Strona główna » Liceum » Język polski » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy".

Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletność r [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:06 , Wyświetleń: 2889 , Ocena: 11.87, Głosów: 221, Autor: agacjo

Przedstaw na podstawie wybranych utworów cechy fircyka i damy modnej.

Krytykę postaw fircyka i damy modnej znajdujemy w wielu utworach oświeceniowych, ale najdobitniej ukazują te postawy Niemcewicz w "Powrocie posła" (fircyk głównie) i Krasicki [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:20 , Wyświetleń: 2780 , Ocena: 12.43, Głosów: 215, Autor: agacjo

Jakie rodzaje i gatunki literackie występują w literaturze II połowy XVII wieku: ich źródła, czemu zawdzięczają swą popularność?

W oświeceniu bardzo rozwinęły się gatunki literackie, które nadawały się do celów dydaktycznych, a to wymuszone zostało potrzebą tego okresu: ratowaniem Rzeczypospolitej [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:12 , Wyświetleń: 2899 , Ocena: 13.36, Głosów: 212, Autor: agacjo

Charakterystyka Walerego.

Julian Ursyn Niemcewicz jest autorem dramatu pod tytułem Powrót posła. Pisarz ten żył w XVIII wieku. W latach 1788-92 był przedstawicielem Partii Patriotycznej na Sejmie Wiel [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:10 , Wyświetleń: 2812 , Ocena: 12.35, Głosów: 207, Autor: agacjo

Satyryczne sylwetki w literaturze polskiego oświecenia.

Karykaturalne, satyryczne sylwetki prezentowane są w utworach oświeceniowych głównie w celach dydaktycznych, mają ośmieszyć i wytknąć wszelkie wady pewnych postaw, które [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:21 , Wyświetleń: 2626 , Ocena: 13.34, Głosów: 206, Autor: agacjo

"Bajki" Krasickiego jako gorzka prawda o ludziach i świecie.

W bajkach wydanych za życia poety, w tomie zatytułowanym "Bajki i przypowieści" przeważają bajki krótkie, epigramatyczne, natomiast w "Bajkach nowych", opublikowanych po śmi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:35 , Wyświetleń: 3838 , Ocena: 13.49, Głosów: 199, Autor: agacjo

Określ cechy gatunku poematu heroikomicznego na podstawie "Monachomachii".

Poemat heroikomiczny jest parodią poematu heroicznego; jest oparty na wzorcu we wszystkich swoich aspektach poza jednym - tematyką (tu: walka w ręcz między zakonami); śmieszno [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:20 , Wyświetleń: 2735 , Ocena: 13.3, Głosów: 199, Autor: agacjo

Człowiek sentymentalny ... Omów na znanych Ci przykładach polskich i obcych.

Czołowym twórcą sentymentalizmu był Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Głosił on powrót do natury oznaczający aprobatę podstawowych uczuć ludzkich nie skażonych cywilizac [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:10 , Wyświetleń: 2848 , Ocena: 14.11, Głosów: 198, Autor: agacjo

Pojęcia oświeceniowe.

Klasycyzm - wyznaczał poezji cele utylitarne, stawiał przed nią zadania dydaktyczno-moralizatorskie, wyrastające z przekonania o ogromnej roli słowa jako narzędzia oddziaływ [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:05 , Wyświetleń: 3529 , Ocena: 17.05, Głosów: 195, Autor: agacjo

Czym jest piekno? (1)

W encyklopedii piękno jest ujęte jako podstawowa wartościująca dodatnio kategoria estetyczna. W estetyce rozumianej jako „nauka o pięknie”, piękno stanowi wartoś [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:49 , Wyświetleń: 1551 , Ocena: 10.42, Głosów: 129, Autor: ew.la

"Kandyd" - interpretacja.

Wolter pisząc Kandyda dokonuje wnikliwej charakterystyki i analizy życia obyczajowego , kulturalnego i społecznego współczesnego mu świata. Jego opowieść o nieślubnym synu [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:41 , Wyświetleń: 1368 , Ocena: 15.25, Głosów: 79, Autor: tom

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca XVIII wiecznego społeczeństwa polskiego.

Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:05 , Wyświetleń: 3276 , Ocena: 17.14, Głosów: 76, Autor: agacjo

Co to jest Oświecenie?

Oświecenie, okres w rozwoju kultury i literatury europejskiej od końca XVII w. do schyłku XVIII w. (w Polsce do początków XIX w. - tzw. klasycyzm postanisławowski). Na Zachod [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:36 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 19.05, Głosów: 76, Autor: GOSIA288

Jakie powinny być cechy dobrego władcy w nawiązaniu do utworu I. Krasickiego "Do króla" (możesz nawiązać do czasów współczesnych, szczególnie w perspektywie czekających nas wyborów)?

Choć może wydawać się to dziwne, na przestrzeni wieków idealni władcy musieli wykazać się różnymi cechami.Inne były one w czasach Cesarstwa Rzymskiego, inne w cztern [...]

Dodano: 2008-03-04 00:46:24 , Wyświetleń: 1789 , Ocena: 18.35, Głosów: 74, Autor: ew.la

Niepokój Piotra Skargi o los państwa w "Kazaniach sejmowych". (1)

Piotr Skarga (1536 - 1612) był duchownym, członkiem zakonu jezuitów, człowiekiem bardzo wykształconym, nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Dlatego też wygłaszał częs [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:13 , Wyświetleń: 2868 , Ocena: 30.58, Głosów: 73, Autor: agacjo

Faraon.

Ramzes XIII to jedna z głównych postaci książki Bolesława Prusa pt. „Faraon”. Akcja książki toczy się w 11 wieku p.n.e. w okresie panowania dwudziestej dyna [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:37 , Wyświetleń: 1274 , Ocena: 14.61, Głosów: 69, Autor: Michalk88

„Ja jako świadek wydarzeń sprzed 210 lat”

Dzisiaj miałam mieć wyjątkowo pracowity dzień, więc z niechęcią podchodziłam do pomysłu rodziców, aby wyjechać w odwiedziny do babci i w dodatku na dwa dni. Na poniedzia [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:42 , Wyświetleń: 1106 , Ocena: 15.01, Głosów: 68, Autor: tom

Ignacy Krasicki - obserwator i krytyk polskiego społeczeństwa. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał do najaktywniejszyc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:23 , Wyświetleń: 3708 , Ocena: 34.12, Głosów: 66, Autor: agacjo

Znaczenie i reformy Konstytucji 3 maja.

Naród wykorzystuje szczególną chwilę przemian, reform w Europie i uchwala konstytucję by zachować wolność. Podstawowe założenia : -Polska krajem katolickim, ale toler [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:29 , Wyświetleń: 4122 , Ocena: 33.84, Głosów: 66, Autor: agacjo

Aleksander Fredro - życie i twórczość.

Fredro Aleksander (1793-1876), polski komediopisarz, pamiętnikarz i poeta. Wykształcenie domowe w ziemiańskim dworze. 1809 wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego, brał udzi [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:43 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 16.99, Głosów: 66, Autor: tom

Publicystyka epoki Oświecenia.

W okresie oświecenia rozwija się publicystyka. Powstają pierwsze czasopisma: "Monitor" (1765r.), "Zabawy przyjemne i pożyteczne", "Gazeta Narodowa i Obca". Na łamach "Monitora [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:39 , Wyświetleń: 2726 , Ocena: 38.52, Głosów: 63, Autor: agacjo

Narodziny powieści.

XVIII w. to czas bujnego rozwoju powieści. Swoje początki znajduje ona w takich formach wypowiedzi jak pamiętnik, dziennik. Jest podstawowym nowożytnym gatunkiem epickim. Powie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:31 , Wyświetleń: 36821 , Ocena: 913.06, Głosów: 62, Autor: agacjo

Moja Utopia

Jak codzień siedziałam przy swoim małym bióreczku, na którym kłębiły się sterty starych , nieco pożółkłych książek . Nie potrafiłam myśleć o szkole - miałam ocho [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:59 , Wyświetleń: 2187 , Ocena: 29.68, Głosów: 62, Autor: tom

Charakterystyka Oświecenia.

Oświecenie pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili : "wieku rozumu" (w Anglii), "wieku filozofów" [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:26 , Wyświetleń: 2218 , Ocena: 21.39, Głosów: 56, Autor: agacjo

Konstytucja Stanów Zjednoczonych(z poprawkami) - opracowanie

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została ukończona 12 września 1787 i później ratyfikowana przez specjalne konwencje w każdym z 13 stanów. Konstytucja jest najwyżs [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:27 , Wyświetleń: 1245 , Ocena: 18.7, Głosów: 56, Autor: majka100100

Dydaktyczny charakter literatury polskiego Oświecenia.

Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletność ro [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:51 , Wyświetleń: 1338 , Ocena: 20.43, Głosów: 55, Autor: GOSIA288

"Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza jako komedia polityczna.

Julian Ursyn Niemcewicz pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, której znaczna część przypada jeszcze na okres przed rozbiorowy. Jego działalność z tych czasów [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:28 , Wyświetleń: 2267 , Ocena: 42.35, Głosów: 53, Autor: agacjo

"Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza - komedia polityczna powstała w atmosferze Sejmu.

Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841) ur. się w Skokach pod Brześciem Litewskim. Od roku 1770 uczył się w Szkole Rycerskiej. W 1777r Julian kończy szkołę i zostaje adiutantem [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:22 , Wyświetleń: 1325 , Ocena: 23.38, Głosów: 52, Autor: agacjo

Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich źródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?

Oświecenie w Polsce trwa od połowy XVII wieku do pierwszych dziesięcioleci wieku XIX. Nazwany jest wiekiem rozumu - u podstaw założeń epoki leżała filozofia racjonalistyczn [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:32 , Wyświetleń: 1298 , Ocena: 22.08, Głosów: 52, Autor: agacjo

Hegel.

„ Z jednej bowiem strony widzimy człowieka spętanego więzami pospolitej rzeczywistości i ziemskiej doczesności, przyciśniętego potrzebami i niedostatkiem, nękanego si [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:59 , Wyświetleń: 1239 , Ocena: 17.6, Głosów: 52, Autor: ew.la

"Powrót posła" J. Ursyn Niemcewicz

Komedia powstała w okresie ożywionej działalności politycznej Niemcewicza. W 1788 r. wybrany został posłem inflandzkim na sejm zwany Wielkim. Szybko dał się poznać jako je [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:47 , Wyświetleń: 1351 , Ocena: 22.89, Głosów: 52, Autor: Michalk88

Oświecenie w Europie.

Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczonych był Kartezjusz. W "Rozważaniach o metodzie" stwierdził, że n [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:56 , Wyświetleń: 5256 , Ocena: 50.13, Głosów: 51, Autor: agacjo

Myśliciele oświeceniowi.

Franciszek Maria Aronet (Wolter) - wypowiedział się w formie literackiej - "Kandyd". Głosił w swych utworach kult rozumu ukształtowanego empirycznie. Przyjmował postawę kryt [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:35 , Wyświetleń: 2354 , Ocena: 43.8, Głosów: 50, Autor: agacjo

Streszczenie książki „Kubuś fatalista i jego pan”.

Ta książka Denisa Diderot napisana jest w formie dialogu. Bohaterowie- Kubuś i jego pan podróżując opowiadają historie . W przerwach ich opowiastek, przeżywają kilka przyg [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:43 , Wyświetleń: 1618 , Ocena: 20.1, Głosów: 50, Autor: agacjo

Oświecenie - ogólna charakterystyka.

Termin wywodzi się z kultury niemieckiej, jest nazwą epoki w dziejach historii kultury, której rozwój przypada na wiek XVIII (Europa Zachodnia). Jej koniec wiąże się z wybuc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:29 , Wyświetleń: 2957 , Ocena: 45.78, Głosów: 49, Autor: agacjo

Nurty.

Kontrreformacja - prąd powstały w Kościele wobec zagrożenia reformacją. Do walki z re-formacją w 1531r. został powołany zakon jezuitów. Zadaniem jego była edukacja w duch [...]

Dodano: 2008-01-30 23:58:02 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 23.36, Głosów: 49, Autor: agacjo

Tolerancja.

W 17 wieku ludzie często nie akceptowali wyznawcow innych religii niż chrzesciajnska. Przesladowali ich , zabijali , a każdy swój okrutny czyn tlumaczyli zasadami wiary . ̶ [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:26 , Wyświetleń: 1203 , Ocena: 21.38, Głosów: 49, Autor: pawlukewa

Rola teatru publicznego.

W roku 1765 z inicjatywy króla powstał w Warszawie pierwszy stały teatr publiczny. Wydzierżawiono dla niego gmach zwany Operalnią, w którym zaczęły występować trzy zespo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:17 , Wyświetleń: 1063 , Ocena: 14.63, Głosów: 48, Autor: agacjo

Oświecenie.

Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rodzinie szlacheckiej. P [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:46 , Wyświetleń: 3637 , Ocena: 60.65, Głosów: 48, Autor: ew.la

Biografia Juliana Ursyna Niemcewicza

Julian Ursyn Niemcewicz urodził się 16 II 1758 r. w Skokach pod Brześciem Litewskim, zmarł 21 V 1841 r. w Paryżu. Wychowany w zamożnej rodzinie szlacheckiej, jako najstarszy [...]

Dodano: 2008-12-16 10:19:05 , Wyświetleń: 1098 , Ocena: 20.92, Głosów: 48, Autor: majka100100

Dydaktyczny charakter literatury Oświecenia. Jakie były przyczyny takiej funkcji literatury?

Dydaktyzm jest jedną z najważniejszych zadań literatury oświeceniowej i najwięcej na to zużyto papieru; przyczyny tego stanu były proste: Zagrożenie dla integralności [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:14 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 26.94, Głosów: 47, Autor: agacjo

Satyry - Ignacegy Krasicki.

Satyrę "Świat zepsuty" można uznać za podsumowanie sądów Krasickiego o czasach, w jakich przyszło mu żyć. Nie ma w niej nic zabawnego. Jest pełna gorzkiego szyderstwa, os [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:36 , Wyświetleń: 1276 , Ocena: 21.54, Głosów: 47, Autor: agacjo

Hugo Kołłątaj.

Hugo Kołłątaj to drugi obok Staszica wybitny przedstawiciel obozu postępu. Urodził się na Wołyniu, w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły w Pińczowie [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:37 , Wyświetleń: 1251 , Ocena: 19.75, Głosów: 47, Autor: agacjo

Jean Jacquesa Rousseau - Przemówienie

Szanowni PaństwoW XXI wieku, w dobie jednoczącej się Europy, kiedy narody starają się powrócić do idei równości wszystkich ludzi i pojednania z przyrodą, warto wspomn [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:05 , Wyświetleń: 1258 , Ocena: 22.38, Głosów: 47, Autor: majka100100

Rozwój instytucji kulturalnych.

Zasadniczym początkiem rozwoju instytucji życia kulturalnego było otwarcie w Warszawie Biblioteki Załuskich, jednej z niewielu w Europie bibliotek publicznych. Ogniskowała ona [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:12 , Wyświetleń: 1114 , Ocena: 23.19, Głosów: 46, Autor: agacjo

Ogólna charakterystyka Oświecenia.

Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wiek ludzi światłych, mądrych, wykształconych. Kolebką nowego prądu umysłowego była Europa zachodnia Anglia, Francja i Holandia. [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:22 , Wyświetleń: 1224 , Ocena: 21.77, Głosów: 46, Autor: agacjo

"Powrót Posła"- komedia polityczna.

„Powrót Posła” stał się pierwszą polską komedią polityczną, napisaną przez Niemcewicza na potrzebę chwili. Powstała na zamówienie obozu patriotycznego w cza [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:41 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 26.45, Głosów: 46, Autor: agacjo

"Uczyć bawiąc" - Ignacy Krasicki.

Ignacy Krasicki posługuje się w swoich utworach komizmem, by ukazać przywary ludz-kiego charakteru, uleganie obcym wpływom, ułomność systemu państwowego. Posługuje się os [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:56 , Wyświetleń: 1850 , Ocena: 39, Głosów: 46, Autor: agacjo

Bajka. (2)

W Oświeceniu bajka cieszyła się ogromną popularnością ze względu na dydaktyczny charakter, ujęty w zwięzłej i atrakcyjnej formie. Bajka należy do najstarszych utworów d [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:46 , Wyświetleń: 1227 , Ocena: 23.23, Głosów: 46, Autor: Mafej

Kierunki literackie Oświecenia.

Klasycyzm. Znaczenie terminu - klasycyzm ujmuje charakterystyczne cechy antycznej sztuki literatury greckiej i rzymskiej, traktowanych jako doskonały wzór estetyczny, wzór pełn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:30 , Wyświetleń: 2399 , Ocena: 46.41, Głosów: 45, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?