Strona główna » Liceum » Język polski » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Na przykładzie twórczości Krasickiego uzasadnij słuszność jego słów, że "śmiech niekiedy może być nauką".

Przezwyciężenie kryzysu politycznego i moralnego było głównnym celem poetów oświecenia, którzy bardzo odważnie ukazywali i piętnowali sarmackie wady Polaków. Do tych poe [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:48 , Wyświetleń: 110790 , Ocena: 11316.4, Głosów: 15, Autor: tom

"Chudy Literat" Adama Naruszewicza.

Utwór Adama Naruszewicza zatytułowany "Chudy Literat" jest przykładem satyry. Autor w swoim tekście porusza problemy, jakimi są ubóstwo, a także niska pozycja społeczna lit [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:23 , Wyświetleń: 53905 , Ocena: 5820.31, Głosów: 15, Autor: majka100100

Poezja i sztuka sentymentalna (tematy, gatunki, cechy) - konspekt

I WSTĘP1. Oświecenie- nazwa związana jest z przeświadczeniem o szczególnej misji, jaką epoka miła odegrać w dziejach kultury europejskiej-Oświecenie to inaczej [...]

Dodano: 2009-01-08 21:47:24 , Wyświetleń: 110780 , Ocena: 5726.97, Głosów: 28, Autor: elkakida

Na podstawie wybranych utworów literackich uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w którym powstały.

Utwory literackie powstałe w oświeceniu wiernie odzwierciedlają czas, w którym powstały. Jest to czas, kiedy uwidaczniane były wady i przywary szlachty oraz ówczesnego syste [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:46 , Wyświetleń: 72676 , Ocena: 4317.42, Głosów: 11, Autor: Mafej

Na czym polega nośność i ponadczasowość bajek? Omów zagadnienia na podstawie znanych utworów St. I. Krasickiego.

W epoce oświeceniowej bajka była gatunkiem szczególnie uprzywilejowanym. Wiązało się to z zadaniami, jakie realizowała ówczesna literatura, a których celem było wychowani [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:16 , Wyświetleń: 36867 , Ocena: 3434.65, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Praca oddala od nas 3 wielkie nieszcześcia: nudę, ubustwo i występek. Napisz przemówienie odwołując sie do słów Woltera

Dzień dobry Państwu zapraszam na dzisiejszy program poświęcony pracy- tak ważnej w czasach, w których żyjemy.Praca - jedno krótkie słowo a znaczy tak wiele. Czym tak n [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:24 , Wyświetleń: 32774 , Ocena: 3298.5, Głosów: 15, Autor: elkakida

Naprawa Rzeczypospolitej w dobie staropolskiej.

Od czasów renesansu w Polsce zaczęły zachodzić polityczne, gospodarcze i kulturalne zmiany. Czas ten to okres panowania ostatnich Jagiellonów – Zygmunta Starego [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:29 , Wyświetleń: 33588 , Ocena: 3044.21, Głosów: 18, Autor: pawlukewa

Komisja Edukacj Narodowej.

Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku i była jednym z pierwszych ministerstw oświatowych w Europie. Powstała po rozwiązaniu zakonu jezuitów, miała przeją [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:54 , Wyświetleń: 41643 , Ocena: 2549.77, Głosów: 25, Autor: tom

Poezja Jakuba Jasińskiego.

Był on czołowym przedstawicielem nurtu Jakobińskiego w polskim oświeceniu. Jakobinizm skupiał radykalnych zwolenników przemian społecznych i ustrojowych. W większości byli [...]

Dodano: 2008-03-23 00:11:38 , Wyświetleń: 39037 , Ocena: 2540, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

"Chudy literat"- satyra Adama Naruszewicza na ciemnotę szlachty.

Utwór wydany został prawdopodobnie ok. 1773r. A. Naruszewicz był duchownym, tłumaczem, historykiem i pisarzem. Jego hobby była historia Polski, którą opisał w jednym ze swo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:21 , Wyświetleń: 47959 , Ocena: 1955.18, Głosów: 38, Autor: agacjo

Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia.

Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstanie zjawisk propagandy - [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:34 , Wyświetleń: 35434 , Ocena: 1865.26, Głosów: 30, Autor: agacjo

Oświecenie epoką kształtowania się dojrzałej państwowości.

Oświecenie jako nowa epoka literacka pojawia się w Europie Zachodniej pod koniec drugiej połowy XVII w. i trwa do końca wieku XVIII. W Polsce z kolei w związku z pewną izolac [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:31 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 1124, Głosów: 0, Autor: pawlukewa

Unia Lubelska (2)

W 1569 została zawarta unia lubelska. Było to związane z dążeniami szlachty polskiej oraz litewskiej i Zygmunta Augusta, który nie posiadał dziedzica. Cele szlachty były zr [...]

Dodano: 2009-01-11 12:35:55 , Wyświetleń: 3423 , Ocena: 964, Głosów: 0, Autor: elkakida

Narodziny powieści.

XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytnym gatunkiem epickim. Powie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:31 , Wyświetleń: 36821 , Ocena: 913.06, Głosów: 62, Autor: agacjo

Wywiad z Ignacyk Krasickim.

·Reporter: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem w programie „WITAMY LITERATURO” jest pan Ignacy Krasicki. Serdecznie witam pana.·Ignacy Krasicki: D [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:51 , Wyświetleń: 1047 , Ocena: 708, Głosów: 0, Autor: Mafej

"Powrót posła" Julian Ursyn Niemcewicz.

Komedia powstała w okresie ożywionej działalności politycznej Niemcewicza. W 1788 r. wybrany został posłem inflandzkim na sejm zwany Wielkim. Szybko dał się poznać jako je [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:29 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 252.83, Głosów: 5, Autor: GOSIA288

"Bajki" Krasickiego.

Ignacy Krasicki z całą pewnością zasłużył na miano czołowego twórcy polskiego oświecenia. Był twórcą wszechstronnym, głoszącym ideały oświecenia, walczącym o refo [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:52 , Wyświetleń: 1701 , Ocena: 214.25, Głosów: 7, Autor: majka100100

I. Krasicki i J.U. Niemcewicz - wychowawcy społeczeństwa szlachty.

J. U. Niemcewicz w komedii "Powrót posła" umieszcza wątek polityczny. Ukazuje ściera-nie się poglądów stronnictwa reformatorskiego (Podkomorzy, Walery) i konserwatystów (St [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:46 , Wyświetleń: 2102 , Ocena: 212.18, Głosów: 10, Autor: agacjo

Czy Giaur może zostać zbawiony?

Czy Giaur może zostać zbawiony?OSOBY:Sędzia- BógJezusGiaurSzatan BelzebuborazArchaniołObrady Sądu Ostatecznego. Sprawa Szatan przeciwko Gi [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:45 , Wyświetleń: 1291 , Ocena: 208.43, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Reformacja i Kontrreformacja w Polsce (1)

Hasła reformacyjne Lutra przedostały się do Polski w pierwszych latach po jego wystąpieniu. Szerzyły się one najpierw wśród mieszczan i uczonych, później wśród szlachty [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:45 , Wyświetleń: 1333 , Ocena: 194.29, Głosów: 6, Autor: tom

Humor i śmiech - myśli przewodnie twórczości I. Krasickiego.

Ignacy Krasicki wyśmiewa wady świata w "Bajkach" i "Satyrach". Bajka "Kruk i lis" za-wiera alegorię próżności i głupoty (kruk) oraz przebiegłości (lis). Autor śmieje się [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:51 , Wyświetleń: 2179 , Ocena: 193.82, Głosów: 10, Autor: agacjo

Co człowiek współczesny mógłby przyjąć, a co odrzucić ze światopoglądu oświecenia?

Jaki wpływ na współczesny świat miała historia? W jaki sposób ukształtowało się rozumowanie człowieka? Czy oświeceniowe idee mogą mieć wpływ na poznawanie świata?

Dodano: 2008-11-12 19:34:45 , Wyświetleń: 1327 , Ocena: 191, Głosów: 5, Autor: Mafej

Zgodność wyboru gatunków z tendencjami epoki, na przykładzie literatury oświecenia.

W epoce oświecenia uprawiano wiele gatunków literackich, zarówno tych, które były znane również w poprzednich epokach (bajka, satyra, oda, poemat heroikomiczny, komedia, sie [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:30 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 183, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Literatura Oświecenia.

LITERATURA OŚWIECENIA(od połowy XVIII wieku do 1795 roku)1. Reformy, utrata niepodległości i oświecenie„Epokę Oświecenia w dziejach kultury polskiej utożs [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:20 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 180.71, Głosów: 6, Autor: Mafej

Oświecenie - pojęcia.

bajka – jeden z podstawowych gatunków literatury dydaktycznej, krótka powiastka wierszem lub prozą, której bohaterami są zwierzęta, ludzie, rzadziej rośliny lub przedm [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:06 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 177.33, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Czy świętoszkowie są wśród nas? - wyjątki z dziennika.

SOBOTAZnowu mam napisać wypracowanie z polskiego i to na tak nudny temat. Polonista powiedział, że „Świętoszek” to klasyka. Z klasyką się nie dyskutuje, wszy [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:08 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 172.5, Głosów: 5, Autor: GOSIA288

Porównanie światopoglądu czterech epok: Średniowiecza, Renesansu, Baroku i Oświecenia.

Renesans i Oświecenie są bliskimi sobie epokami w historii literatury. Są jednak zupełnie różne od Średniowiecza i Baroku, które z kolei są podobne do siebie. Podobieństw [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:05 , Wyświetleń: 1225 , Ocena: 166.86, Głosów: 6, Autor: agacjo

Dawid Michała Anioła.

Dawid – Olbrzym z placu SignoriiMichał Anioł a właściwie Michelangelo Buonarotti (1475-1564)Michał Anioł urodził się 6 marca 1475 roku, w miejscowości Capre [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:40 , Wyświetleń: 1402 , Ocena: 166.71, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Oświecenie - ogólna charakterystyka epoki.

Termin "oświecenie": Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili częst [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:11 , Wyświetleń: 1144 , Ocena: 161.5, Głosów: 5, Autor: Mafej

Związek literatury oświecenia z działalnością Sejmu Czteroletniego.

W okresie Sejmu Czteroletniego intensywnie rozwijała się literatura publicystyczna w związku z mającą być uchwaloną Konstytucją RP, która ma uratować Polskę przed kolejn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:54 , Wyświetleń: 1938 , Ocena: 154.25, Głosów: 11, Autor: agacjo

Bohater pozytywny drugiej połowy XVIII Wieku - Mikołaj Doświadczyński - wzorzec osobowy doby Oświecenia.

CECHY POWIEŚCIW 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki". Był to utwór, [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:42 , Wyświetleń: 1042 , Ocena: 147.14, Głosów: 6, Autor: pawlukewa

Oświecenie - ściąga. (2)

OświecenieCzas trwania epoki – koniec wieku XVII-wiek XVIII.Nazwa epoki: wiek filozofów, wiek rozumuOświecenie to epoka racjonalizmu czyli ci którzy umieją p [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:01 , Wyświetleń: 1387 , Ocena: 141.38, Głosów: 7, Autor: tom

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - trzy kierunki w literaturze Oświecenia. Scharakteryzuj dokładniej jeden z nich.

Klasycyzm : Główny prąd artystyczny Oświecenia. Wyznacza poezji cele utylitarne, stawia przed nią zadania dydaktyczno-moralizatorskie, które wyrastają z przekonania [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:55 , Wyświetleń: 1853 , Ocena: 132.64, Głosów: 13, Autor: agacjo

Oświecenie w Polsce - oryginalne czy wtórne wobec Zachodu?

Oświecenie jest epoką bardzo różnorodną, wyodrębniły się w niej trzy główne prądy - klasycyzm, rokoko i sentymentalizm. Twierdzono, że po mrocznych i mistycznych czasac [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:28 , Wyświetleń: 1284 , Ocena: 130.75, Głosów: 7, Autor: pawlukewa

Czego Ignacy Krasiński uczył współczesnych sobie Polaków?

Polska potrzebowała pisarza, który zwróciłby uwagę szlachty na to, że stan w jakim znalazło się państwo, grozi upadkowi Polski. Tym artystą okazał się Ignacy Krasicki, [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:07 , Wyświetleń: 1461 , Ocena: 130.18, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Ignacy Krasicki - „Śmieszny i gorzki”.

Oświecenie to epoka, w której tworzyło wielu wybitnych pisarzy i w której powstały doskonałe utwory literatury francuskiej, angielskiej, a także polskiej. W Rzeczypospolitej [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:55 , Wyświetleń: 2508 , Ocena: 130.17, Głosów: 11, Autor: tom

Tradycja klasyczna romantyczne spojrzenie na swiat. Porownaj "Ode na pokoj w roku 1809" K.Kozmiana i "Ode do mlodosci" A. Mickiewicza.

Epoka klasycystyczna wzorowala sie na tradycjach antycznych. Scislym kanonem oswieceniowym byla wowczas oda stworzona przez Pindara. Odznaczala sie ona patrtycznym stylem i opiewa [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:01 , Wyświetleń: 1101 , Ocena: 115.13, Głosów: 7, Autor: Mafej

Ignacy Krasicki - śmieszny czy gorzki ? Omów odwołując się do znanych ci utworów.

"Książę poetów" jego utwory, nie rezygnując z aktualności, wyrażały postawę nieco sceptycznego obserwatora, który nawet angażując się w określone sprawy, nie tracił [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:47 , Wyświetleń: 2459 , Ocena: 114.1, Głosów: 19, Autor: agacjo

"Powrót posła" jako komedia polityczna.

„Powrót posła” Niemcewicza powstał w czasie obrad sejmu czteroletniego, a wystawiony został w przerwie między obradami. Niemcewicz wiązał z tym utworem nadzieje, [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:28 , Wyświetleń: 1822 , Ocena: 111, Głosów: 13, Autor: pawlukewa

Ignacy Krasicki. (3)

Ignacy Krasicki – książę, biskup warmiński – jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego wyra [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:55 , Wyświetleń: 1605 , Ocena: 110.3, Głosów: 9, Autor: agacjo

Uczuciowość sentymentalna Karpińskiego.

Franciszek Karpiński to główny przedstawiciel sentymentalizmu polskiego, nazywany był poetą serca. W swoim dorobku poetyckim ma sielanki w stylu rokokowym, wiele wierszy miło [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:28 , Wyświetleń: 1219 , Ocena: 109.9, Głosów: 9, Autor: pawlukewa

Co to jest sentymentalizm, scharakteryzuj kochanka sentymentalnego, odwołując się do przykładów z literatury oświeceniowej.

Sentymentalizm jest odpowiedzią na skrajny racjonalizm i klasycyzm oświeceniowy; neguje przekonanie o ładzie i harmonii świata, dostrzegał konflikty istniejące we współczes [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:22 , Wyświetleń: 2150 , Ocena: 108.68, Głosów: 18, Autor: agacjo

Literatura Oświecenia – relikt przeszłości, czy istotny składnik współczesnej edukacji?

„Wszystko przemija, odchodzi w zapomnienieMożliwe, że te rymy stracą też sens i znaczenie(…)”Slums AttackTak jak przeminęły rymy zespołu Slums [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:56 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 108.42, Głosów: 11, Autor: tom

Nurty Oświecenia.

Kontrreformacja - prąd powstały w Kościele wobec zagrożenia reformacją. Do walki z re-formacją w 1531r. został powołany zakon jezuitów. Zadaniem jego była edukacja w duch [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:52 , Wyświetleń: 2037 , Ocena: 108.06, Głosów: 16, Autor: agacjo

Cytaty z Zemsty świadczące o cechach charakteru bohaterów

Cytaty określające typy charakteru trzech bohaterów zemsty.. Są nimi: Cześnik, Papkin Podstolina.. Przyjrzyjmy się więc dokładnie tym postaciom. Papkin jest niewątpliwie [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:24 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 108, Głosów: 8, Autor: elkakida

Portret mnicha przedstawiony w utworze pt.:Monachomachia.

Krasicki w swoim dziele przedstawia życie w pewnym miasteczku: ...W mieście, którego nazwiska nie powiem Nic to albowiem do rzeczy nie przyda; W mieście, ponieważ zbiór puste [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:42 , Wyświetleń: 2173 , Ocena: 106.86, Głosów: 21, Autor: agacjo

Czy „Bajki” Ignacego Krasickiego są dziś jeszcze aktualne?

„I śmiech niekiedy może być nauką,kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”(„Monachomachia”)Te słowa Ignacego Krasickiego nie pochodzą [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:47 , Wyświetleń: 1409 , Ocena: 103.91, Głosów: 10, Autor: agacjo

Utwory Ignacego Krasickiego - eleganckie igraszki i ostra satyra jednocześnie.

Najwybitniejszym pisarzem i poetš polskiego o?wiecenia był Ignacy Krasicki. Urodził się w Dubiecku, w 1735r., jako potomek szlacheckiego rodu. Przeznaczony przez rodziców do s [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:44 , Wyświetleń: 2099 , Ocena: 103.59, Głosów: 21, Autor: agacjo

„Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze kiedy nam się dzieje źle”. Rozważ filozofię Kandyda

Prawdopodobnie każdy, kto czytał „Kandyda” Voltaire'a zastanawiał się nad sentencją „Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze kiedy nam się [...]

Dodano: 2008-02-23 10:02:14 , Wyświetleń: 1074 , Ocena: 103.36, Głosów: 10, Autor: ew.la

Bajki i satyry Krasiciego

Satyra, bajka, to gatunki literackie, których dydaktyzm polega na wskazywaniu przywar, piętnowaniu i wyszydzaniu złych nawyków. Charakter tych gatunków wyklucza ukazywanie dob [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:50 , Wyświetleń: 1260 , Ocena: 103.11, Głosów: 8, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?