ocena: 50.25, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Twórczość Ignacego Krasickiego - bliska, czy daleka współczesnemu człowiekowi?

Ignacy Krasicki boleje nad tym, że głupota góruje nad mądrością, pozory prawdy nad prawdą właściwą, zły dumny i pusty człowiek podporządkowuje sobie dobrego i wrażliw [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:04 , Wyświetleń: 1208 , Ocena: 66.31, Głosów: 15, Autor: GOSIA288

Twórczość Ignacego Krasickiego

Sposobem przedstawienia wad spoleczenstwa byly dwa cykle "Satyr". Pierwszy zostal poprzedzony listem dedykacyjnym "Do Króla", w którym sadzac wladce, Krasicki z pozorna aprobata [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:22 , Wyświetleń: 1239 , Ocena: 69.4, Głosów: 14, Autor: majka100100

Twórczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku.

Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. Jego twórczość skupia [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:44 , Wyświetleń: 1205 , Ocena: 102.09, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Tradycja klasyczna romantyczne spojrzenie na swiat. Porownaj "Ode na pokoj w roku 1809" K.Kozmiana i "Ode do mlodosci" A. Mickiewicza.

Epoka klasycystyczna wzorowala sie na tradycjach antycznych. Scislym kanonem oswieceniowym byla wowczas oda stworzona przez Pindara. Odznaczala sie ona patrtycznym stylem i opiewa [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:01 , Wyświetleń: 1101 , Ocena: 115.13, Głosów: 7, Autor: Mafej

Topos kariery.

Najbardziej wyraźnym i znanym archetypem kariery był Makbet bohater książki W. Szekspira pod tym samym tytułem. Autor bardzo dokładnie opisał drogę po szczeblach kariery Ma [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:50 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 30, Głosów: 36, Autor: agacjo

Tolerancja.

W 17 wieku ludzie często nie akceptowali wyznawcow innych religii niż chrzesciajnska. Przesladowali ich , zabijali , a każdy swój okrutny czyn tlumaczyli zasadami wiary . ̶ [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:26 , Wyświetleń: 1203 , Ocena: 21.38, Głosów: 49, Autor: pawlukewa

Teatr za Stanisława Augusta.

Dzieje teatruBardzo ważny jest fakt, że w oświeceniu zaistniała scena Teatru Narodowego - odgórną decyzją króla. Zaczęła w Polsce działać pierwsza zawodowa scena, t [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:44 , Wyświetleń: 1156 , Ocena: 73.67, Głosów: 14, Autor: majka100100

Teatr narodowy.

W czasach renesansu i baroku powstają sceny magnackie. Ich zalążkiem były przedstawienia prezentowane na rynkach miejskich w średniowieczu. Teatr zaczyna jednak rozwijać się [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:34 , Wyświetleń: 2208 , Ocena: 50.88, Głosów: 42, Autor: agacjo

Teatr Oświecenia i jego rola. Omów na znanych Ci przykładach.

Teatr powstał w Warszawie z inicjatywy króla w 1765 roku. Był to pierwszy publiczny teatr, który zapoczątkował działalność sceny narodowej. Pierwszym dyrektorem został Wo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:49 , Wyświetleń: 2746 , Ocena: 53.9, Głosów: 40, Autor: agacjo

Sęp Szarzyński a J.A Morsztyn –2 koncepcje życia na podstawie twórczości poetów. Opracuj temat –odwołaj się do fragmentów poznanych utworów.

Dwaj wybitni poeci, przedstawiciele swoich epok ukazuja różne koncepcje życia, różne postrzeganie świata. M. Sęp Szarzyński poeta tworzący u schyłku renesansu, dostrzega [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:07 , Wyświetleń: 1082 , Ocena: 55.78, Głosów: 17, Autor: Mafej

Sztuka oświecenia.

Ramy czasowe: Oświecenie obejmuje w Polsce okres od drugiej poł. XVIII w. do ok. 1830 r. Na zachodzie Europy obejmuje cały XVIII w. Główne założenia sz [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:14 , Wyświetleń: 1165 , Ocena: 59.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Szkolnictwo i teatr w dobie oświecenia.

Szkolnictwo Obowiązek szerzenia oświaty, kształcenia umysłów i charakterów spadł przede wszystkim na szkolnictwo, którego rozwój w duchu nowoczesności i postępu zapo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:34 , Wyświetleń: 1124 , Ocena: 25.63, Głosów: 39, Autor: agacjo

Stronnictwa społeczne w “Powrocie posła” Juliana Ursyna Niemcewicza.

Stronnictwo patriotyczne – zostało przedstawione pozytywnie. Podkomorzy i Podkomorzyna to wzorowi obywatele ,patrioci , którzy dobrze wychowali swoje dzieci , nauczyli że [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:46 , Wyświetleń: 1048 , Ocena: 33.63, Głosów: 31, Autor: agacjo

Streszczenie książki „Kubuś fatalista i jego pan”.

Ta książka Denisa Diderot napisana jest w formie dialogu. Bohaterowie- Kubuś i jego pan podróżując opowiadają historie . W przerwach ich opowiastek, przeżywają kilka przyg [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:43 , Wyświetleń: 1618 , Ocena: 20.1, Głosów: 50, Autor: agacjo

Sentymentalizm. (2)

Sentymentalizm jako kierunek literacki zrodził się na zachodzie Europy, a ściślej mówiąc we Francji, gdzie jego przedstawicielem był Jan Jakub Rouseau, oraz w Anglii, gdzie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:18 , Wyświetleń: 1269 , Ocena: 43.69, Głosów: 25, Autor: Mafej

Sentymentalizm. (1)

Twórcą sentymentalizmu był Francuz Jean-Jacques Russeou, uznał one. że uczucie jest podstawową cechą kultury ludzkiej, a kultura i cywilizacja niszczą to w człowieku dobre [...]

Dodano: 2008-11-06 11:00:12 , Wyświetleń: 1364 , Ocena: 45.81, Głosów: 26, Autor: Mafej

Sentymentalizm w literaturze oświecenia.

Sentymentalizm jako kierunek literacki zaczął się rozwijać w latach 60 XVIII w.. Prekursorami byli Jan Jakub Rousseau oraz Wolfgang Goethe. Twórców sentymentalizmu fascynowa [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:32 , Wyświetleń: 2133 , Ocena: 73.83, Głosów: 29, Autor: agacjo

Sentymentalizm w XVIII w.

1. Definicja i charakterystykaoPrąd umysłowy i literacki – konkurencyjny wobec klasycyzmu, związany z emancypacją klas średnich zainteresowanych likwidacją uprzedze [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:45 , Wyświetleń: 1343 , Ocena: 35.15, Głosów: 32, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?