Strona główna » Liceum » Język polski » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Poglądy społeczno-polityczne zawarte w pracach Stanisława Staszica.

Stanisław Staszic ur. się w Pile w 1755r, a zmarł w 1826. Pochodził z mieszczańskiej, średniozamożnej rodziny. Został dobrze wykształcony. Po zakończeniu nauki przyjął [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:57 , Wyświetleń: 1115 , Ocena: 91.45, Głosów: 10, Autor: agacjo

Hugo Kołłątaj - przedstawiciel obozu postępu i reform.

Hugo Kołłątaj ukończył studia na Akademii Krakowskiej. Mając 18lat, uzyskał doktorat filozofii. Studiował za granicą teologię i prawo. W 1777 powierzono mu misję zreform [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:58 , Wyświetleń: 1163 , Ocena: 30.06, Głosów: 34, Autor: agacjo

Rozważania o stanie państwa Franciszka Salezego Jezierskiego.

F. S. Jezierski był człowiekiem Kuźnicy Kołłątajowskiej i uważany był za najdzielniejszego spośród całej dwunastki. Żył 1740-91. Nazywano go "wulkanem gromów kuźnicy [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:59 , Wyświetleń: 1028 , Ocena: 40.61, Głosów: 22, Autor: agacjo

Oświecenie w Polsce. (2)

W Polsce oświecenie zaczęło się około roku 1740, kiedy to założono Collegium Nobilum. Właściwy rozwój przypada na lata 1764-1795. W 1747 roku Załuscy założyli bibliote [...]

Dodano: 2008-01-30 23:58:00 , Wyświetleń: 1654 , Ocena: 85.63, Głosów: 15, Autor: agacjo

Klasycyzm i sentymentalizm.

Klasycyzm - łączył się z postawą racjonalną. Nadawał literaturze cechy utylitarne i dydak-tyczne. Ośrodkami klasycyzmu były Włochy, Paryż i Warszawa. Przedstawicie-lami [...]

Dodano: 2008-01-30 23:58:01 , Wyświetleń: 1165 , Ocena: 28.03, Głosów: 36, Autor: agacjo

Nurty.

Kontrreformacja - prąd powstały w Kościele wobec zagrożenia reformacją. Do walki z re-formacją w 1531r. został powołany zakon jezuitów. Zadaniem jego była edukacja w duch [...]

Dodano: 2008-01-30 23:58:02 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 23.36, Głosów: 49, Autor: agacjo

Wprowadzenie do oświecenia.

O ile poprzednia epoka wywodziła swą nazwę od klejnotu, o tyle kolejna zaczerpnęła ją od światła. Ówcześni ludzie mówili o swej epoce jako o "wieku rozumu" (w Anglii), " [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:12 , Wyświetleń: 1169 , Ocena: 24.46, Głosów: 40, Autor: agacjo

Rozwój instytucji kulturalnych.

Zasadniczym początkiem rozwoju instytucji życia kulturalnego było otwarcie w Warszawie Biblioteki Załuskich, jednej z niewielu w Europie bibliotek publicznych. Ogniskowała ona [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:12 , Wyświetleń: 1114 , Ocena: 23.19, Głosów: 46, Autor: agacjo

Prądy literackie wieku Oświecenia.

W literaturze polskiego oświecenia rozwinęły się trzy prądy literackie: klasycyzm, sentymentalizm i rokoko. Główne przesłanki myślowe znalazły swe odzwierciedlenie w [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:13 , Wyświetleń: 1118 , Ocena: 31.68, Głosów: 36, Autor: agacjo

Dydaktyczny charakter literatury Oświecenia. Jakie były przyczyny takiej funkcji literatury?

Dydaktyzm jest jedną z najważniejszych zadań literatury oświeceniowej i najwięcej na to zużyto papieru; przyczyny tego stanu były proste: Zagrożenie dla integralności [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:14 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 26.94, Głosów: 47, Autor: agacjo

"Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki" - pierwsza polska powieść nowożytna.

Mianem pierwszej polskiej powieści nowożytnej określa się "Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego", której autorem był Ignacy Krasicki. Można powiedzieć, iż od powyższeg [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:15 , Wyświetleń: 981 , Ocena: 31.5, Głosów: 25, Autor: agacjo

Dydaktyczny charakter bajek Krasickiego

Bajki Krasickiego są dla niego tym, czym dla Kochanowskiego fraszki. Mają one charakter dydaktyczny. Krasicki wyśmiewa ludzkie wady: głupotę i pychę. Służą mu do tego mask [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:16 , Wyświetleń: 1410 , Ocena: 38.64, Głosów: 32, Autor: agacjo

Rola teatru publicznego.

W roku 1765 z inicjatywy króla powstał w Warszawie pierwszy stały teatr publiczny. Wydzierżawiono dla niego gmach zwany Operalnią, w którym zaczęły występować trzy zespo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:17 , Wyświetleń: 1063 , Ocena: 14.63, Głosów: 48, Autor: agacjo

Oświeceniowy dydaktyzm.

Oświeceniowy dydaktyzm przejawiał się w twórczości wielu znanych i cenionych pisarzy i poetów tej epoki, by wymienić takich twórców, jak Krasicki, Naruszewicz, Trembecki c [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:18 , Wyświetleń: 1091 , Ocena: 19.07, Głosów: 41, Autor: agacjo

Satyry Krasickiego jako krytyka wad ludzkich.

Krasicki mówi, że "satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka". W satyrze pt. "Do króla" Krasicki posłużył się ironią [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:18 , Wyświetleń: 1200 , Ocena: 31.39, Głosów: 27, Autor: agacjo

Krytyka życia zakonnego w "Monachomachii" Krasickiego.

"Monachomachia czyli wojna mnichów" jest poematem heroikomicznym. Krasicki był biskupem, dlatego dostrzegał złe postępowanie mnichów. Najbardziej niepokoiły go zakony żebra [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:19 , Wyświetleń: 1174 , Ocena: 44.28, Głosów: 24, Autor: agacjo

"Kandyd" Woltera - krytyczny obraz "najlepszego ze światów".

"Kandyd" jest jedną z najgłośniejszych powiastek filozoficznych Woltera, wydaną w 1759 roku. Opowiastka filozoficzna to taka, w której autor ustosunkowuje się do pewnych filo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:20 , Wyświetleń: 1131 , Ocena: 35.24, Głosów: 28, Autor: agacjo

"Chudy literat"- satyra Adama Naruszewicza na ciemnotę szlachty.

Utwór wydany został prawdopodobnie ok. 1773r. A. Naruszewicz był duchownym, tłumaczem, historykiem i pisarzem. Jego hobby była historia Polski, którą opisał w jednym ze swo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:21 , Wyświetleń: 47958 , Ocena: 1955.18, Głosów: 38, Autor: agacjo

"Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza - komedia polityczna powstała w atmosferze Sejmu.

Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841) ur. się w Skokach pod Brześciem Litewskim. Od roku 1770 uczył się w Szkole Rycerskiej. W 1777r Julian kończy szkołę i zostaje adiutantem [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:22 , Wyświetleń: 1325 , Ocena: 23.38, Głosów: 52, Autor: agacjo

Ogólna charakterystyka Oświecenia.

Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wiek ludzi światłych, mądrych, wykształconych. Kolebką nowego prądu umysłowego była Europa zachodnia Anglia, Francja i Holandia. [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:22 , Wyświetleń: 1224 , Ocena: 21.77, Głosów: 46, Autor: agacjo

Biografia Ignacego Krasickiego i Stanisława Staszica.

Ignacy Krasicki nazywany był "księciem poetów" i niewątpliwie był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia. Urodził się w Dubiecku nad Sanem, w rodzinie szlacheckiej. P [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:25 , Wyświetleń: 1037 , Ocena: 38.48, Głosów: 22, Autor: agacjo

Charakterystyka Oświecenia.

Oświecenie pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili : "wieku rozumu" (w Anglii), "wieku filozofów" [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:26 , Wyświetleń: 2218 , Ocena: 21.39, Głosów: 56, Autor: agacjo

Myśl reformatorska w twórczości I. Krasickiego.

Druga połowa XVIII wieku stanowi w dziejach Polski okres obfitujący w wydarzenia niezwykle dramatyczne. Były to bowiem czasy wielkich przeobrażeń gospodarczych, społecznych, [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:27 , Wyświetleń: 1166 , Ocena: 71.88, Głosów: 15, Autor: agacjo

Oświecenie jako epoka polemiki z sarmantyzmem.

Geneza oświecenia w Polsce związana jest z kryzysem sarmatyzmu oraz jego politycznymi i kulturalnymi skutkami. Należy do nich zaliczyć szlachecki republikanizm i parlamentaryzm [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:28 , Wyświetleń: 1332 , Ocena: 65.33, Głosów: 20, Autor: agacjo

Oświeceniowa publicystyka polityczna w Polsce.

Pochodził z rodziny mieszczańskiej (syn burmistrza). Został księdzem, gdyż była to jedna z niewielu dróg dla mieszczanina, która dawała szanse zdobycia znaczenia w życiu [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:29 , Wyświetleń: 1067 , Ocena: 37.46, Głosów: 23, Autor: agacjo

Pisarstwo Krasickiego - styl, gatunki, bohaterowie, tematy.

Najwybitniejszy przedstawiciel czasów stanisławowskich, czołowy reprezentant nurtu klasycznego opartego na wzorach francuskich. Charakterystyczną cechą jest rozpiętość gatu [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:30 , Wyświetleń: 1112 , Ocena: 63.44, Głosów: 15, Autor: agacjo

"Powrót posła" - komedia polityczna i obyczajowa (2)

Wystawiona na kilka miesięcy przed ogłoszeniem Konstytucji 3 maja. Zawarł w niej Niemcewicz ważką treść polityczną, ściśle związaną z nowatorskimi pracami stronnictwa p [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:31 , Wyświetleń: 1188 , Ocena: 57.31, Głosów: 15, Autor: agacjo

Program królewskiego obozu reform w krzywym zwierciadle satyry Ignacego Krasickiego "Do króla".

Satyra "Do króla" jest poświęcona racjom obozu królewskiego, do którego przyznawał się I. Krasicki. Autor pozornie zgadza się z sarmackimi oskarżycielami króla, równocze [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:31 , Wyświetleń: 1104 , Ocena: 49.41, Głosów: 16, Autor: agacjo

Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich źródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?

Oświecenie w Polsce trwa od połowy XVII wieku do pierwszych dziesięcioleci wieku XIX. Nazwany jest wiekiem rozumu - u podstaw założeń epoki leżała filozofia racjonalistyczn [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:32 , Wyświetleń: 1298 , Ocena: 22.08, Głosów: 52, Autor: agacjo

Satyra doby oświecenia w walce z ciemnotą i zacofaniem społecznym.

Satyra to utwór literacki, posługujący się dowcipem, ironią, kpiną lub szyderstwem, by wyrazić krytyczny stosunek do przedstawionych zjawisk, ośmieszyć ludzkie wady, obycz [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:33 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 20.44, Głosów: 38, Autor: agacjo

Szkolnictwo i teatr w dobie oświecenia.

Szkolnictwo Obowiązek szerzenia oświaty, kształcenia umysłów i charakterów spadł przede wszystkim na szkolnictwo, którego rozwój w duchu nowoczesności i postępu zapo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:34 , Wyświetleń: 1124 , Ocena: 25.63, Głosów: 39, Autor: agacjo

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia - szkolnictwo, teatr, mecenat króla, czasopiśmiennictwo.

MECENAT - Stanisław August jako polityk nie odniósł większych sukcesów, ale jako mecenas kultury przyczynił się do jej znakomitego rozwoju. Skupił wokół siebie grono ludz [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:35 , Wyświetleń: 1061 , Ocena: 42.26, Głosów: 18, Autor: agacjo

Satyry - Ignacegy Krasicki.

Satyrę "Świat zepsuty" można uznać za podsumowanie sądów Krasickiego o czasach, w jakich przyszło mu żyć. Nie ma w niej nic zabawnego. Jest pełna gorzkiego szyderstwa, os [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:36 , Wyświetleń: 1276 , Ocena: 21.54, Głosów: 47, Autor: agacjo

Hugo Kołłątaj.

Hugo Kołłątaj to drugi obok Staszica wybitny przedstawiciel obozu postępu. Urodził się na Wołyniu, w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły w Pińczowie [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:37 , Wyświetleń: 1251 , Ocena: 19.75, Głosów: 47, Autor: agacjo

Bogata biografia Ignacego Krasickiego.

Ignacy Krasicki - ( pseudonim X.B.W ) pierwsza gwiazda oświeceniowej literatury urodził się 3 lutego 1735 r. w Dubiecku. Wywodził się ze zubożałej rodziny magnackiej. Kaszte [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:38 , Wyświetleń: 1159 , Ocena: 51.32, Głosów: 21, Autor: agacjo

Elementy komizmu i satyry w sposobie ukazywania rzeczywistości przez pisarzy polskiego Oświecenia.

Sytuacja w państwie, w wieku XVII i XIX była przyczyną powstania literatury parenetycznej. Polska była krajem, w którym szlachta miała ogromny wpływ na losy państwa. Król [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:39 , Wyświetleń: 893 , Ocena: 27.08, Głosów: 24, Autor: agacjo

Czy komedia Moliera "Świętoszek" jest utworem wyrosłym z klimatu epoki i czy zachowuje swoją aktualność ? (1)

Chciałbym na początek przybliżyć postać samego autora. Molier to imię, jakiego używał Jan Baptiste Paquelin. Urodził się on w roku 1622. Znany jest na całym świecie jak [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:40 , Wyświetleń: 1165 , Ocena: 16.41, Głosów: 45, Autor: agacjo

"Powrót Posła"- komedia polityczna.

„Powrót Posła” stał się pierwszą polską komedią polityczną, napisaną przez Niemcewicza na potrzebę chwili. Powstała na zamówienie obozu patriotycznego w cza [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:41 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 26.45, Głosów: 46, Autor: agacjo

Streszczenie książki „Kubuś fatalista i jego pan”.

Ta książka Denisa Diderot napisana jest w formie dialogu. Bohaterowie- Kubuś i jego pan podróżując opowiadają historie . W przerwach ich opowiastek, przeżywają kilka przyg [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:43 , Wyświetleń: 1618 , Ocena: 20.1, Głosów: 50, Autor: agacjo

Obce sobie światy pana Piotra i "żony modnej".

Jest to satyra krytykujaca bezmyślne naśladowanie cudzoziemszczeyzny.Prezentowanie w okresie oświecenia wzorców zachodnich szczególnie francuskich,wywołało modę na wszystko [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:44 , Wyświetleń: 1038 , Ocena: 35.78, Głosów: 22, Autor: agacjo

Obraz pijaka w oparciu o satyrę"Pjiaństwo".

Ignacy Krasicki żartuje,wyśmiewa słabość natury ludzkiej w "Pijaństwie",jako brak hamulców wewnętrznych i bezsilność racjonalnych argumentów.Bawi czytelnika,ukazując st [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:44 , Wyświetleń: 1022 , Ocena: 27.88, Głosów: 31, Autor: agacjo

„I śmiech niekiedy może być nauką" - Jak rozumiesz powyższe słowa w odniesieniu do twórczości Ignacego Krasickiego?

Ignacy Krasicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał do najaktywniejszyc [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:46 , Wyświetleń: 1484 , Ocena: 49.22, Głosów: 31, Autor: agacjo

Stronnictwa społeczne w “Powrocie posła” Juliana Ursyna Niemcewicza.

Stronnictwo patriotyczne – zostało przedstawione pozytywnie. Podkomorzy i Podkomorzyna to wzorowi obywatele ,patrioci , którzy dobrze wychowali swoje dzieci , nauczyli że [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:46 , Wyświetleń: 1048 , Ocena: 33.63, Głosów: 31, Autor: agacjo

Edukacja człowieka w centrum zainteresowan pisarzy Oświecenia.

Literatura oświecenia rozwijała się w dramatycznym okresie dziejowym Polski. Sejm, w którym ciągłe kłótnie, zachwiany system demokracji oraz zasada "liberum veto" skuteczni [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:47 , Wyświetleń: 977 , Ocena: 19.86, Głosów: 42, Autor: agacjo

Topos kariery.

Najbardziej wyraźnym i znanym archetypem kariery był Makbet bohater książki W. Szekspira pod tym samym tytułem. Autor bardzo dokładnie opisał drogę po szczeblach kariery Ma [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:50 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 30, Głosów: 36, Autor: agacjo

Jakie skojarzenia ze współczesną obyczajowością wywołuje satyra „Żona modna” Ignacego Krasickiego ?

Satyra "Żona modna" ukazuje w różnych sytuacjach modną szlachciankę, tworząc świetny portret damy rozmiłowanej w zbytkach, kapryśnej, często bezmyślnie marnotrawiącej m [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:52 , Wyświetleń: 1521 , Ocena: 25.68, Głosów: 43, Autor: agacjo

Powrót do XVIII - wiecznej Polski. Z pamiętnika obcokrajowca.

OSOBISTY PAMIĘTNIK MARKO DE ESPANOLIODnia 24 czerwca 1788 r. WtorekAch dziwna ta Polska, dziwna!Ledwo, co przyjechałem wczoraj z Madrytu, a już zdążyłem się upi [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:54 , Wyświetleń: 1246 , Ocena: 54, Głosów: 25, Autor: agacjo

Ignacy Krasicki. (3)

Ignacy Krasicki – książę, biskup warmiński – jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego wyra [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:55 , Wyświetleń: 1605 , Ocena: 110.3, Głosów: 9, Autor: agacjo

"Uczyć bawiąc" - Ignacy Krasicki.

Ignacy Krasicki posługuje się w swoich utworach komizmem, by ukazać przywary ludz-kiego charakteru, uleganie obcym wpływom, ułomność systemu państwowego. Posługuje się os [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:56 , Wyświetleń: 1849 , Ocena: 38.91, Głosów: 46, Autor: agacjo

Ustosunkuj się do stwierdzenia zamykającego „Kandyda” Woltera: „Pracujmy nierozumując (...) to jedyny sposób aby uczynić życie znośniejszym.

Sławne dzieło, „Kandyd” Woltera, uznawane jest za najlepszy przykład powiastki filozoficznej. Gatunek ten rozpowszechnił się w pełym Oświeceniu. O jego niezwykł [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:57 , Wyświetleń: 991 , Ocena: 78.09, Głosów: 10, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?