Strona główna » Liceum » Język polski » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Czy pijaństwem można imponować innym? Twoje poglądy w świetle satyry "Pijaństwo" i na podstawie własnych obserwacji.

Jednym z nałogów, który od wieków towarzyszy ludzkości jest pijaństwo. Ludzie, w większości uważają alkohol za coś dobrego, coś co pozwala oderwać się od przygnębiaj [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:16 , Wyświetleń: 998 , Ocena: 47.87, Głosów: 14, Autor: Mafej

Sentymentalizm. (2)

Sentymentalizm jako kierunek literacki zrodził się na zachodzie Europy, a ściślej mówiąc we Francji, gdzie jego przedstawicielem był Jan Jakub Rouseau, oraz w Anglii, gdzie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:18 , Wyświetleń: 1269 , Ocena: 43.69, Głosów: 25, Autor: Mafej

Odwołując się do utworów Ignacego Krasickiego udowodnij że ten pisarz pełnił rolę wychowawcy narodu.

Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:19 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 54.47, Głosów: 18, Autor: Mafej

Argumenty chwalące Oświecenie na podstawnie znajomosci poglądów filiozficznych, obyczajowości i sztuki.

Oświecenie było bodaj pierwszą epoką, w której nastąpiły zmiany w postrzaganiu świata i człowieka na tak dużą skalę. Mimo, że w pewnym stopniu jest ono czasem kontrast [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:55 , Wyświetleń: 939 , Ocena: 53.88, Głosów: 15, Autor: Mafej

Ignacy Krasicki nauczycielem społeczeństwa doby XVIII wieku

Ignacy Krasicki był najwspanialszym polskim reprezentantem polskiego oświecenia. Jego teksty mają charakter klasycystyczny, według którego literatura miała za zadanie uczyć [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:57 , Wyświetleń: 1243 , Ocena: 101.55, Głosów: 10, Autor: Mafej

Oświecenie - ogólna charakterystyka epoki.

Termin "oświecenie": Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili częst [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:11 , Wyświetleń: 1144 , Ocena: 161.5, Głosów: 5, Autor: Mafej

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

Sejm Wielki rozpoczął swe obrady 6 października 1788 roku. Zakończył się on w 1792 roku. Był to okres ogólnego przepływu nastrojów rewolucyjnych w Europie. Podczas kiedy [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:13 , Wyświetleń: 4125 , Ocena: 3.13, Głosów: 16, Autor: Mafej

Sztuka oświecenia.

Ramy czasowe: Oświecenie obejmuje w Polsce okres od drugiej poł. XVIII w. do ok. 1830 r. Na zachodzie Europy obejmuje cały XVIII w. Główne założenia sz [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:14 , Wyświetleń: 1165 , Ocena: 59.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Moje refleksje o prawdach życiowych zawartych w powiastce filozoficznej.

Każdy człowiek zastanawia się w swoim życiu, jakimi pobudkami się w nim kierować. Każdy posiada indywidualne prawdy i mądrości życiowe, które sam ukształtował i który [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:44 , Wyświetleń: 1087 , Ocena: 56.63, Głosów: 18, Autor: Mafej

Sentymentalizm. (1)

Twórcą sentymentalizmu był Francuz Jean-Jacques Russeou, uznał one. że uczucie jest podstawową cechą kultury ludzkiej, a kultura i cywilizacja niszczą to w człowieku dobre [...]

Dodano: 2008-11-06 11:00:12 , Wyświetleń: 1364 , Ocena: 45.81, Głosów: 26, Autor: Mafej

Czy zgadzasz się z tezą badaczy, że Oświecenie jest „progiem nowoczesności”? Które idee oświeceniowe są wg Ciebie żywe i współczesne?

Oświecenie zostało nazwane przez Anglików „wiekiem rozumu”. Miało ono jako pierwsza epoka zasięg ogólnoeuropejski, zostały mimo to zachowane odrębności kulturo [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:56 , Wyświetleń: 2027 , Ocena: 30.52, Głosów: 24, Autor: Mafej

Oceń wpływ mody francuskiej na polską kulturę w XVIII w. i mody amerykańskiej obecnie, pisząc rozprawkę.

Moda francuska miała większy wpływ na kulturę polską w XVIII niż moda amerykańska współcześnie, choć wpływ obu z nich był równie istotny. Osiemnastowieczna Polska [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:54 , Wyświetleń: 1033 , Ocena: 52.44, Głosów: 17, Autor: Mafej

Aleksander Kamiński autor "opowieści o czasach bohaterstwa i grozy" czyli "Kamieni na szaniec" (2)

Aleksander Kamiński urodził się 28 stycznia 1903 roku w Warszawie. Matka Petronela Kaźmierczak,była chłopką spod Łęczycy.Ojciec Jan,był farmaceutą, Podlesiakiem rodem z [...]

Dodano: 2008-11-09 09:16:16 , Wyświetleń: 1001 , Ocena: 42.3, Głosów: 22, Autor: Mafej

Bajki i satyry Krasiciego

Satyra, bajka, to gatunki literackie, których dydaktyzm polega na wskazywaniu przywar, piętnowaniu i wyszydzaniu złych nawyków. Charakter tych gatunków wyklucza ukazywanie dob [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:50 , Wyświetleń: 1260 , Ocena: 103.11, Głosów: 8, Autor: Mafej

Wywiad z Ignacyk Krasickim.

·Reporter: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem w programie „WITAMY LITERATURO” jest pan Ignacy Krasicki. Serdecznie witam pana.·Ignacy Krasicki: D [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:51 , Wyświetleń: 1047 , Ocena: 708, Głosów: 0, Autor: Mafej

Odrodzenie. (1)

Reformacja to drugi z głównych prądów renesansu . Reformacja stworzyła wizerunek człowieka jako istoty o całkowicie skażonej naturze, w której Bóg widzi tylko "smród i p [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:51 , Wyświetleń: 2751 , Ocena: 2.9, Głosów: 31, Autor: Mafej

Utwory Ignacego Krasickiego – eleganckie literackie igraszki i ostra satyra jednocześnie.

Ignacy Krasicki jako poeta oświecenia - epoki pełnej przemian, zarówno politycznych jak i społecznych, w swoich utworach dążył do „poprawy” postawy życiowej XV [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:52 , Wyświetleń: 1363 , Ocena: 66.45, Głosów: 21, Autor: Mafej

„Satyra (i nie tylko) prawdę mówi” - przedstaw , jaką prawdę o czasach i ludziach Oświecenia odnajdujesz w twórczości Ignacego Krasickiego

„Satyra prawdę mówi” - to stwierdzenie możemy odnaleźć już w pierwszych wersach utworu Ignacego Krasickiego pt.„Do króla”.Daje nam ona dużo do myśl [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:02 , Wyświetleń: 1033 , Ocena: 36.13, Głosów: 22, Autor: Mafej

Na podstawie wybranych utworów literackich uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w którym powstały.

Utwory literackie powstałe w oświeceniu wiernie odzwierciedlają czas, w którym powstały. Jest to czas, kiedy uwidaczniane były wady i przywary szlachty oraz ówczesnego syste [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:46 , Wyświetleń: 72676 , Ocena: 4317.42, Głosów: 11, Autor: Mafej

Czy można zdanie Miłosza: "On z plugawego zgiełku dręczonych wyrazów ocala zdania surowe i jasne" odnieść do twórczości Ignacego Krasickiego?

Ignacy Krasicki, będący poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, publicystą – krytykiem, był za razem najwybitniejszym pisarzem polskiego oświecenia. Lata jego życia, czyli [...]

Dodano: 2008-11-12 08:22:57 , Wyświetleń: 1105 , Ocena: 55.21, Głosów: 18, Autor: Mafej

Polaków portret własny - analiza i interpretacja wierszy Potockiego i Krasickiego.

Jak wiadomo Polska nie jest najlepiej postrzeganym krajem na świecie. O nas- jej obywatelach, krążą liczne żarty, anegdoty i inne kompromitujące opowieści. Ten stan rzeczy, [...]

Dodano: 2008-11-12 08:22:58 , Wyświetleń: 1388 , Ocena: 42.2, Głosów: 24, Autor: Mafej

Co człowiek współczesny mógłby przyjąć, a co odrzucić ze światopoglądu oświecenia?

Jaki wpływ na współczesny świat miała historia? W jaki sposób ukształtowało się rozumowanie człowieka? Czy oświeceniowe idee mogą mieć wpływ na poznawanie świata?

Dodano: 2008-11-12 19:34:45 , Wyświetleń: 1327 , Ocena: 191, Głosów: 5, Autor: Mafej

Młodość Mikołaja Doświadczyńskiego.

Mikołaj Doświadczyński urodził się w rodzinie szlacheckiej.Ojciec Mikołaja był stolnikiem zaś matka była prosta kobietą wychowaną na wsi.Pierwsze lata życia Mikołaj sp [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:20 , Wyświetleń: 1050 , Ocena: 62.18, Głosów: 16, Autor: Mafej

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj główne kierunki literatury i kultury polskiego oświecenia. Określ ich europejskie źródła.

a) Klasycyzm – za budowę logiczną konwencji artystyczne klasycyzmu uważany jest Kartezjusz – Rene Descortes (Dekar) – „Rozprawa o metodzie”. Uznawa [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:53 , Wyświetleń: 3295 , Ocena: 80.36, Głosów: 13, Autor: Mafej

"Świat zepsucia" w satyrach Ignacego Krasickiego.

„Ach ja pamiętam te czasy, kiedy do ojczyzny,Pierwszy raz zawitała moda francówszczyzny,Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajów,Wtargnęli do nas hordą [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:26 , Wyświetleń: 1132 , Ocena: 46.91, Głosów: 22, Autor: Mafej

Sęp Szarzyński a J.A Morsztyn –2 koncepcje życia na podstawie twórczości poetów. Opracuj temat –odwołaj się do fragmentów poznanych utworów.

Dwaj wybitni poeci, przedstawiciele swoich epok ukazuja różne koncepcje życia, różne postrzeganie świata. M. Sęp Szarzyński poeta tworzący u schyłku renesansu, dostrzega [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:07 , Wyświetleń: 1082 , Ocena: 55.78, Głosów: 17, Autor: Mafej

Bajka. (2)

W Oświeceniu bajka cieszyła się ogromną popularnością ze względu na dydaktyczny charakter, ujęty w zwięzłej i atrakcyjnej formie. Bajka należy do najstarszych utworów d [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:46 , Wyświetleń: 1227 , Ocena: 23.23, Głosów: 46, Autor: Mafej

Odwołując się do różnych przykładów przedstaw jak Krasicki realizował zasadę „Uczyć bawiąc”?

Oświecenia przypadło na bardzo trudny okres w dziejach Polski. Wiele trudności było związanych z rosnącą siła szlachty, która stawiała na pierwszym miejscu dobro własne [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:27 , Wyświetleń: 985 , Ocena: 29, Głosów: 28, Autor: Mafej

Literatura Oświecenia.

LITERATURA OŚWIECENIA(od połowy XVIII wieku do 1795 roku)1. Reformy, utrata niepodległości i oświecenie„Epokę Oświecenia w dziejach kultury polskiej utożs [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:20 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 180.71, Głosów: 6, Autor: Mafej

Tradycja klasyczna romantyczne spojrzenie na swiat. Porownaj "Ode na pokoj w roku 1809" K.Kozmiana i "Ode do mlodosci" A. Mickiewicza.

Epoka klasycystyczna wzorowala sie na tradycjach antycznych. Scislym kanonem oswieceniowym byla wowczas oda stworzona przez Pindara. Odznaczala sie ona patrtycznym stylem i opiewa [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:01 , Wyświetleń: 1101 , Ocena: 115.13, Głosów: 7, Autor: Mafej

Literatura oświeceniowa w służbie wychowania nowego pokolenia Polaków.

Literatura oswieceniowa rozwijala sie w dramatycznym okresie dziejowym Polski . Trwajacy ponad osiemdziesiat lat okres przemian w literaturze doprowadzil do zasadni-czych i trwalyc [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:40 , Wyświetleń: 1227 , Ocena: 73.5, Głosów: 15, Autor: Mafej

Co chciałbyś ocalić od zapomnienia ze swoich spotkań z literaturą - na przykładzie książki Przypadki Robinsona Cruzoe.

Któż z nas nie słyszał o przygodach Robinsona Kruzoe ? Na przykładzie powieści Daniela Defoe chciałbym przedstawić moje rozważania na temat „Co chciałbyś ocalić o [...]

Dodano: 2008-11-18 18:39:36 , Wyświetleń: 1200 , Ocena: 36.97, Głosów: 30, Autor: Mafej

Mein Tag - szczegółowy opis mojego dnia.

Ich stehe um 6 Uhr auf. Zuerst gehe ich ins Bad, wasche mich, putze mir meine Zähne, wasche und kämme mir meine Haare. Dann mache ich mein Bett und wiederhole ich meine Hausaufga [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:35 , Wyświetleń: 2781 , Ocena: 2.96, Głosów: 25, Autor: Mafej

Atak moskali na zamek Horeszków - Pan Tadeusz

Akcja rozgrywa się na Litwie w czasie zaboru rosyjskiego. Ludność pokłada nadzieje na odzyskanie niepodległości. Horeszko był zwolennikiem Konstytucji 3-go maja i planował [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:50 , Wyświetleń: 1172 , Ocena: 60.76, Głosów: 16, Autor: Mafej

U Potockich...

Jak co dzień rano obudziłem się o godzinie dziewiątej. Dzień zapowiadał się wspaniale. Byłem w świetnym humorze, a kiedy ulubiony zegar kurantowy - który odziedziczyłem [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:32 , Wyświetleń: 1308 , Ocena: 30.68, Głosów: 30, Autor: Mafej

Jaka wizja świata wyłania sie z bajek J. Krasickiego?

Ignacy Krasicki był najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia, już za życia nazwany "Księciem poetów polskich". Przeżył trzy rozbiory Polski co niewątpliwie miało wpł [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:05 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 69.67, Głosów: 17, Autor: majka100100

Warszawa za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W poniedziałek pani od polskiego zadała nam bardzo ciekawą pracę domową. Mieliśmy napisać wypracowanie o Warszawie za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. U [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:42 , Wyświetleń: 1108 , Ocena: 43.59, Głosów: 21, Autor: majka100100

Rewolucja francuska. (3)

Przyczyny rewolucji tkwły w stosunkach gospodarczo-społecznych. W latach siedemdziesiątych XVIIIw nastąpiła ekonomiczna stagnacja, w końcu zaś lat osiemdziesiątych ogarną [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:06 , Wyświetleń: 1066 , Ocena: 41.83, Głosów: 23, Autor: majka100100

Motyw świtła w poezji polskiego oświecenia.

„ Oświecenie było nie tyle końcem, ile – przemianą paradygmatu kultury zachodu: mrocznym światłem druzgocącym obraz świata, lecz też oczyszczającym pojęcia i [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:06 , Wyświetleń: 1025 , Ocena: 88.2, Głosów: 9, Autor: majka100100

Biografia Ignacego Kraśickiego.

Ignacy Krasicki urodził się w ziemi sanockiej w 1735 roku . Pochodził z podupadłej rodziny magnackiej . Rodzice wybrali więc dla niego drogę kariery duchownej , na której w [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:08 , Wyświetleń: 1125 , Ocena: 53.95, Głosów: 20, Autor: majka100100

"Bajki" Krasickiego.

Ignacy Krasicki z całą pewnością zasłużył na miano czołowego twórcy polskiego oświecenia. Był twórcą wszechstronnym, głoszącym ideały oświecenia, walczącym o refo [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:52 , Wyświetleń: 1701 , Ocena: 214.25, Głosów: 7, Autor: majka100100

Jak Ignacy Krasicki ganiąc, chwali Stanisława Augusta Poniatowskiego w satyrze: „Do Króla”?

Ignacy Krasicki był znaną i cenioną postacią na dworze jego królewskiej mości Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zasłóżył się napisaniem niespotykanej ilości bajek o c [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:12 , Wyświetleń: 1501 , Ocena: 54.33, Głosów: 17, Autor: majka100100

Bajka. (1)

W Oświeceniu bajka cieszyła się ogromną popularnością ze względu na dydaktyczny charakter ujęty w zwięzłej i atrakcyjnej formie.Bajka należy do najstarszych utworów dyd [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:14 , Wyświetleń: 1273 , Ocena: 31.34, Głosów: 34, Autor: majka100100

Publicystyka oświecenia.

W okresie Sejmu Czteroletniego intensywnie rozwijała się literatura publicystyczna w związku z mającą być uchwaloną Konstytucją RP, która ma uratować Polskę przed kolejn [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:15 , Wyświetleń: 1169 , Ocena: 50.94, Głosów: 17, Autor: majka100100

Twórczość Ignacego Krasickiego

Sposobem przedstawienia wad spoleczenstwa byly dwa cykle "Satyr". Pierwszy zostal poprzedzony listem dedykacyjnym "Do Króla", w którym sadzac wladce, Krasicki z pozorna aprobata [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:22 , Wyświetleń: 1239 , Ocena: 69.4, Głosów: 14, Autor: majka100100

"Chudy Literat" Adama Naruszewicza.

Utwór Adama Naruszewicza zatytułowany "Chudy Literat" jest przykładem satyry. Autor w swoim tekście porusza problemy, jakimi są ubóstwo, a także niska pozycja społeczna lit [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:23 , Wyświetleń: 53905 , Ocena: 5820.31, Głosów: 15, Autor: majka100100

Hugo Kołłątaj - najwybitniejszy uczeń i nauczyciel

Hugo Kołłątaj urodził się 1 kwietnia 1750 roku w Niecisłowicach na Wołyniu. Pochodził z niezamożnej szlacheckiej rodziny. Około połowy XVIII wieku Kołłątajowie herbu [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:25 , Wyświetleń: 1039 , Ocena: 35.44, Głosów: 26, Autor: majka100100

Ignacy Krasicki- poeta gorzki czy śmieszny?

Ignacy Krasicki w swoich bajkach, satyrach jak i w powieści "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" porusza liczny temat wad ludzkich, ale nigdy nie wyśmiewa się z ludzi, któ [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:26 , Wyświetleń: 1481 , Ocena: 75.27, Głosów: 21, Autor: majka100100

Teatr za Stanisława Augusta.

Dzieje teatruBardzo ważny jest fakt, że w oświeceniu zaistniała scena Teatru Narodowego - odgórną decyzją króla. Zaczęła w Polsce działać pierwsza zawodowa scena, t [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:44 , Wyświetleń: 1156 , Ocena: 73.67, Głosów: 14, Autor: majka100100

Obyczaje szlacheckie w twórczości Krasickiego.

W okresie Oświecenia w Rzeczypospolitej działo się źle.Kraj upadał, a społeczeństwo, zwłaszcza szlachta rzadko kiedy zwracało na to uwagę. Szlachta zajmowała się zdobyw [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:58 , Wyświetleń: 961 , Ocena: 42.44, Głosów: 15, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?