Strona główna » Liceum » Język polski » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Cogito ergo sum - myślę więc jestem?

Cogito ergo sum – myślę więc jestem, jest sentencją znanego filozofa i matematyka Rene Descartes’a – Kartezjusza. Zgodnie z tymi słowami ludzki umysł jest [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:42 , Wyświetleń: 1101 , Ocena: 32.04, Głosów: 26, Autor: elkakida

Oświecenie-mała ściąga

OŚWIECENIE-wiek rozumu-Anglia,filozofów-Francja,ludzi oświeconych-Niemcy.Europa-początek koniec XVII, 1789-Rewolucja Francuska-koniec.Polska-początek-CollegiumNobilium(174 [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:35 , Wyświetleń: 1229 , Ocena: 73.25, Głosów: 15, Autor: elkakida

Jaki model człowieka epoki oświecenia stworzyła literatura?

Oświecenie, sentymentalizm, klasycyzm. Wiek XVIII to okres integracji kultury europejskiej na skalę dotychczas nie spotykaną. I to zarówno integracji terytorialnej, jak ideowej [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:45 , Wyświetleń: 1468 , Ocena: 25.23, Głosów: 43, Autor: elkakida

Filozofia oświecenia.

Bunt przeciw autorytetom, Racjonalizm, Idea oświecenia, Optymizm, Powrót do natury, Zhumanizowane chrześcijaństwo, Prawa człowieka, Empiryzm, Krytycyzm, Sensualizm, Deizm, Nat [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:22 , Wyświetleń: 4179 , Ocena: 2.94, Głosów: 17, Autor: elkakida

Walery-poseł, którego popieram.

"Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza to powstała w ciągu kilkunastu dni, w czasie przerwy w obradach Sejmu Wielkiego, komedia polityczna. Utwór ukazywał konflikt jaki za [...]

Dodano: 2009-03-21 22:46:38 , Wyświetleń: 1087 , Ocena: 44.29, Głosów: 20, Autor: elkakida

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) - Oświecenie

OŚWIECENIEPoprzednia epoka wywodziła swą nazwę od klejnotu, ich następcy wzięli nazwę od światła. I taka była filozofia nowej epoki: oświecenia, rozumu, samoświadom [...]

Dodano: 2009-03-15 15:09:08 , Wyświetleń: 1249 , Ocena: 92.06, Głosów: 16, Autor: elkakida

Cytaty z Zemsty świadczące o cechach charakteru bohaterów

Cytaty określające typy charakteru trzech bohaterów zemsty.. Są nimi: Cześnik, Papkin Podstolina.. Przyjrzyjmy się więc dokładnie tym postaciom. Papkin jest niewątpliwie [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:24 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 108, Głosów: 8, Autor: elkakida

Praca oddala od nas 3 wielkie nieszcześcia: nudę, ubustwo i występek. Napisz przemówienie odwołując sie do słów Woltera

Dzień dobry Państwu zapraszam na dzisiejszy program poświęcony pracy- tak ważnej w czasach, w których żyjemy.Praca - jedno krótkie słowo a znaczy tak wiele. Czym tak n [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:24 , Wyświetleń: 32774 , Ocena: 3298.5, Głosów: 15, Autor: elkakida

Modny kawaler i modna dama, zacofany sarmata, światły obywatel- główne modele podstaw Polaków w II połowie XVIII wieku.

Wiek XVIII był jednym z trudniejszych okresów w dziejach Polski jak i jego mieszkańców. Polacy swoim postępowaniem, zachowaniem zbliżali swe państwo do rychłego upadku. Jes [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:10 , Wyświetleń: 1161 , Ocena: 59.05, Głosów: 20, Autor: elkakida

„Laura i Filon” Franciszka Karpińskiego oraz „Żeńcy” Szymona Szymonowica jako sielanki

Sielanka (bukolika, ekloga, idylla, skotopaska, pastorela, pastuszka)Podstawowy gatunek tzw. literatury pastoralnej, rozwijającej się już w epoce starożytnej, kiedy to auto [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:10 , Wyświetleń: 1067 , Ocena: 68.88, Głosów: 16, Autor: elkakida

Oceń zjawisko sarmatyzmu

Pojęcie „Sarmatyzm” pojawia się już w Kronikach Długosza, obejmując Polaków i Rusinów, którzy mieli wywodzić się od wpół legendarnego plemienia irańskiego [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:31 , Wyświetleń: 1143 , Ocena: 56.88, Głosów: 15, Autor: elkakida

Laura i Filon Franciszka Karpińskiego oraz Żeńcy Szymona Szymonowica jako sielanki.

Sielanka (bukolika, ekloga, idylla, skotopaska, pastorela, pastuszka)Podstawowy gatunek tzw. literatury pastoralnej, rozwijającej się już w epoce starożytnej, kiedy to auto [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:29 , Wyświetleń: 1267 , Ocena: 44.31, Głosów: 15, Autor: elkakida

Dwa wizerunki szlachcica Sarmaty

Jan Chryzostom Pasek (1636 – 1700)Jest postacią realną, stąd na jego przykładzie możemy zbudować bardzo prawdopodobny obraz szlachcica Sarmaty XVII wieku. Pochodzi [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:28 , Wyświetleń: 986 , Ocena: 37.44, Głosów: 17, Autor: elkakida

Unia Lubelska (2)

W 1569 została zawarta unia lubelska. Było to związane z dążeniami szlachty polskiej oraz litewskiej i Zygmunta Augusta, który nie posiadał dziedzica. Cele szlachty były zr [...]

Dodano: 2009-01-11 12:35:55 , Wyświetleń: 3423 , Ocena: 964, Głosów: 0, Autor: elkakida

Poezja i sztuka sentymentalna (tematy, gatunki, cechy) - konspekt

I WSTĘP1. Oświecenie- nazwa związana jest z przeświadczeniem o szczególnej misji, jaką epoka miła odegrać w dziejach kultury europejskiej-Oświecenie to inaczej [...]

Dodano: 2009-01-08 21:47:24 , Wyświetleń: 110780 , Ocena: 5726.97, Głosów: 28, Autor: elkakida

Konstytucja Stanów Zjednoczonych(z poprawkami) - opracowanie

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została ukończona 12 września 1787 i później ratyfikowana przez specjalne konwencje w każdym z 13 stanów. Konstytucja jest najwyżs [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:27 , Wyświetleń: 1245 , Ocena: 18.7, Głosów: 56, Autor: majka100100

Sentymentalizm w XVIII w.

1. Definicja i charakterystykaoPrąd umysłowy i literacki – konkurencyjny wobec klasycyzmu, związany z emancypacją klas średnich zainteresowanych likwidacją uprzedze [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:45 , Wyświetleń: 1343 , Ocena: 35.15, Głosów: 32, Autor: majka100100

„Powrót posła” J.U. Niemcewicza przykładem realizacji idei programu reform oświeceniowych.

J. Ursyn Niemcewicz – poseł na Sejm Czteroletni, należał do stronnictwa politycznego. Popierał dążenie obozu reform, zwalczał z trybuny sejmowej poglądy konserwatyst [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:25 , Wyświetleń: 994 , Ocena: 44.38, Głosów: 20, Autor: majka100100

Pisarstwo Ignacego Krasickiego. Gatunki, styl, bohaterowie i tematy.

Ignacy Krasicki był najwspanialszym polskim reprezentantem polskiego oświecenia. Jego teksty mają charakter klasycystyczny, według którego literatura miała za zadanie uczyć [...]

Dodano: 2008-12-31 11:30:56 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 58.61, Głosów: 22, Autor: majka100100

Humanizm (3)

Humanizm i odrodzenie to wielki ruch kulturalny przypadający na XV i XVI wiek.Humanizm jest głównym prądem umysłowym odrodzenia(renesansu), który głosił konieczność p [...]

Dodano: 2008-12-19 23:48:04 , Wyświetleń: 1288 , Ocena: 33.68, Głosów: 33, Autor: majka100100

Biografia Juliana Ursyna Niemcewicza

Julian Ursyn Niemcewicz urodził się 16 II 1758 r. w Skokach pod Brześciem Litewskim, zmarł 21 V 1841 r. w Paryżu. Wychowany w zamożnej rodzinie szlacheckiej, jako najstarszy [...]

Dodano: 2008-12-16 10:19:05 , Wyświetleń: 1098 , Ocena: 20.92, Głosów: 48, Autor: majka100100

Jean Jacquesa Rousseau - Przemówienie

Szanowni PaństwoW XXI wieku, w dobie jednoczącej się Europy, kiedy narody starają się powrócić do idei równości wszystkich ludzi i pojednania z przyrodą, warto wspomn [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:05 , Wyświetleń: 1258 , Ocena: 22.38, Głosów: 47, Autor: majka100100

Obyczaje szlacheckie w twórczości Krasickiego.

W okresie Oświecenia w Rzeczypospolitej działo się źle.Kraj upadał, a społeczeństwo, zwłaszcza szlachta rzadko kiedy zwracało na to uwagę. Szlachta zajmowała się zdobyw [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:58 , Wyświetleń: 961 , Ocena: 42.44, Głosów: 15, Autor: majka100100

Teatr za Stanisława Augusta.

Dzieje teatruBardzo ważny jest fakt, że w oświeceniu zaistniała scena Teatru Narodowego - odgórną decyzją króla. Zaczęła w Polsce działać pierwsza zawodowa scena, t [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:44 , Wyświetleń: 1156 , Ocena: 73.67, Głosów: 14, Autor: majka100100

Ignacy Krasicki- poeta gorzki czy śmieszny?

Ignacy Krasicki w swoich bajkach, satyrach jak i w powieści "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" porusza liczny temat wad ludzkich, ale nigdy nie wyśmiewa się z ludzi, któ [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:26 , Wyświetleń: 1481 , Ocena: 75.27, Głosów: 21, Autor: majka100100

Hugo Kołłątaj - najwybitniejszy uczeń i nauczyciel

Hugo Kołłątaj urodził się 1 kwietnia 1750 roku w Niecisłowicach na Wołyniu. Pochodził z niezamożnej szlacheckiej rodziny. Około połowy XVIII wieku Kołłątajowie herbu [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:25 , Wyświetleń: 1039 , Ocena: 35.44, Głosów: 26, Autor: majka100100

"Chudy Literat" Adama Naruszewicza.

Utwór Adama Naruszewicza zatytułowany "Chudy Literat" jest przykładem satyry. Autor w swoim tekście porusza problemy, jakimi są ubóstwo, a także niska pozycja społeczna lit [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:23 , Wyświetleń: 53905 , Ocena: 5820.31, Głosów: 15, Autor: majka100100

Twórczość Ignacego Krasickiego

Sposobem przedstawienia wad spoleczenstwa byly dwa cykle "Satyr". Pierwszy zostal poprzedzony listem dedykacyjnym "Do Króla", w którym sadzac wladce, Krasicki z pozorna aprobata [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:22 , Wyświetleń: 1239 , Ocena: 69.4, Głosów: 14, Autor: majka100100

Publicystyka oświecenia.

W okresie Sejmu Czteroletniego intensywnie rozwijała się literatura publicystyczna w związku z mającą być uchwaloną Konstytucją RP, która ma uratować Polskę przed kolejn [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:15 , Wyświetleń: 1169 , Ocena: 50.94, Głosów: 17, Autor: majka100100

Bajka. (1)

W Oświeceniu bajka cieszyła się ogromną popularnością ze względu na dydaktyczny charakter ujęty w zwięzłej i atrakcyjnej formie.Bajka należy do najstarszych utworów dyd [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:14 , Wyświetleń: 1273 , Ocena: 31.34, Głosów: 34, Autor: majka100100

Jak Ignacy Krasicki ganiąc, chwali Stanisława Augusta Poniatowskiego w satyrze: „Do Króla”?

Ignacy Krasicki był znaną i cenioną postacią na dworze jego królewskiej mości Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zasłóżył się napisaniem niespotykanej ilości bajek o c [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:12 , Wyświetleń: 1501 , Ocena: 54.33, Głosów: 17, Autor: majka100100

"Bajki" Krasickiego.

Ignacy Krasicki z całą pewnością zasłużył na miano czołowego twórcy polskiego oświecenia. Był twórcą wszechstronnym, głoszącym ideały oświecenia, walczącym o refo [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:52 , Wyświetleń: 1701 , Ocena: 214.25, Głosów: 7, Autor: majka100100

Biografia Ignacego Kraśickiego.

Ignacy Krasicki urodził się w ziemi sanockiej w 1735 roku . Pochodził z podupadłej rodziny magnackiej . Rodzice wybrali więc dla niego drogę kariery duchownej , na której w [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:08 , Wyświetleń: 1125 , Ocena: 53.95, Głosów: 20, Autor: majka100100

Motyw świtła w poezji polskiego oświecenia.

„ Oświecenie było nie tyle końcem, ile – przemianą paradygmatu kultury zachodu: mrocznym światłem druzgocącym obraz świata, lecz też oczyszczającym pojęcia i [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:06 , Wyświetleń: 1025 , Ocena: 88.2, Głosów: 9, Autor: majka100100

Rewolucja francuska. (3)

Przyczyny rewolucji tkwły w stosunkach gospodarczo-społecznych. W latach siedemdziesiątych XVIIIw nastąpiła ekonomiczna stagnacja, w końcu zaś lat osiemdziesiątych ogarną [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:06 , Wyświetleń: 1066 , Ocena: 41.83, Głosów: 23, Autor: majka100100

Warszawa za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W poniedziałek pani od polskiego zadała nam bardzo ciekawą pracę domową. Mieliśmy napisać wypracowanie o Warszawie za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. U [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:42 , Wyświetleń: 1108 , Ocena: 43.59, Głosów: 21, Autor: majka100100

Jaka wizja świata wyłania sie z bajek J. Krasickiego?

Ignacy Krasicki był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia, już za życia nazwany "Księciem poetów polskich". Przeżył trzy rozbiory Polski co niewątpliwie miało wpł [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:05 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 69.67, Głosów: 17, Autor: majka100100

U Potockich...

Jak co dzień rano obudziłem się o godzinie dziewiątej. Dzień zapowiadał się wspaniale. Byłem w świetnym humorze, a kiedy ulubiony zegar kurantowy - który odziedziczyłem [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:32 , Wyświetleń: 1308 , Ocena: 30.68, Głosów: 30, Autor: Mafej

Atak moskali na zamek Horeszków - Pan Tadeusz

Akcja rozgrywa się na Litwie w czasie zaboru rosyjskiego. Ludność pokłada nadzieje na odzyskanie niepodległości. Horeszko był zwolennikiem Konstytucji 3-go maja i planował [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:50 , Wyświetleń: 1172 , Ocena: 60.76, Głosów: 16, Autor: Mafej

Mein Tag - szczegółowy opis mojego dnia.

Ich stehe um 6 Uhr auf. Zuerst gehe ich ins Bad, wasche mich, putze mir meine Zähne, wasche und kämme mir meine Haare. Dann mache ich mein Bett und wiederhole ich meine Hausaufga [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:35 , Wyświetleń: 2781 , Ocena: 2.96, Głosów: 25, Autor: Mafej

Co chciałbyś ocalić od zapomnienia ze swoich spotkań z literaturą - na przykładzie książki Przypadki Robinsona Cruzoe.

Któż z nas nie słyszał o przygodach Robinsona Kruzoe ? Na przykładzie powieści Daniela Defoe chciałbym przedstawić moje rozważania na temat „Co chciałbyś ocalić o [...]

Dodano: 2008-11-18 18:39:36 , Wyświetleń: 1200 , Ocena: 36.97, Głosów: 30, Autor: Mafej

Literatura oświeceniowa w służbie wychowania nowego pokolenia Polaków.

Literatura oswieceniowa rozwijala sie w dramatycznym okresie dziejowym Polski . Trwajacy ponad osiemdziesiat lat okres przemian w literaturze doprowadzil do zasadni-czych i trwalyc [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:40 , Wyświetleń: 1227 , Ocena: 73.5, Głosów: 15, Autor: Mafej

Tradycja klasyczna romantyczne spojrzenie na swiat. Porownaj "Ode na pokoj w roku 1809" K.Kozmiana i "Ode do mlodosci" A. Mickiewicza.

Epoka klasycystyczna wzorowala sie na tradycjach antycznych. Scislym kanonem oswieceniowym byla wowczas oda stworzona przez Pindara. Odznaczala sie ona patrtycznym stylem i opiewa [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:01 , Wyświetleń: 1101 , Ocena: 115.13, Głosów: 7, Autor: Mafej

Literatura Oświecenia.

LITERATURA OŚWIECENIA(od połowy XVIII wieku do 1795 roku)1. Reformy, utrata niepodległości i oświecenie„Epokę Oświecenia w dziejach kultury polskiej utożs [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:20 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 180.71, Głosów: 6, Autor: Mafej

Odwołując się do różnych przykładów przedstaw jak Krasicki realizował zasadę „Uczyć bawiąc”?

Oświecenia przypadło na bardzo trudny okres w dziejach Polski. Wiele trudności było związanych z rosnącą siła szlachty, która stawiała na pierwszym miejscu dobro własne [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:27 , Wyświetleń: 985 , Ocena: 29, Głosów: 28, Autor: Mafej

Bajka. (2)

W Oświeceniu bajka cieszyła się ogromną popularnością ze względu na dydaktyczny charakter, ujęty w zwięzłej i atrakcyjnej formie. Bajka należy do najstarszych utworów d [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:46 , Wyświetleń: 1227 , Ocena: 23.23, Głosów: 46, Autor: Mafej

Sęp Szarzyński a J.A Morsztyn –2 koncepcje życia na podstawie twórczości poetów. Opracuj temat –odwołaj się do fragmentów poznanych utworów.

Dwaj wybitni poeci, przedstawiciele swoich epok ukazuja różne koncepcje życia, różne postrzeganie świata. M. Sęp Szarzyński poeta tworzący u schyłku renesansu, dostrzega [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:07 , Wyświetleń: 1082 , Ocena: 55.78, Głosów: 17, Autor: Mafej

"Świat zepsucia" w satyrach Ignacego Krasickiego.

„Ach ja pamiętam te czasy, kiedy do ojczyzny,Pierwszy raz zawitała moda francówszczyzny,Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajów,Wtargnęli do nas hordą [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:26 , Wyświetleń: 1132 , Ocena: 46.91, Głosów: 22, Autor: Mafej

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj główne kierunki literatury i kultury polskiego oświecenia. Określ ich europejskie źródła.

a) Klasycyzm – za budowę logiczną konwencji artystyczne klasycyzmu uważany jest Kartezjusz – Rene Descortes (Dekar) – „Rozprawa o metodzie”. Uznawa [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:53 , Wyświetleń: 3295 , Ocena: 80.36, Głosów: 13, Autor: Mafej

Młodość Mikołaja Doświadczyńskiego.

Mikołaj Doświadczyński urodził się w rodzinie szlacheckiej.Ojciec Mikołaja był stolnikiem zaś matka była prosta kobietą wychowaną na wsi.Pierwsze lata życia Mikołaj sp [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:20 , Wyświetleń: 1050 , Ocena: 62.18, Głosów: 16, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?