Strona główna » Liceum » Język polski » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Czego oczekujesz od satyry? By wyśmiewała, uczyła, czy napominała?

Satyra jest dosyć nietypowym gatunkiem literackim, gdyż w obecnym rozumieniu nie podpada pod żadne ograniczenia gatunkowe, ani nawet rodzajowe. A skoro cieszy się taką swobod [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:18 , Wyświetleń: 1120 , Ocena: 40.42, Głosów: 32, Autor: tom

Reformacja i Kontrreformacja w Polsce (1)

Hasła reformacyjne Lutra przedostały się do Polski w pierwszych latach po jego wystąpieniu. Szerzyły się one najpierw wśród mieszczan i uczonych, później wśród szlachty [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:45 , Wyświetleń: 1333 , Ocena: 194.29, Głosów: 6, Autor: tom

Dlaczego ludzie tworzą utopie? Twoje uwagi na ten temat po lekturze książki „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.

Utopia z greckiego miejsce, którego nie ma. Jest to wizja idealnego społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na zło i niesprawiedliwość społeczną; nie liczy się ona z obiek [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:36 , Wyświetleń: 957 , Ocena: 31.81, Głosów: 25, Autor: GOSIA288

Uczyć, bawić i wzruszać dewizą starożytnych pisarzy.

Co to jest dewiza- wytycza działania lub postępowania wyrażona w krótkiej i zwięzłej formie Uczyć, bawić i wzruszać to dewiza starożytnych, którą posługiwali się [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:38 , Wyświetleń: 1004 , Ocena: 35.7, Głosów: 22, Autor: GOSIA288

Czy świętoszkowie są wśród nas? - wyjątki z dziennika.

SOBOTAZnowu mam napisać wypracowanie z polskiego i to na tak nudny temat. Polonista powiedział, że „Świętoszek” to klasyka. Z klasyką się nie dyskutuje, wszy [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:08 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 172.5, Głosów: 5, Autor: GOSIA288

Krytyk światopoglądu oświecenia (J.J. Rousseau).

Filozofia polityki wypracowana przez Rousseau była daleka od jednoznaczności. Bez wątpienia bronił on demokratycznych swobód obywatelskich. W swoim najważniejszym dziele R [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:02 , Wyświetleń: 1083 , Ocena: 85.36, Głosów: 10, Autor: GOSIA288

Twórczość Ignacego Krasickiego - bliska, czy daleka współczesnemu człowiekowi?

Ignacy Krasicki boleje nad tym, że głupota góruje nad mądrością, pozory prawdy nad prawdą właściwą, zły dumny i pusty człowiek podporządkowuje sobie dobrego i wrażliw [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:04 , Wyświetleń: 1208 , Ocena: 66.31, Głosów: 15, Autor: GOSIA288

"Bajki" Ignacy Krasicki.

Pojęcia i zagadnieniaBajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalnych prawd moralnych, stąd historyjka opowiedziana w utworze jest tylko i [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:24 , Wyświetleń: 2723 , Ocena: 47.21, Głosów: 41, Autor: GOSIA288

"Monachomachia" Ignacy Krasicki

Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 "Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. Ukazanie się bowiem utw [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:25 , Wyświetleń: 1779 , Ocena: 3, Głosów: 20, Autor: GOSIA288

"Powrót posła" Julian Ursyn Niemcewicz.

Komedia powstała w okresie ożywionej działalności politycznej Niemcewicza. W 1788 r. wybrany został posłem inflandzkim na sejm zwany Wielkim. Szybko dał się poznać jako je [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:29 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 252.83, Głosów: 5, Autor: GOSIA288

Dydaktyczny charakter literatury polskiego Oświecenia.

Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletność ro [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:51 , Wyświetleń: 1338 , Ocena: 20.43, Głosów: 55, Autor: GOSIA288

Wielkie idee europejskich myślicieli oświeceniowych i omów ich echa w wybranych dziełach literatury polskiej XVIII wieku. (Wolter, Rousseau, Diderot)

Wolter – właściwie Francois Maria Arouet – zajmuje w filozofii i literaturze francuskiej czołowe miejsce. Jest typowym reprezentantem epoki, wybitną, intelektualną [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:52 , Wyświetleń: 1051 , Ocena: 27.78, Głosów: 35, Autor: GOSIA288

Interpretacja poezji sentymentalnej w wierszu Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej "Laura i Filon"

Maria Jasnorzewska-Pawlikowska w utworze pt. ” Laura i Filon ” negatywnie oceniła poezję sentymentalną. W jej utworze cechy poezji sentymentalnej zostały przeinaczo [...]

Dodano: 2008-08-01 16:40:01 , Wyświetleń: 1226 , Ocena: 22.92, Głosów: 36, Autor: GOSIA288

Co to jest Oświecenie?

Oświecenie, okres w rozwoju kultury i literatury europejskiej od końca XVII w. do schyłku XVIII w. (w Polsce do początków XIX w. - tzw. klasycyzm postanisławowski). Na Zachod [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:36 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 19.05, Głosów: 76, Autor: GOSIA288

Omów na wybranych przykładach na czym polega oświeceniowy dydaktyzm.

Oświecenie to epoka wskazująca na to, że jej celem był dydaktyzm—pouczenie. Cała epoka literacka przełomu XVII i XIX wieku postawiła sobie za najważniejszy cel uczyć [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:38 , Wyświetleń: 1068 , Ocena: 35.13, Głosów: 22, Autor: GOSIA288

Ignacy Krasicki. (1)

Krasicki Ignacy (1735-1801), polski poeta, prozaik, dramatopisarz, publicysta. Uważa się go za najwybitniejszego pisarza polskiego. Uczył się w kolegium jezuickim we Lwowie i w [...]

Dodano: 2008-08-04 20:18:10 , Wyświetleń: 1352 , Ocena: 61.47, Głosów: 14, Autor: GOSIA288

Ziemiański model życia w twórczości poetów okresu odrodzenia.

Ziemianin-szlachcic najwyżej cenił życie osiadłe, najchętniej w wiejskim ustroniu. "Serce roście patrząc na te czasy" - to główna formuła poetycka rozpoczynająca pieśń [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:27 , Wyświetleń: 1083 , Ocena: 48.33, Głosów: 20, Autor: GOSIA288

Celem autora komedii „Powrót posła” było propagowanie reform, które chciał przeprowadzić Sejm Czteroletni – uzasadnij tą myśl.

W Polsce o charakterze kultury oświecenia decydowała sytuacja polityczna. Rzeczpospolita była zagrożona utratą niepodległości stąd oświecenie to czasy walki o przeprowadze [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:42 , Wyświetleń: 1057 , Ocena: 45.61, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Jak zreformować państwo? Przedstaw poglądy publicystów doby Sejmu Czteroletniego – Stanisława Staszica i Hugona Kołłątaja na podstawie fragmentów ich utworów.

W Polsce o charakterze kultury oświecenia zdecydowała sytuacja polityczna. Wielu pisarzy tworzyło swoje dzieła pod wpływem aktualnych problemów oraz wydarzeń historycznych. [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:43 , Wyświetleń: 1198 , Ocena: 32.38, Głosów: 38, Autor: Michalk88

Jak potraktowałbyś wskazówkę: „ Trzeba uprawiać swój ogródek.” Czy jest to teza Woltera, która ma być podsumowaniem całej powiastki.

„[...] tylko ten kawałek ogrodu. Uprawiam go razem z dziećmi. Praca oddala od nas trzy niedole: nudę, występek i ubóstwo”„Kandyd” napisany przez Wo [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:39 , Wyświetleń: 1421 , Ocena: 74.35, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Faraon.

Ramzes XIII to jedna z głównych postaci książki Bolesława Prusa pt. „Faraon”. Akcja książki toczy się w 11 wieku p.n.e. w okresie panowania dwudziestej dyna [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:37 , Wyświetleń: 1274 , Ocena: 14.61, Głosów: 69, Autor: Michalk88

"I śmiech niekiedy może być nauką". Udowodnij, że twórczość Krasickiego jest nadal aktualna.

Literatura oświecenia rozwijała się w bardzo dramatycznym okresie dziejów Polski. Narastające trudności były wynikiem wzmocnienia pozycji szlachty, która jak tylko nadarza [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:28 , Wyświetleń: 1149 , Ocena: 70.36, Głosów: 13, Autor: Michalk88

Zgodność wyboru gatunków z tendencjami epoki, na przykładzie literatury oświecenia.

W epoce oświecenia uprawiano wiele gatunków literackich, zarówno tych, które były znane również w poprzednich epokach (bajka, satyra, oda, poemat heroikomiczny, komedia, sie [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:30 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 183, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Kultura Oświecenia w Polsce.

Termin „Oświecenie”Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili częs [...]

Dodano: 2008-09-11 10:36:18 , Wyświetleń: 1163 , Ocena: 45.29, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Dokonaj oceny dorobku literackiego Wacława Potockiego.Porównaj tematyke jego utworów, gatunki, którymi sie wypowiada z twórczościa innego poety.

Wacław Potocki i Andrzej Frycz Modrzewski pomimo, ze ich twórczość przypada na rożne epoki historyczno-literackie, swoje dzieła poświecili podonej tematyce. Obaj dostrzegali [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:19 , Wyświetleń: 1179 , Ocena: 53.48, Głosów: 20, Autor: Michalk88

"Monachomachia" I. Krasickiego - poemat heroikomiczny.

Poemat heroikomiczny, jak już wskazuje sama nazwa tego gatunku literackiego, jest połączeniem poematu heroicznego (eposu) z komicznym (o tematyce błahej, zwykle o charakterze s [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:26 , Wyświetleń: 1528 , Ocena: 90.14, Głosów: 13, Autor: Michalk88

"I śmiech niekiedy może być nauką kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa" jako zasada twórcza I. Krasickiego.

IGNACY KRASICKI ZARÓWNO W SWOICH BAJKACH, SATYRACH JAK I „MONACHOMACHII” ORAZ POWIEŚCI „MIKOŁAJA DOŚWIADCZYŃSKIEGO PRZYPADKI” PORUSZA TEMAT LICZNYCH WA [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:37 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 59.13, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Scharakteryzuj zjawisko sarmatyzmu na podstawie znanych Ci utworów literackich.

Termin sarmatyzm pojawił się w połowie lat 60-tych XVIII wieku (początek czasów stanisławowskich). Twórcy oświecenia nadali mu zabarwienie pejoratywne i określali nim pols [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:53 , Wyświetleń: 1056 , Ocena: 57.65, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Patriotyzm czy żądza zemsty (Konrad Wallenrod).

Człowiek jest istotą, która nie zawsze umie odróżnić dobro od zła. Mimo, że te dwie cechy są głęboko subiektywne to jednak zawsze dowolny czyn można ocenić przy pomocy [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:55 , Wyświetleń: 1285 , Ocena: 32.53, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Reportaż z uchwalenia konstytucji 3 maja.

MAMY KONSTYTUCJE!!!Obecność wojska przed salą obrad i tłumów mieszczan warszawskich spowodowała, że przeciwnicy uchwalenia konstytucji nie odważyli się protestować. T [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:56 , Wyświetleń: 989 , Ocena: 40.53, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Wolter czy Krasicki - pisarze podobni czy różni.

Krasicki i Wolter, przedstawiciele oświecenia, pisarze, publicyści i filozofowie. W dużym stopniu przyczynili się do wzrostu znaczenia literatury w swojej epoce. Krasicki i Wol [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:47 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 54.57, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Oświecenie - wiadomości ogólne.

Był to prąd społeczno kulturalny w Europie, zapoczątkowany w drugiej połowie XVII wieku w Anglii i Francji ,w XVIII wieku rozwijał się w innych państwach europejskich. [...]

Dodano: 2008-09-22 10:28:42 , Wyświetleń: 1135 , Ocena: 66.17, Głosów: 11, Autor: Michalk88

"Powrót posła" J. Ursyn Niemcewicz

Komedia powstała w okresie ożywionej działalności politycznej Niemcewicza. W 1788 r. wybrany został posłem inflandzkim na sejm zwany Wielkim. Szybko dał się poznać jako je [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:47 , Wyświetleń: 1351 , Ocena: 22.89, Głosów: 52, Autor: Michalk88

Pamiętnik kawalera modnego.

Na podstawie „Powrotu posła” Niemcewicza, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków” i satyr Krasickiego napisz fragmenty pamiętnika kawalera modnego.

Dodano: 2008-09-30 15:28:24 , Wyświetleń: 1105 , Ocena: 30.53, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Czy Giaur może zostać zbawiony?

Czy Giaur może zostać zbawiony?OSOBY:Sędzia- BógJezusGiaurSzatan BelzebuborazArchaniołObrady Sądu Ostatecznego. Sprawa Szatan przeciwko Gi [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:45 , Wyświetleń: 1291 , Ocena: 208.43, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Wyznanie Leili...

Rozmowa dwóch kobiet, przyjaciółki Leili- Samanty- z nałożnicą Hassana Glorią:-G- Plotki głoszą, że ulubiona żona Hassana ma kochanka!-S- Kto ci takich bzdur nao [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:46 , Wyświetleń: 1351 , Ocena: 48.52, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Obraz Jacques'a Louis'a David'a

Jacques – Louis David żył w latach 1748 – 1825, był z pochodzenia Francuzem. Pełnił funkcję nadwornego malarza Napoleona I. W 1774 roku uzyskał prestiżowe stype [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:07 , Wyświetleń: 1156 , Ocena: 49.31, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Ile jesteśmy w stanie poświęcić dla marzeń?

Każdy z nas ma marzenia. Jedni dużo, inni trochę mniej. Każdy też chciałby, żeby się spełniły. Czasem dążymy do tego za wszelką cenę, a niekiedy czekamy na uśmiech l [...]

Dodano: 2008-10-12 15:05:37 , Wyświetleń: 1203 , Ocena: 57.69, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Opierając się na poznanych utworach Ignacego Krasickiego, uzasadnij jego krytyczną ocenę rzeczywistości (rozprawka)

Społeczeństwo XVIII-wieczne, polskie społeczeństwo, nie reprezentowało swoją postawą samych pozytywnych wartości. Zresztą chyba żadne społeczeństwo nie jest idealne. Ig [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:57 , Wyświetleń: 1093 , Ocena: 44.86, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Oskarzenie Świętoszka.

Zebraliśmy się tu, aby dojść do prawdy, aby sprawić by sprawiedliwości stało się zadość. Mają państwo przed sobą sprawę trudną, sprawę która dotyczy losów całej [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:42 , Wyświetleń: 1141 , Ocena: 49.23, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Oświecenie - charakterystyka epoki.

Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili często o swych czasach jako o "wieku roz [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:58 , Wyświetleń: 1067 , Ocena: 42.82, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Zemsta akt IV. Opowiadanie odtwórcze

Cześnik, siedział w jednej sali w swoim domu. Obok niego stał Dyndalski jego sługa. W głębi stali Śmigalski i Perełka. Pan domu próbował różne szable na pojedynek z Rej [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:44 , Wyświetleń: 1129 , Ocena: 56.82, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Komizm i jego rola w twórczości Ignacego Krasickiego.

Ignacy Krasicki urodził się w 1735 roku w Dubiecku, zmarł w 1801 roku w Berlinie. Krasicki, to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Uczył się w kolegiu [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:39 , Wyświetleń: 1024 , Ocena: 60.07, Głosów: 14, Autor: Michalk88

Dawid Michała Anioła.

Dawid – Olbrzym z placu SignoriiMichał Anioł a właściwie Michelangelo Buonarotti (1475-1564)Michał Anioł urodził się 6 marca 1475 roku, w miejscowości Capre [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:40 , Wyświetleń: 1402 , Ocena: 166.71, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Oświecenie - pojęcia.

bajka – jeden z podstawowych gatunków literatury dydaktycznej, krótka powiastka wierszem lub prozą, której bohaterami są zwierzęta, ludzie, rzadziej rośliny lub przedm [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:06 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 177.33, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Moje rozmyślania o życiu, po lekturze „Ojca” Antoniego Czechowa.

Każdy z nas niemal każdego dnia wykonuje te same czynności, załatwia te same sprawy, żyje co dzień tak samo, zapominając niejednokrotnie o możliwości istnienie czegoś inn [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:32 , Wyświetleń: 1017 , Ocena: 34.57, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Dalszy ciąg losów Pierścienia i Róży ….

Po ślubie Tulejko z Rózią szczęśliwie i mądrze rządzili swoim krajem. Po dwóch latach na świat przyszła ich córka, której nadano imię Julia. Julia była bardzo mądrą [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:18 , Wyświetleń: 1025 , Ocena: 61.86, Głosów: 13, Autor: Mafej

Secesja.

SECESJASECESJA, KTÓRA MIAŁA STWORZYĆ W KOŃCU XIX WIEKU NOWY POWSZECHNY STYL, ZNIKNĘŁA RÓWNIE SZYBKO, JAK POWSTAŁA. PO OKRESIE EUFORII JEJ WZORY POWIELANE W SETKACH EGZ [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:53 , Wyświetleń: 2221 , Ocena: 64.45, Głosów: 28, Autor: Mafej

Wpływ idei oświeceniowych na władzę absolutną.

Absolutyzm oświecony wykształcił się w Europie w drugiej połowie XVIIw. była to z jednej strony dalej władza zcentralizowana-w ręku jednej osoby, ale monarcha próbował wy [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:54 , Wyświetleń: 1137 , Ocena: 60.94, Głosów: 16, Autor: Mafej

Jean Jeacques Rousseau - „Pochwała natury”.

Jean Jacques Rousseau, wybitny francuski filozof oświecenia w swym wywodzie pt. „Pochwała natury”, namawia nas do powrotu do korzeni. Sam autor mieszkał w mieście i [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:47 , Wyświetleń: 1004 , Ocena: 31.63, Głosów: 26, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?