Strona główna » Liceum » Język polski » Oświecenie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Powrót posła" jako komedia polityczna.

„Powrót posła” Niemcewicza powstał w czasie obrad sejmu czteroletniego, a wystawiony został w przerwie między obradami. Niemcewicz wiązał z tym utworem nadzieje, [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:28 , Wyświetleń: 1822 , Ocena: 111, Głosów: 13, Autor: pawlukewa

Uczuciowość sentymentalna Karpińskiego.

Franciszek Karpiński to główny przedstawiciel sentymentalizmu polskiego, nazywany był poetą serca. W swoim dorobku poetyckim ma sielanki w stylu rokokowym, wiele wierszy miło [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:28 , Wyświetleń: 1219 , Ocena: 109.9, Głosów: 9, Autor: pawlukewa

Czego Ignacy Krasiński uczył współczesnych sobie Polaków?

Polska potrzebowała pisarza, który zwróciłby uwagę szlachty na to, że stan w jakim znalazło się państwo, grozi upadkowi Polski. Tym artystą okazał się Ignacy Krasicki, [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:07 , Wyświetleń: 1461 , Ocena: 130.18, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

„Trzeba nowego kultu, trzeba nowych więzów, trzeba nowego boga oślepłemu światu” – oświeceniowy charakter „Prostaczka” Woltera.

Wolter porównywał uczucia, namiętności do wiatrów, które wydymają żagle okrętu: jedne nadają mu prędkości, inne z kolei spowalniają go lub nawet zatapiają. Czy warto [...]

Dodano: 2008-03-29 12:25:00 , Wyświetleń: 1016 , Ocena: 47.5, Głosów: 19, Autor: pawlukewa

Oświecenie w Polsce. (4)

Oświecenie to okres w historii literatury i kultury polskiej. Obejmuje lata panowania Stanisława Augusta (1764-1795), ale okres wstępny datuje się od ok. 1740, zaś faza schył [...]

Dodano: 2008-03-29 15:42:08 , Wyświetleń: 1626 , Ocena: 68, Głosów: 17, Autor: pawlukewa

Oświecenie w Polsce. (3)

Ks. St. Konarski1.Szkolnictwo-założył szkołę „Collegium Nobillum” w 1742r.-wprowadzenie metody rozumowej i ćwiczeń cielesnych-założył w szkole [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:29 , Wyświetleń: 1633 , Ocena: 59.64, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

Oświecenie - skrypt.

OŚWIECENIE:1.Ogólne wiadomości o epoceA)ramy czasowea)Europa: ok. 1680 r. – XVIII w.b)Polska: lata 40. XVIII w. – 20. XIX w.B)„oświecenie& [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:09 , Wyświetleń: 1886 , Ocena: 68.67, Głosów: 14, Autor: pawlukewa

"Dom zawsze ustępować powinien krajowi."

"Dom zawsze ustępować powinien krajowi." - w tym cytacie Julian Ursyn Niemcewicz zawarł przesłanie do narodu polskiego abyśmy zaczęli troszczyć się o dobro i potrzeby włas [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:11 , Wyświetleń: 1132 , Ocena: 69.71, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Satyra "Pijaństwo".

Satyra "Pijaństwo" jest krytyką zgubnego nałogu odbierającego człowiekowi jego godność . Autor żartuje , wyśmiewa słabość natury ludzkiej , brak hamulców wewnętrznych [...]

Dodano: 2008-03-30 10:20:51 , Wyświetleń: 1529 , Ocena: 23.75, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Satyra " Żona modna " Ignacego Krasickiego jako krytyka obcych obyczajów.

Autor w satyrze " Żona modna " odzwierciedla zjawisko znamienne dla życia XVIII wieku w Polsce . Dominuje wpływ obcych wzorów , kult mody francuskiej . Żona modna pragnie ży [...]

Dodano: 2008-03-30 10:20:52 , Wyświetleń: 1471 , Ocena: 32.43, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

Satyra " Do króla " Ignacego Krasickiego jako prezentacja postawy króla Stanisława Augusta.

Satyra " Do króla "ma charakter polityczny , ponieważ dotyczy działalności króla i postawy możnowładców . Krytyka przeciwników reform oświatowych i społecznych [...]

Dodano: 2008-03-30 10:20:53 , Wyświetleń: 1184 , Ocena: 33.71, Głosów: 23, Autor: pawlukewa

Ignacy Krasicki - biografia.

Ignacy Krasicki urodził się w ziemi sanockiej w 1735 roku . Pochodził z podupadłej rodziny magnackiej . Rodzice wybrali więc dla niego drogę kariery duchownej , na której w [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:01 , Wyświetleń: 1469 , Ocena: 50.29, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Oświecenie w Polsce - oryginalne czy wtórne wobec Zachodu?

Oświecenie jest epoką bardzo różnorodną, wyodrębniły się w niej trzy główne prądy - klasycyzm, rokoko i sentymentalizm. Twierdzono, że po mrocznych i mistycznych czasac [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:28 , Wyświetleń: 1284 , Ocena: 130.75, Głosów: 7, Autor: pawlukewa

Twórczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku.

Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. Jego twórczość skupia [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:44 , Wyświetleń: 1205 , Ocena: 102.09, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Człowiek XXI wieku wobec podstawowych wartości oświecenia

Oświecenie to epoka, która objęła wszystkie dziedziny życia społeczno kulturalnego i poddała je kontroli „światła naturalnego”, czyli rozumu. Sama nazwa wywodz [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:45 , Wyświetleń: 1209 , Ocena: 49.8, Głosów: 19, Autor: pawlukewa

Odwołując się do bajek udowodnij słuszność stwierdzenia: „Słowo mocniej bije niż najtęższe kije”.

Bajka jest gatunkiem literackim powstałym w drugiej połowie XVIII wieku, czyli w epoce polskiej literatury zwanej oświeceniem. Ów gatunek epicki ze względu na układ wierszowa [...]

Dodano: 2008-04-04 10:19:29 , Wyświetleń: 1056 , Ocena: 57.38, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Historia zamku krolewskiego w Warszawie.

HistoriaRównocześnie z Warszawą, w końcu XIII wieku, powstała obok miasta siedziba książąt mazowieckich, założona najprawdopodobniej przez Bolesława II na wysokim br [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:38 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 60, Głosów: 13, Autor: pawlukewa

Krasicki gorzki, czy śmieszny?

Gorzkość i śmieszność. Na początku, chciałbym rozważyć rzecz, która na pierwszy rzut oka wydaje się być oczywista - znaczenie tych dwóch, wyżej wymienionych wyrazów. [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:48 , Wyświetleń: 1056 , Ocena: 81.91, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Tolerancja.

W 17 wieku ludzie często nie akceptowali wyznawcow innych religii niż chrzesciajnska. Przesladowali ich , zabijali , a każdy swój okrutny czyn tlumaczyli zasadami wiary . ̶ [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:26 , Wyświetleń: 1203 , Ocena: 21.38, Głosów: 49, Autor: pawlukewa

Kogo i co krytykuje literatura Oświecenia?

„Czytaj i pozwól, niech czytają twoi,Niech się każdy z nich niewinnie roześmieje.Żaden nagany sobie nie przyswoi,Nikt się nie zgorszy mam pewną nadzieję. [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:30 , Wyświetleń: 1181 , Ocena: 35.3, Głosów: 29, Autor: pawlukewa

„Modny kawaler i modna dama, zacofany sarmata i światły obywatel- główne modele postaw Polaków w drugiej połowie XVIII wieku.

Epoka oświecenia w Polsce przypada na lata 1740-1822. Był to trudny czas dla kultury i oświaty. Przez złą politykę upada Uniwersytet Krakowski. Bogaci gromadzą książki dla [...]

Dodano: 2008-04-08 20:57:50 , Wyświetleń: 1173 , Ocena: 54.41, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

Omów dydaktyczny charakter literatury polskiego oświecenia.

Ludzie oświecenia uważali, że okres w którym żyją jest wiekiem rozumu, umysłu i wiedzy. „Wiek oświecony” przyczynił się do rozwoju filozofii, nauk i przemian [...]

Dodano: 2008-04-08 21:03:01 , Wyświetleń: 1595 , Ocena: 31.03, Głosów: 33, Autor: pawlukewa

Wyjaśnij pojęcia racjonalizm, empiryzm, klasycyzm.

Racjonalizm – wywodzi się od Kartezjusza i eksponuje rolę rozumu w dochodzeniu do prawdy i wiedzy. Najistotniejszą siłą i cechą człowieka według tej koncepcji jest ro [...]

Dodano: 2008-04-08 21:03:02 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 25.86, Głosów: 34, Autor: pawlukewa

Naprawa Rzeczypospolitej w dobie staropolskiej.

Od czasów renesansu w Polsce zaczęły zachodzić polityczne, gospodarcze i kulturalne zmiany. Czas ten to okres panowania ostatnich Jagiellonów – Zygmunta Starego [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:29 , Wyświetleń: 33588 , Ocena: 3044.21, Głosów: 18, Autor: pawlukewa

Oświecenie epoką kształtowania się dojrzałej państwowości.

Oświecenie jako nowa epoka literacka pojawia się w Europie Zachodniej pod koniec drugiej połowy XVII w. i trwa do końca wieku XVIII. W Polsce z kolei w związku z pewną izolac [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:31 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 1124, Głosów: 0, Autor: pawlukewa

Walka o nowego człowieka dla nowych oświeconych czasów jako przewodnia myśl twórczości Ignacego Krasickigo.

Zgodnie z założeniami epoki oświecenia, tj. empityzmem, racjonalizmem i sensualizmem zarówno w Europie zachodniej, jak i przede wszystkim u nas w kraju, człowiekiem doby "wiek [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:34 , Wyświetleń: 1010 , Ocena: 19.68, Głosów: 37, Autor: pawlukewa

Na przykładzie twórczości Krasickiego uzasadnij słuszność jego słów, że "śmiech niekiedy może być nauką".

Przezwyciężenie kryzysu politycznego i moralnego było głównnym celem poetów oświecenia, którzy bardzo odważnie ukazywali i piętnowali sarmackie wady Polaków. Do tych poe [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:48 , Wyświetleń: 110790 , Ocena: 11316.4, Głosów: 15, Autor: tom

"Patriotyzm czasu oświecenia. Patriotyzm dziś".

Witaj drogi czytelniku, moją wypowiedz na interesujący nas temat rozpocznę od wyjaśnienia słowa "patriota" -jest to ktoś kto kocha swoją ojczyznę i naród, łącząc te ucz [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:29 , Wyświetleń: 1281 , Ocena: 43.77, Głosów: 29, Autor: tom

"Kandyd" - interpretacja.

Wolter pisząc Kandyda dokonuje wnikliwej charakterystyki i analizy życia obyczajowego , kulturalnego i społecznego współczesnego mu świata. Jego opowieść o nieślubnym synu [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:41 , Wyświetleń: 1368 , Ocena: 15.25, Głosów: 79, Autor: tom

„Ja jako świadek wydarzeń sprzed 210 lat”

Dzisiaj miałam mieć wyjątkowo pracowity dzień, więc z niechęcią podchodziłam do pomysłu rodziców, aby wyjechać w odwiedziny do babci i w dodatku na dwa dni. Na poniedzia [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:42 , Wyświetleń: 1106 , Ocena: 15.01, Głosów: 68, Autor: tom

Aleksander Fredro - życie i twórczość.

Fredro Aleksander (1793-1876), polski komediopisarz, pamiętnikarz i poeta. Wykształcenie domowe w ziemiańskim dworze. 1809 wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego, brał udzi [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:43 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 16.99, Głosów: 66, Autor: tom

Bogaty rozwój twórczości satyrycznej w oświeceniu, związek z wychowawczymi tendencjami epoki.

Tak bogaty rozwój twórczości satyrycznej jaki zaobserwowano w epoce oświecenia -był niewątpliwie efektem wiary w dominujące w tym okresie wartości. Przypomnę, że umowne r [...]

Dodano: 2008-07-03 09:47:58 , Wyświetleń: 1099 , Ocena: 56.43, Głosów: 13, Autor: tom

Denis Diderot- życiorys, twórczość.

Denis Diderot (1713 – 1784) to jeden z najbardziej wyróżniających się francuski encyklopedysta. Kształcił się wśród Jezuitów. Odmawiając pracy w wyuczonym zawodzie [...]

Dodano: 2008-07-03 09:47:59 , Wyświetleń: 1234 , Ocena: 46.67, Głosów: 20, Autor: tom

Dydaktyczny charakter bajek i satyr Ignacego Krasickiego.

Jan Ignacy Krasicki tworzył w epoce Oświecenia. Dla Rzeczpospolitej był to okres jej upadku. Rządzona najpierw przez Augusta II następnie Augusta III Sasa staczała się w mor [...]

Dodano: 2008-07-03 09:47:59 , Wyświetleń: 1436 , Ocena: 32.45, Głosów: 37, Autor: tom

Jak bajka Ignacego Krasickiego pt. "Kruk i lis" realizuje oświeceniowe hasło "uczyć, bawiąc"?

Oświecenie to epoka, w której bardzo ważnym gatunkiem literackim była bajka. Głównym twórcą bajek na gruncie polskim był Ignacy Krasicki.Jednym z jego utworów była bajka [...]

Dodano: 2008-07-03 09:48:00 , Wyświetleń: 1141 , Ocena: 59.75, Głosów: 15, Autor: tom

Jak rozumiesz ostatnią myśl utworu: ,,Trzeba uprawiać swój ogródek’’.

Jak należy rozumieć ostatnią myśl utworu Woltera? Uważam, że nie można jednoznacznie rozumieć słów wypowiedzianych przez Kandyda: ,,Trzeba uprawiać swój ogródek” [...]

Dodano: 2008-07-03 09:48:00 , Wyświetleń: 1080 , Ocena: 65.46, Głosów: 12, Autor: tom

Komisja Edukacj Narodowej.

Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku i była jednym z pierwszych ministerstw oświatowych w Europie. Powstała po rozwiązaniu zakonu jezuitów, miała przeją [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:54 , Wyświetleń: 41643 , Ocena: 2549.77, Głosów: 25, Autor: tom

Ignacy Krasicki - „Śmieszny i gorzki”.

Oświecenie to epoka, w której tworzyło wielu wybitnych pisarzy i w której powstały doskonałe utwory literatury francuskiej, angielskiej, a także polskiej. W Rzeczypospolitej [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:55 , Wyświetleń: 2508 , Ocena: 130.17, Głosów: 11, Autor: tom

Literatura Oświecenia – relikt przeszłości, czy istotny składnik współczesnej edukacji?

„Wszystko przemija, odchodzi w zapomnienieMożliwe, że te rymy stracą też sens i znaczenie(…)”Slums AttackTak jak przeminęły rymy zespołu Slums [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:56 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 108.42, Głosów: 11, Autor: tom

Moja Utopia

Jak codzień siedziałam przy swoim małym bióreczku, na którym kłębiły się sterty starych , nieco pożółkłych książek . Nie potrafiłam myśleć o szkole - miałam ocho [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:59 , Wyświetleń: 2187 , Ocena: 29.68, Głosów: 62, Autor: tom

"Monachomachia"

"Monachomachia, czyli wojna mnichów" jest poematem heroikomicznym, czyli parodią eposu bohaterskiego. Jego dzieje sięgają V w. p.n.e., kiedy to powstała "Batrachomiomachia", p [...]

Dodano: 2008-07-03 09:56:59 , Wyświetleń: 1488 , Ocena: 44, Głosów: 30, Autor: tom

Oświecenie - ściąga. (2)

OświecenieCzas trwania epoki – koniec wieku XVII-wiek XVIII.Nazwa epoki: wiek filozofów, wiek rozumuOświecenie to epoka racjonalizmu czyli ci którzy umieją p [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:01 , Wyświetleń: 1387 , Ocena: 141.38, Głosów: 7, Autor: tom

Podmiot liryczny wobec Boga, człowieka i ojczyzny w utworach Karpińskiego.

W europejskim oświeceniu pojawia się nowy prąd literacki – sentymentalizm. Za jego twórcę i wybitnego przedstawiciela uważa się J.J. Rousseau. W Polsce tak jak w Europ [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:02 , Wyświetleń: 983 , Ocena: 22.18, Głosów: 37, Autor: tom

Polaków portret własny w świetle satyr I. Krasickiego „Powrotu posła”, bajek i publicystyki.

Epoka oświecenia przypada na lata 1740-1822. Był to trudny okres dla kultury zarówno świata jak i Polski. Szlachta coraz bardziej zacofana „dogląda” tylko swojej p [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:03 , Wyświetleń: 1359 , Ocena: 46.44, Głosów: 26, Autor: tom

"Powrót posła" jako komedia polityczna

Komedia Juliana Ursyna Niemcewicza „Powrót posła”, pisarza, działacza politycznego oraz publicysty, będacego również posłem inflanckim oraz zwolennikiem reform n [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:04 , Wyświetleń: 1822 , Ocena: 2.93, Głosów: 43, Autor: tom

Rozważ ponadczasowość satyr Ignacego Krasickiego.

Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe,biskup warmiński, jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:04 , Wyświetleń: 1152 , Ocena: 21.38, Głosów: 41, Autor: tom

Scharakteryzuj pisarstwo Krasickiego – gatunki, bohaterowie, tematy ...

W dobie stanisławowskiej twórczość Ignacego Krasickiego odegrała niezwykle istotną dla literatury polskiej rolę. Niezaprzeczalny talent, jaki cechuje tego poetę – tra [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:06 , Wyświetleń: 1098 , Ocena: 40.85, Głosów: 25, Autor: tom

Obraz stosunków międzyludzkich w poznanych bajkach Ignacego Krasickiego.

Ignacy Kraścicki był jednym z pierwszych organizatorów życia kulturalnego w Polsce. Współpracował z ośrodkiem królewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał do najak [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:07 , Wyświetleń: 1034 , Ocena: 35.91, Głosów: 22, Autor: tom

Ściąga z oświecenia.

oświecenie 1740-1822fazy: wczesna (1740-1764), dojrzala (1764-1795),schylkowa (1795-1822)Filozofowie: Rene Descartes, Kartezjusz, F.Bacon, J.Locke, Wolter, Jan Jakub Rosse [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:07 , Wyświetleń: 1177 , Ocena: 21, Głosów: 39, Autor: tom

Oświecenie - wszystko na temat tej epoki.

Oświecenie w Polsce i w Europie. Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczonych był Kartezjusz. W "Rozwa [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:10 , Wyświetleń: 1035 , Ocena: 49.07, Głosów: 14, Autor: tom

1 2 3 4 5 6 7


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?