Strona główna » Liceum » Język polski » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Oświecenie epoką kształtowania się dojrzałej państwowości.

Oświecenie jako nowa epoka literacka pojawia się w Europie Zachodniej pod koniec drugiej połowy XVII w. i trwa do końca wieku XVIII. W Polsce z kolei w związku z pewną izolac [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:31 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 1124, Głosów: 0, Autor: pawlukewa

Wywiad z Ignacyk Krasickim.

·Reporter: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem w programie „WITAMY LITERATURO” jest pan Ignacy Krasicki. Serdecznie witam pana.·Ignacy Krasicki: D [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:51 , Wyświetleń: 1047 , Ocena: 708, Głosów: 0, Autor: Mafej

Unia Lubelska (2)

W 1569 została zawarta unia lubelska. Było to związane z dążeniami szlachty polskiej oraz litewskiej i Zygmunta Augusta, który nie posiadał dziedzica. Cele szlachty były zr [...]

Dodano: 2009-01-11 12:35:55 , Wyświetleń: 3423 , Ocena: 964, Głosów: 0, Autor: elkakida

Czy świętoszkowie są wśród nas? - wyjątki z dziennika.

SOBOTAZnowu mam napisać wypracowanie z polskiego i to na tak nudny temat. Polonista powiedział, że „Świętoszek” to klasyka. Z klasyką się nie dyskutuje, wszy [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:08 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 172.5, Głosów: 5, Autor: GOSIA288

"Powrót posła" Julian Ursyn Niemcewicz.

Komedia powstała w okresie ożywionej działalności politycznej Niemcewicza. W 1788 r. wybrany został posłem inflandzkim na sejm zwany Wielkim. Szybko dał się poznać jako je [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:29 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 252.83, Głosów: 5, Autor: GOSIA288

Zgodność wyboru gatunków z tendencjami epoki, na przykładzie literatury oświecenia.

W epoce oświecenia uprawiano wiele gatunków literackich, zarówno tych, które były znane również w poprzednich epokach (bajka, satyra, oda, poemat heroikomiczny, komedia, sie [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:30 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 183, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Oświecenie - pojęcia.

bajka – jeden z podstawowych gatunków literatury dydaktycznej, krótka powiastka wierszem lub prozą, której bohaterami są zwierzęta, ludzie, rzadziej rośliny lub przedm [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:06 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 177.33, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Oświecenie - ogólna charakterystyka epoki.

Termin "oświecenie": Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili częst [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:11 , Wyświetleń: 1144 , Ocena: 161.5, Głosów: 5, Autor: Mafej

Co człowiek współczesny mógłby przyjąć, a co odrzucić ze światopoglądu oświecenia?

Jaki wpływ na współczesny świat miała historia? W jaki sposób ukształtowało się rozumowanie człowieka? Czy oświeceniowe idee mogą mieć wpływ na poznawanie świata?

Dodano: 2008-11-12 19:34:45 , Wyświetleń: 1327 , Ocena: 191, Głosów: 5, Autor: Mafej

Porównanie światopoglądu czterech epok: Średniowiecza, Renesansu, Baroku i Oświecenia.

Renesans i Oświecenie są bliskimi sobie epokami w historii literatury. Są jednak zupełnie różne od Średniowiecza i Baroku, które z kolei są podobne do siebie. Podobieństw [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:05 , Wyświetleń: 1225 , Ocena: 166.86, Głosów: 6, Autor: agacjo

Bohater pozytywny drugiej połowy XVIII Wieku - Mikołaj Doświadczyński - wzorzec osobowy doby Oświecenia.

CECHY POWIEŚCIW 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki". Był to utwór, [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:42 , Wyświetleń: 1042 , Ocena: 147.14, Głosów: 6, Autor: pawlukewa

Reformacja i Kontrreformacja w Polsce (1)

Hasła reformacyjne Lutra przedostały się do Polski w pierwszych latach po jego wystąpieniu. Szerzyły się one najpierw wśród mieszczan i uczonych, później wśród szlachty [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:45 , Wyświetleń: 1333 , Ocena: 194.29, Głosów: 6, Autor: tom

Czy Giaur może zostać zbawiony?

Czy Giaur może zostać zbawiony?OSOBY:Sędzia- BógJezusGiaurSzatan BelzebuborazArchaniołObrady Sądu Ostatecznego. Sprawa Szatan przeciwko Gi [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:45 , Wyświetleń: 1291 , Ocena: 208.43, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Dawid Michała Anioła.

Dawid – Olbrzym z placu SignoriiMichał Anioł a właściwie Michelangelo Buonarotti (1475-1564)Michał Anioł urodził się 6 marca 1475 roku, w miejscowości Capre [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:40 , Wyświetleń: 1402 , Ocena: 166.71, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Literatura Oświecenia.

LITERATURA OŚWIECENIA(od połowy XVIII wieku do 1795 roku)1. Reformy, utrata niepodległości i oświecenie„Epokę Oświecenia w dziejach kultury polskiej utożs [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:20 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 180.71, Głosów: 6, Autor: Mafej

Oświecenie w Polsce - oryginalne czy wtórne wobec Zachodu?

Oświecenie jest epoką bardzo różnorodną, wyodrębniły się w niej trzy główne prądy - klasycyzm, rokoko i sentymentalizm. Twierdzono, że po mrocznych i mistycznych czasac [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:28 , Wyświetleń: 1284 , Ocena: 130.75, Głosów: 7, Autor: pawlukewa

Oświecenie - ściąga. (2)

OświecenieCzas trwania epoki – koniec wieku XVII-wiek XVIII.Nazwa epoki: wiek filozofów, wiek rozumuOświecenie to epoka racjonalizmu czyli ci którzy umieją p [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:01 , Wyświetleń: 1387 , Ocena: 141.38, Głosów: 7, Autor: tom

Tradycja klasyczna romantyczne spojrzenie na swiat. Porownaj "Ode na pokoj w roku 1809" K.Kozmiana i "Ode do mlodosci" A. Mickiewicza.

Epoka klasycystyczna wzorowala sie na tradycjach antycznych. Scislym kanonem oswieceniowym byla wowczas oda stworzona przez Pindara. Odznaczala sie ona patrtycznym stylem i opiewa [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:01 , Wyświetleń: 1101 , Ocena: 115.13, Głosów: 7, Autor: Mafej

"Bajki" Krasickiego.

Ignacy Krasicki z całą pewnością zasłużył na miano czołowego twórcy polskiego oświecenia. Był twórcą wszechstronnym, głoszącym ideały oświecenia, walczącym o refo [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:52 , Wyświetleń: 1701 , Ocena: 214.25, Głosów: 7, Autor: majka100100

Bajki i satyry Krasiciego

Satyra, bajka, to gatunki literackie, których dydaktyzm polega na wskazywaniu przywar, piętnowaniu i wyszydzaniu złych nawyków. Charakter tych gatunków wyklucza ukazywanie dob [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:50 , Wyświetleń: 1260 , Ocena: 103.11, Głosów: 8, Autor: Mafej

Cytaty z Zemsty świadczące o cechach charakteru bohaterów

Cytaty określające typy charakteru trzech bohaterów zemsty.. Są nimi: Cześnik, Papkin Podstolina.. Przyjrzyjmy się więc dokładnie tym postaciom. Papkin jest niewątpliwie [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:24 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 108, Głosów: 8, Autor: elkakida

Ignacy Krasicki. (3)

Ignacy Krasicki – książę, biskup warmiński – jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego wyra [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:55 , Wyświetleń: 1605 , Ocena: 110.3, Głosów: 9, Autor: agacjo

Uczuciowość sentymentalna Karpińskiego.

Franciszek Karpiński to główny przedstawiciel sentymentalizmu polskiego, nazywany był poetą serca. W swoim dorobku poetyckim ma sielanki w stylu rokokowym, wiele wierszy miło [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:28 , Wyświetleń: 1219 , Ocena: 109.9, Głosów: 9, Autor: pawlukewa

Motyw świtła w poezji polskiego oświecenia.

„ Oświecenie było nie tyle końcem, ile – przemianą paradygmatu kultury zachodu: mrocznym światłem druzgocącym obraz świata, lecz też oczyszczającym pojęcia i [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:06 , Wyświetleń: 1025 , Ocena: 88.2, Głosów: 9, Autor: majka100100

I. Krasicki i J.U. Niemcewicz - wychowawcy społeczeństwa szlachty.

J. U. Niemcewicz w komedii "Powrót posła" umieszcza wątek polityczny. Ukazuje ściera-nie się poglądów stronnictwa reformatorskiego (Podkomorzy, Walery) i konserwatystów (St [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:46 , Wyświetleń: 2102 , Ocena: 212.18, Głosów: 10, Autor: agacjo

Humor i śmiech - myśli przewodnie twórczości I. Krasickiego.

Ignacy Krasicki wyśmiewa wady świata w "Bajkach" i "Satyrach". Bajka "Kruk i lis" za-wiera alegorię próżności i głupoty (kruk) oraz przebiegłości (lis). Autor śmieje się [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:51 , Wyświetleń: 2179 , Ocena: 193.82, Głosów: 10, Autor: agacjo

Poglądy społeczno-polityczne zawarte w pracach Stanisława Staszica.

Stanisław Staszic ur. się w Pile w 1755r, a zmarł w 1826. Pochodził z mieszczańskiej, średniozamożnej rodziny. Został dobrze wykształcony. Po zakończeniu nauki przyjął [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:57 , Wyświetleń: 1115 , Ocena: 91.45, Głosów: 10, Autor: agacjo

Ustosunkuj się do stwierdzenia zamykającego „Kandyda” Woltera: „Pracujmy nierozumując (...) to jedyny sposób aby uczynić życie znośniejszym.

Sławne dzieło, „Kandyd” Woltera, uznawane jest za najlepszy przykład powiastki filozoficznej. Gatunek ten rozpowszechnił się w pełym Oświeceniu. O jego niezwykł [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:57 , Wyświetleń: 991 , Ocena: 78.09, Głosów: 10, Autor: agacjo

Czy „Bajki” Ignacego Krasickiego są dziś jeszcze aktualne?

„I śmiech niekiedy może być nauką,kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”(„Monachomachia”)Te słowa Ignacego Krasickiego nie pochodzą [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:47 , Wyświetleń: 1409 , Ocena: 103.91, Głosów: 10, Autor: agacjo

„Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze kiedy nam się dzieje źle”. Rozważ filozofię Kandyda

Prawdopodobnie każdy, kto czytał „Kandyda” Voltaire'a zastanawiał się nad sentencją „Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze kiedy nam się [...]

Dodano: 2008-02-23 10:02:14 , Wyświetleń: 1074 , Ocena: 103.36, Głosów: 10, Autor: ew.la

Klasycyzm we Francji.

POJĘCIE KLASYCYZMUKlasycyzm - pewien model kultury powstały w starożytności (Grecja, Rzym); nawiązanie do antyku (np. w gatunkach literackich - tragedia antyczna, zasada d [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:40 , Wyświetleń: 1021 , Ocena: 67.82, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Karpiński - poeata sentymentalny.

Był to polski twórca sentymentalny. Pisywał utwory miłosne, religijne, refleksyjne, patriotyczne. Zasłynął jako twórca pieśni erotycznych i sentymentalnych."O wymowie [...]

Dodano: 2008-03-23 00:11:37 , Wyświetleń: 1101 , Ocena: 79.45, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Czego Ignacy Krasiński uczył współczesnych sobie Polaków?

Polska potrzebowała pisarza, który zwróciłby uwagę szlachty na to, że stan w jakim znalazło się państwo, grozi upadkowi Polski. Tym artystą okazał się Ignacy Krasicki, [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:07 , Wyświetleń: 1461 , Ocena: 130.18, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Twórczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku.

Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. Jego twórczość skupia [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:44 , Wyświetleń: 1205 , Ocena: 102.09, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Krasicki gorzki, czy śmieszny?

Gorzkość i śmieszność. Na początku, chciałbym rozważyć rzecz, która na pierwszy rzut oka wydaje się być oczywista - znaczenie tych dwóch, wyżej wymienionych wyrazów. [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:48 , Wyświetleń: 1056 , Ocena: 81.91, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Krytyk światopoglądu oświecenia (J.J. Rousseau).

Filozofia polityki wypracowana przez Rousseau była daleka od jednoznaczności. Bez wątpienia bronił on demokratycznych swobód obywatelskich. W swoim najważniejszym dziele R [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:02 , Wyświetleń: 1083 , Ocena: 85.36, Głosów: 10, Autor: GOSIA288

Ignacy Krasicki nauczycielem społeczeństwa doby XVIII wieku

Ignacy Krasicki był najwspanialszym polskim reprezentantem polskiego oświecenia. Jego teksty mają charakter klasycystyczny, według którego literatura miała za zadanie uczyć [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:57 , Wyświetleń: 1243 , Ocena: 101.55, Głosów: 10, Autor: Mafej

Związek literatury oświecenia z działalnością Sejmu Czteroletniego.

W okresie Sejmu Czteroletniego intensywnie rozwijała się literatura publicystyczna w związku z mającą być uchwaloną Konstytucją RP, która ma uratować Polskę przed kolejn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:54 , Wyświetleń: 1938 , Ocena: 154.25, Głosów: 11, Autor: agacjo

Czy stwierdzenie zawarte w "Kandydzie" Voltaire"a "Trzeba milczeć i uprawiać swój ogródek" może być aktualne we współczesnej rzeczywistości?

Prawdopodobnie każdy kto czytał "Kandyda" Voltaire'a zastanawiał się nad sentencją "Trzeba milczeć i uprawiać swój ogródek" . Co ona znaczy? Jaką myśl autor chciał nam [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:07 , Wyświetleń: 934 , Ocena: 58.33, Głosów: 11, Autor: agacjo

Kandyd i Pangloss dotarli do kraju nad Wisłą...

Kandydowi wydawało się iż wszystko, co miał w swym życiu zobaczyć i zakonotować w swej świadomości zdążył już obejrzeć i spamiętać, jednak to co w tym momencie ukaz [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:10 , Wyświetleń: 1041 , Ocena: 73.67, Głosów: 11, Autor: agacjo

Ignacy Krasicki - „Śmieszny i gorzki”.

Oświecenie to epoka, w której tworzyło wielu wybitnych pisarzy i w której powstały doskonałe utwory literatury francuskiej, angielskiej, a także polskiej. W Rzeczypospolitej [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:55 , Wyświetleń: 2508 , Ocena: 130.17, Głosów: 11, Autor: tom

Literatura Oświecenia – relikt przeszłości, czy istotny składnik współczesnej edukacji?

„Wszystko przemija, odchodzi w zapomnienieMożliwe, że te rymy stracą też sens i znaczenie(…)”Slums AttackTak jak przeminęły rymy zespołu Slums [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:56 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 108.42, Głosów: 11, Autor: tom

Oświecenie - wiadomości ogólne.

Był to prąd społeczno kulturalny w Europie, zapoczątkowany w drugiej połowie XVII wieku w Anglii i Francji ,w XVIII wieku rozwijał się w innych państwach europejskich. [...]

Dodano: 2008-09-22 10:28:42 , Wyświetleń: 1135 , Ocena: 66.17, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Na podstawie wybranych utworów literackich uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w którym powstały.

Utwory literackie powstałe w oświeceniu wiernie odzwierciedlają czas, w którym powstały. Jest to czas, kiedy uwidaczniane były wady i przywary szlachty oraz ówczesnego syste [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:46 , Wyświetleń: 72676 , Ocena: 4317.42, Głosów: 11, Autor: Mafej

Publicystyka i literatura polityczna okresu oświecenia.

Udział literatury w przygotowaniu reform politycznych z Polsce w wieku XVIII został rozpoczęty z końcu panowania Sasów, a nasilił się w czasie Sejmu Czteroletniego. Do wybit [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:19 , Wyświetleń: 1157 , Ocena: 82.77, Głosów: 12, Autor: pawlukewa

Jak rozumiesz ostatnią myśl utworu: ,,Trzeba uprawiać swój ogródek’’.

Jak należy rozumieć ostatnią myśl utworu Woltera? Uważam, że nie można jednoznacznie rozumieć słów wypowiedzianych przez Kandyda: ,,Trzeba uprawiać swój ogródek” [...]

Dodano: 2008-07-03 09:48:00 , Wyświetleń: 1080 , Ocena: 65.46, Głosów: 12, Autor: tom

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - trzy kierunki w literaturze Oświecenia. Scharakteryzuj dokładniej jeden z nich.

Klasycyzm : Główny prąd artystyczny Oświecenia. Wyznacza poezji cele utylitarne, stawia przed nią zadania dydaktyczno-moralizatorskie, które wyrastają z przekonania [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:55 , Wyświetleń: 1853 , Ocena: 132.64, Głosów: 13, Autor: agacjo

"Powrót posła" jako komedia polityczna.

„Powrót posła” Niemcewicza powstał w czasie obrad sejmu czteroletniego, a wystawiony został w przerwie między obradami. Niemcewicz wiązał z tym utworem nadzieje, [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:28 , Wyświetleń: 1822 , Ocena: 111, Głosów: 13, Autor: pawlukewa

Historia zamku krolewskiego w Warszawie.

HistoriaRównocześnie z Warszawą, w końcu XIII wieku, powstała obok miasta siedziba książąt mazowieckich, założona najprawdopodobniej przez Bolesława II na wysokim br [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:38 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 60, Głosów: 13, Autor: pawlukewa

Bogaty rozwój twórczości satyrycznej w oświeceniu, związek z wychowawczymi tendencjami epoki.

Tak bogaty rozwój twórczości satyrycznej jaki zaobserwowano w epoce oświecenia -był niewątpliwie efektem wiary w dominujące w tym okresie wartości. Przypomnę, że umowne r [...]

Dodano: 2008-07-03 09:47:58 , Wyświetleń: 1099 , Ocena: 56.43, Głosów: 13, Autor: tom

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?